โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม

 

โรงเรียนบ้านหนองโง้ง สังกัด สพป.ศก.๒ จัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม

 

โรงเรียนบ้านหนองโง้งตระหนักให้ ผู้เรียนมีการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น และผู้เรียนมีจิตสำนึกที่ดีและเป็นตัวอย่างที่ดีในการทำความดี  พร้อมทั้งผู้เรียนมีสัมมาคารวะธรรม และมารยาททางวัฒนธรรมไทย

ภาพกิจกรรม(<iframe src="http://data.bopp-obec.info/emis/news/news_show.php?Type_ID=1001&School_ID=1033530336" type="frame&vlink=xx&link=xx&css=xxx&bg=xx&bgcolor=xx" marginwidth="0" marginheight="0" hspace="0" vspace="0" frameborder="0" scorlling="no" width="100%" height="450"></iframe>)

 

 
ส่งข่าวโดย : บ้านหนองโง้ง  เมื่อวันที่ : 25 ธันวาคม 2556 22.47 น. เปิดอ่าน: 44 ครั้ง ไอพี:: 182.93.170.225 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
กิจกรรมละศิลอด - โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน [24 กรกฎาคม 2557 23.59 น.][อ่าน 1 ครั้ง]
กิจกรรมต้อนรับวันอิดิลฟิตรี ประจำปี ฮ.ศ.1435 [24 กรกฎาคม 2557 23.57 น.][อ่าน 2 ครั้ง]
โรงเรียนบ้านไผ่คอกวัวจัดกิิจกรรมค่ายเรียนรู้ครั้งที่ 2 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาบรูณาการก [24 กรกฎาคม 2557 21.28 น.][อ่าน 6 ครั้ง]
กิิจกรรมค่ายเรียนรู้ครั้งที่ 1โรงเรียนบ้านไผ่คอกวัวจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติค บรูณาก [24 กรกฎาคม 2557 21.21 น.][อ่าน 5 ครั้ง]
โรงเรียนบ้านไผ่คอกวัวจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2557 [24 กรกฎาคม 2557 21.10 น.][อ่าน 5 ครั้ง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์@พัฒนาโดย sumphan@nongkhai2.moe.go.th