โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

PLC ในโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา
แนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการ การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา

แนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ในโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยานี้   ใช้เป็นแนวทางสำหรับสถานศึกษาในการนำกระบวนการ PLC สู่การปฏิบัติ เพื่อมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานสู่ความเป็นเลิศ  เน้นการพัฒนายกระดับคุณภาพผู้เรียน เพื่อให้ครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา นำแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ลงสู่การปฏิบัติทั้งในเชิงการบริหารจัดการและกิจกรรมในชั้นเรียนอย่างเป็นรูปธรรม  โดยใช้กระบวนการ PLC

  ไฟล์ประกอบ
แบบฟอร์ม PLC
ตัวอย่างการ PLC
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 25 ธันวาคม 2562 07.43 น. เปิดอ่าน: 144 ครั้ง ไอพี:: 182.53.193.215 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ID Plan แผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ [02 เมษายน 2563 13.39 น.] [อ่าน 31 ครั้ง]
สารสนเทศหน้าแผนการจัดการเรียนรู้ [27 มีนาคม 2563 23.06 น.] [อ่าน 28 ครั้ง]
ประกาศเลื่อนการรับสมัครนักเรียน ม.1 ม. 4 [21 มีนาคม 2563 20.04 น.] [อ่าน 107 ครั้ง]
ปพ.5-เรียนซ้ำ [17 มีนาคม 2563 11.29 น.] [อ่าน 62 ครั้ง]
สารสนเทศของแผนการจัดการเรียนรู้ [11 มีนาคม 2563 11.16 น.] [อ่าน 102 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]