โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ๑. เพื่อให้ลูกเสือผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ถึงภัยอันตราย และความเสี่ยงต่อยาเสพขติด ๒. เพื่อสร้างตระหนักให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับพิษภัย และบทลงโทษ ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะชีวิตของลูกเสือในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด ๔. เพื่อจะฝึกหัดเยาวชนเป็นผู้ประพฤติ และเป็นพลเมืองดีของชาติบ้านเมืองในอนาคต
 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 15 กันยายน 2559 14.37 น. เปิดอ่าน: 750 ครั้ง ไอพี:: 223.24.41.207 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
นายจตุพร พิณแก้ว ได้เข้าร่วมประชุมการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจ.ระนอง ณ ที่ว่าการอำเภอกะเ [13 กันยายน 2563 21.13 น.] [อ่าน 36 ครั้ง]
โรงเรียนบ้านบางปรุจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ [13 กันยายน 2563 21.07 น.] [อ่าน 17 ครั้ง]
ตัวแทนคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านบางปรุ เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนในโครงการ To Be Number One [13 กันยายน 2563 21.01 น.] [อ่าน 21 ครั้ง]
รองผู้ว่าราชการจ.ระนองเยี่ยมติดตามการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE และ ๑ ตำบล ๑ ชุมชน [13 กันยายน 2563 20.53 น.] [อ่าน 25 ครั้ง]
ปลัดอ.กะเปอร์ได้มาพบปะพูดคุยให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านบางปรุ [13 กันยายน 2563 20.40 น.] [อ่าน 25 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]