โครงการพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย

 

กิจกรรมอบรมโครงการพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง วันที่ 4 กรกฎาคม 2556

 

 

  คณะครู พ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัยในเขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาปะคำ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมโครงการพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง ในวันพฤหัสบดี ที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เพื่อสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกวิธีในการอบรมเลี้ยงดูเด็กอายุแรกเกิด - 5 ปี ให้แก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง โดยจะเน้นกระบวนการพัฒนาของสมอง การส่งเสริมทักษะการคิดขั้นพื้นฐานและการพัฒนาคุณลักษณะที่ดีแก่เด็กปฐมวัยต่อไป
 

 
ส่งข่าวโดย : อนุบาลปะคำ  เมื่อวันที่ : 05 กรกฎาคม 2556 11.49 น. เปิดอ่าน: 634 ครั้ง ไอพี:: 110.164.100.182 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน [31 มีนาคม 2558 20.51 น.][อ่าน 8 ครั้ง]
ทัศนศึกษาระดับชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557 [31 มีนาคม 2558 09.49 น.][อ่าน 12 ครั้ง]
พิธีมอบประกาศณียบัตร นักเรียนชั้นอนุบาล ๒ และ นักเรียนชั้น ป.๖ [31 มีนาคม 2558 09.43 น.][อ่าน 11 ครั้ง]
รื่นเริงวันปิดภาคเรียน [30 มีนาคม 2558 23.13 น.][อ่าน 11 ครั้ง]
รับโล่รางวัลโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ [30 มีนาคม 2558 15.58 น.][อ่าน 17 ครั้ง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์@พัฒนาโดย sumphan@nongkhai2.moe.go.th