โรงเรียนบ้านโคกกกม่วง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
เอกสาร ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที ๑/๒๕๕๘ ประกวดราคาจ้างจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ (ปรับปรุง ๒ ชั*น ๔ ห้องเรียน ใต้
โรงเรียนบ้านโคกกกม่วง ซึงต่อไปนีเรียกว่า "กรม" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างจ้างก่อสร้าง
อาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ (ปรับปรุง ๒ ชัน ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันได ๒ ข้าง) ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ โรงเรียนบ้านโคกกกม่วง ตำบลโคกกกม่วง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีข้อแนะนำและ
ข้อกำหนดดังเอกสารที่แนบ
  ไฟล์ประกอบ
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2558 13.53 น. เปิดอ่าน: 64 ครั้ง ไอพี:: 106.0.210.58 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา [11 มีนาคม 2558 07.11 น.] [อ่าน 84 ครั้ง]
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง [16 กุมภาพันธ์ 2558 13.53 น.] [อ่าน 64 ครั้ง]
ประกาศเชิญชวน [16 กุมภาพันธ์ 2558 12.27 น.] [อ่าน 56 ครั้ง]
ประกาศร่าง TOR [04 กุมภาพันธ์ 2558 14.51 น.] [อ่าน 75 ครั้ง]
ประกาศโรงเรียนบ้านโคกกกม่วง [04 กุมภาพันธ์ 2558 14.24 น.] [อ่าน 84 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]