โรงเรียนบ้านโคกกกม่วง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

ประกาศเชิญชวน
เรือง ประกวดราคาจ้างจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ (ปรับปรุง ๒ ชั&น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันได ๒ ข้าง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
โรงเรียนบ้านโคกกกม่วงมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.
๑๐๕/๒๙ (ปรับปรุง ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันได ๒ ข้าง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลาง
ของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนีhเป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๓,๘๐๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านแปดแสนหกพันบาทถ้วน) ดังรายละเอียดที่แนบ
  ไฟล์ประกอบ
ประกาศเชิญชวน
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2558 12.27 น. เปิดอ่าน: 100 ครั้ง ไอพี:: 106.0.210.58 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา [11 มีนาคม 2558 07.11 น.] [อ่าน 118 ครั้ง]
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง [16 กุมภาพันธ์ 2558 13.53 น.] [อ่าน 97 ครั้ง]
ประกาศเชิญชวน [16 กุมภาพันธ์ 2558 12.27 น.] [อ่าน 100 ครั้ง]
ประกาศร่าง TOR [04 กุมภาพันธ์ 2558 14.51 น.] [อ่าน 103 ครั้ง]
ประกาศโรงเรียนบ้านโคกกกม่วง [04 กุมภาพันธ์ 2558 14.24 น.] [อ่าน 118 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]