โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม

 

โรงเรียนบ้านหนองโง้ง สังกัด สพป.ศก.๒ จัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม

 

โรงเรียนบ้านหนองโง้งตระหนักให้ ผู้เรียนมีการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น และผู้เรียนมีจิตสำนึกที่ดีและเป็นตัวอย่างที่ดีในการทำความดี  พร้อมทั้งผู้เรียนมีสัมมาคารวะธรรม และมารยาททางวัฒนธรรมไทย

ภาพกิจกรรม(<iframe src="http://data.bopp-obec.info/emis/news/news_show.php?Type_ID=1001&School_ID=1033530336" type="frame&vlink=xx&link=xx&css=xxx&bg=xx&bgcolor=xx" marginwidth="0" marginheight="0" hspace="0" vspace="0" frameborder="0" scorlling="no" width="100%" height="450"></iframe>)

 

 
ส่งข่าวโดย : บ้านหนองโง้ง  เมื่อวันที่ : 25 ธันวาคม 2556 22.47 น. เปิดอ่าน: 364 ครั้ง ไอพี:: 182.93.170.225 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
งานเลี้ยงขอบคุณ คุณครูนันทา เหลืองทองคำ [18 เมษายน 2558 12.35 น.][อ่าน 10 ครั้ง]
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2558 [18 เมษายน 2558 11.30 น.][อ่าน 14 ครั้ง]
ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2557 [18 เมษายน 2558 10.17 น.][อ่าน 33 ครั้ง]
สาธิตการสอน เพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ [18 เมษายน 2558 05.07 น.][อ่าน 18 ครั้ง]
ร่วมกิจกรรม Open Class ระดับชาติ ครั้งที่ 9 [18 เมษายน 2558 04.58 น.][อ่าน 10 ครั้ง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์@พัฒนาโดย sumphan@nongkhai2.moe.go.th