O22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

  ไฟล์ประกอบ
ประกาศโรงเรียนบ้านวังม่วย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่มงานวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศโรงเรียนบ้านวังม่วย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำเพลงประจำโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศโรงเรียนบ้านวังม่วย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพานักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
ประกาศโรงเรียนบ้านวังม่วย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศโรงเรียนบ้านวังม่วย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
ประกาศโรงเรียนบ้านวังม่วย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศโรงเรียนบ้านวังม่วย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศโรงเรียนบ้านวังม่วย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมโทรทัศน์
ประกาศโรงเรียนบ้านวังม่วย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศโรงเรียนบ้านวังม่วย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 241262
ประกาศโรงเรียนบ้านวังม่วย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศโรงเรียนบ้านวังม่วย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศโรงเรียนบ้านวังม่วย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศโรงเรียนบ้านวังม่วย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศโรงเรียนบ้านวังม่วย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อหนังสือเรียนฟรี ๑๕ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศโรงเรียนบ้านวังม่วย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 031262
ประกาศโรงเรียนบ้านวังม่วย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 070263 (1)
ประกาศโรงเรียนบ้านวังม่วย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 070263
ประกาศโรงเรียนบ้านวังม่วย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 310763
ประกาศโรงเรียนบ้านวังม่วย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 311062
ประกาศโรงเรียนบ้านวังม่วย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศโรงเรียนบ้านวังม่วย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของเล่นสำหรับปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศโรงเรียนบ้านวังม่วย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศโรงเรียนบ้านวังม่วย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุปรับปรุงอาคารเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศโรงเรียนบ้านวังม่วย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสร้างสรรค์สื่อ Digital โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 27 สิงหาคม 2563 06.39 น. เปิดอ่าน: 35 ครั้ง ไอพี:: 223.24.187.28 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
O1 โครงสร้าง [27 สิงหาคม 2563 06.57 น.] [อ่าน 51 ครั้ง]
O2 ข้อมูลผู้บริหาร [27 สิงหาคม 2563 06.56 น.] [อ่าน 47 ครั้ง]
O3 อำนาจหน้าที่ [27 สิงหาคม 2563 06.55 น.] [อ่าน 38 ครั้ง]
O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา [27 สิงหาคม 2563 06.55 น.] [อ่าน 45 ครั้ง]
O5 ข้อมูลการติดต่อ [27 สิงหาคม 2563 06.53 น.] [อ่าน 34 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]