โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1

โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน จัดกิจกรรมวันสำคัญวันอาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษา
วันเข้าพรรษาเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทุกคนจะต้องพึงปฏิบัติ ตามวิถีของชาวพุทธ รวมทั้งเรียนรู้การปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามขนบธร
วันเข้าพรรษาเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทุกคนจะต้องพึงปฏิบัติ ตามวิถีของชาวพุทธ   รวมทั้งเรียนรู้การปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวไทยในการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา   เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ที่สำคัญที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาล   และยังได้ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นบุญกุศลสำหรับตนเองละผู้อื่น    รวมทั้งเป็นการกล่อมเกลาจิตใจให้ดีงาม   และมีความจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา    พระมหากษัตริย์     โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถานภูมิตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว   จึงจัดให้มีกิจกรรมวันเข้าพรรษาขึ้น   เพื่อเป็นการส่งเสริมการสืบสานพระพุทธศาสนาของชาวพุทธให้ดำรงอยู่ตลอดไป
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความสำคัญของวันเข้าพรรษา
๒. เพื่อให้นักเรียนประพฤติปฏิบัติตามหน้าที่ของชาวพุทธได้เหมาะสม
๓. เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้สืบทอดทางพุทธศาสนา
 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 09 กรกฎาคม 2560 01.07 น. เปิดอ่าน: 256 ครั้ง ไอพี:: 115.87.162.99 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
กิจกรรมวันภาษาไทยประจำปี 2563 [05 พฤศจิกายน 2563 12.50 น.] [อ่าน 11 ครั้ง]
โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถานจัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2563 [05 พฤศจิกายน 2563 10.43 น.] [อ่าน 14 ครั้ง]
โรงเรียนโป่งเชือกจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 [08 พฤศจิกายน 2562 22.10 น.] [อ่าน 59 ครั้ง]
โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน จัดกิจกรรมวันสำคัญวันอาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษา [09 กรกฎาคม 2560 01.07 น.] [อ่าน 256 ครั้ง]
อบรม PLC กลุ่มพัฒนาการศึกษาโนนนาทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 [04 กรกฎาคม 2560 14.28 น.] [อ่าน 185 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]