โครงการพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย

 

กิจกรรมอบรมโครงการพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง วันที่ 4 กรกฎาคม 2556

 

 

  คณะครู พ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัยในเขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาปะคำ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมโครงการพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง ในวันพฤหัสบดี ที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เพื่อสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกวิธีในการอบรมเลี้ยงดูเด็กอายุแรกเกิด - 5 ปี ให้แก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง โดยจะเน้นกระบวนการพัฒนาของสมอง การส่งเสริมทักษะการคิดขั้นพื้นฐานและการพัฒนาคุณลักษณะที่ดีแก่เด็กปฐมวัยต่อไป
 

 
ส่งข่าวโดย : อนุบาลปะคำ  เมื่อวันที่ : 05 กรกฎาคม 2556 11.49 น. เปิดอ่าน: 1049 ครั้ง ไอพี:: 110.164.100.182 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ฟุตบอลประเพณีเพื่อการกุศลและบริจาคเงินเพื่อกิจกรรมการศึกษาแก่โรงเรียนวัดบ้านใหม [26 พฤษภาคม 2559 19.48 น.][อ่าน 3 ครั้ง]
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา [26 พฤษภาคม 2559 19.48 น.][อ่าน 3 ครั้ง]
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" [26 พฤษภาคม 2559 19.40 น.][อ่าน 15 ครั้ง]
แผนผังโรงเรียน/แผนที่เดินทางจากสุรินทร์ [26 พฤษภาคม 2559 19.41 น.][อ่าน 29 ครั้ง]
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี [26 พฤษภาคม 2559 19.11 น.][อ่าน 20 ครั้ง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์@พัฒนาโดย sumphan@nongkhai2.moe.go.th