O47 : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 25 กันยายน 2562 10.14 น. เปิดอ่าน: 102 ครั้ง ไอพี:: 202.29.24.196 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
O29 แนวปฏฺิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [08 สิงหาคม 2563 14.21 น.] [อ่าน 6 ครั้ง]
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร [08 สิงหาคม 2563 13.40 น.] [อ่าน 3 ครั้ง]
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ [08 สิงหาคม 2563 10.02 น.] [อ่าน 37 ครั้ง]
O14 : มาตรฐานการให้บริการ [07 สิงหาคม 2563 23.16 น.] [อ่าน 23 ครั้ง]
O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร [31 กรกฎาคม 2563 13.16 น.] [อ่าน 22 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]