โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม เรื่องยกเลิกประกาศสอบราคาซื้ออาหารนักเรียนพักนอน ภาคเรียนที่ 2/2556

 

ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้ออาหารนักเรียนพักนอนสำหรับโรงเรียนที่จัดที่พักนักเรียนให้กับ นักเรียนในพื้นที่ยากลำบากในช่วงวันหยุดและก่อนหลังเปิด-ปิดภาคเรียนใ

 

 


ประกาศโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม

เรื่อง   ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้ออาหารนักเรียนพักนอนสำหรับโรงเรียนที่จัดที่พักนักเรียนให้กับ

              นักเรียนในพื้นที่ยากลำบากในช่วงวันหยุดและก่อนหลังเปิด-ปิดภาคเรียนในภาคเรียนที่ 2/2556

-----------------

                ตามที่โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  38      ได้ประกาศสอบราคาซื้ออาหารนักเรียนพักนอนสำหรับโรงเรียนที่จัดที่พักนักเรียนให้กับนักเรียนใน  พื้นที่ยากลำบากในช่วงวันหยุดและก่อนหลังเปิด-ปิดภาคเรียนในภาคเรียนที่ 2/2556  จำนวน  1  ชุด      ลงวันที่  9  เดือน มกราคม  พ.ศ.  2557 นั้น         ขณะนี้ได้ดำเนินการไปเพียงบางส่วนแต่ผลปรากฏว่าเกิดความผิดพลาดบางประการคือ ในประกาศไม่ได้ระบุปริมาตรของสินค้าในแต่ละรายการ ซึ่งอาจจะเกิด  ผลเสียหายต่อทางราชการและเพื่อผลประโยชน์ของทางราชการ ทางโรงเรียนฯจึงขอยกเลิกประกาศสอบราคาซื้ออาหารนักเรียนพักนอนฯ ในครั้งนี้

                               

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ   ณ   วันที่   24   เดือน  มกราคม   พ.ศ. 2557

 

 

    (นายกฤษณะ  เครืออยู่)                                                                                             

     ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม               

 

 

 

 
ส่งข่าวโดย : ท่าสองยางวิทยาคม  เมื่อวันที่ : 25 มกราคม 2557 16.31 น. เปิดอ่าน: 249 ครั้ง ไอพี:: 182.52.35.96 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
จัดจ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา [18 ตุลาคม 2562 14.54 น.]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม การอบรมประกันคุณภาพภายในสถานศ [18 ตุลาคม 2562 14.38 น.]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มการประชุม PLC Classroom ในวันท [18 ตุลาคม 2562 14.36 น.][อ่าน 4 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพาหนะรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนวัดหัวฝาย ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจา [18 ตุลาคม 2562 10.59 น.][อ่าน 9 ครั้ง]
ประกาศโรงเรียนวัดศิริบรรพต เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง [18 ตุลาคม 2562 09.11 น.][อ่าน 4 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]