ผลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค ๕ ครั้งที่ ๓๕
สรุปผลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค ๕ ครั้งที่ ๓๕ ณ จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

นายประทีป  สุวรรณาภัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าซาง มอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจาการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ    ภาค  ๕   ครั้งที่  ๓๕ ณ  จังหวัดพิษณุโลก    ระหว่างวันที่    ๒๐ – ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๖๑ จำนวน 9 รายการ รายละเอียดดังนี้ 

สรุปผลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ    ภาค  ๕   ครั้งที่  ๓๕
ณ  จังหวัดพิษณุโลก    ระหว่างวันที่    ๒๐ – ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๖๑

ที่

รายละเอียด

รางวัล

ชื่อสกุลนักเรียน

ชั้น

 

กีฬาหมากล้อม
ประเภททีมผสม

รางวัลชนะเลิศ
(เหรียญทอง)

นางสาวดาราวรรณ  ปัญจะบุรี  

ม.6/1

 

กีฬาหมากล้อม
ประเภทหญิงคู่

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑
 (เหรียญเงิน)

นางสาวดาราวรรณ  ปัญจะบุรี  

ม.6/1

 

กีฬาหมากล้อม
ประเภทหญิงคู่

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑
 (เหรียญเงิน)

นางสาว วิภาวี  เครื่องพนัด

ม.6/1

 

กีฬาหมากล้อม ประเภทบุคคลหญิง

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ 
(เหรียญทองแดง)

นางสาว วิภาวี  เครื่องพนัด

ม.6/1

 

เดิน  ๑๐๐๐๐ เมตร ชาย

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑

(เหรียญเงิน) 

นายชัยวิทย์ชิต  คนฟู

ม.4/1

 

เดิน  ๕๐๐๐ เมตร หญิง

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑
( เหรียญเงิน ) 

เด็กหญิงพิมพินันท์   สมมี

ม.3/2

 

วิ่ง ๔ x ๑๐๐  เมตร ชาย

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑
( เหรียญเงิน ) 

นายกัมพล  จันทร์ดอนตอง  

ม.5/1

 

วิ่ง ๒๐๐  เมตร ชาย

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑
( เหรียญเงิน ) 

นายกัมพล  จันทร์ดอนตอง  

ม.5/1

 

วิ่ง ๔ x ๔๐๐  เมตร  หญิง

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒
( เหรียญทองแดง ) 

นางสาวรัชฎาภรณ์   บุญญาคุนากูล 

ม.3/1

 

กีฬากาบัดดี้ ประเภททีม ชาย

รางวัลชนะเลิศ  ( เหรียญทอง ) 

นายปวเรศ   ปันโท                

ม.6/3

 

กีฬากาบัดดี้ ประเภททีม ชาย

รางวัลชนะเลิศ  ( เหรียญทอง ) 

นายณรงค์เดช   อยู่ปรางค์

ม.6/3

 

กีฬากาบัดดี้ ประเภททีม ชาย

รางวัลชนะเลิศ  ( เหรียญทอง ) 

นายศิรวิทย์   เลิศลาวี

ม.5/2

 

กีฬากาบัดดี้ ประเภททีม ชาย

รางวัลชนะเลิศ  ( เหรียญทอง ) 

นายไพศาล   ประภาสิทธิ์

ม.5/2

 

กีฬากาบัดดี้ ประเภททีม ชาย

รางวัลชนะเลิศ  ( เหรียญทอง ) 

นายปัญญากรณ์   พุ่มเดชังกูล

ม.5/2

 

กีฬากาบัดดี้ ประเภททีม ชาย

รางวัลชนะเลิศ  ( เหรียญทอง ) 

นายณดลย์   ศรีเอื้องดอย

ม.5/2

 

กีฬากาบัดดี้ ประเภททีม ชาย

รางวัลชนะเลิศ  ( เหรียญทอง ) 

นายณัฐวุฒิ   อินถาแป้น

ม.5/2

 

กีฬากาบัดดี้ ประเภททีม ชาย

รางวัลชนะเลิศ  ( เหรียญทอง ) 

นายปฎิพัทธ์   ธิกันธา

ม.3/2

 

กีฬากาบัดดี้ ประเภททีม ชาย

รางวัลชนะเลิศ  ( เหรียญทอง ) 

นายเลิศชัย   ใจยะปั๋น

ม.3/3

 

กีฬากาบัดดี้ ประเภททีม ชาย

รางวัลชนะเลิศ  ( เหรียญทอง ) 

นายฉัตรชัย   ปิติสินชูชัย

ม.3/3

 

กีฬากาบัดดี้ ประเภททีม ชาย

รางวัลชนะเลิศ  ( เหรียญทอง ) 

นายจเรศักดิ์  จินาศรีพูล

ม.3/4

 

กีฬากาบัดดี้  ประเภททีม ชาย

รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม 

นายปัญญากรณ์   พุ่มเดชังกูล

ม.5/2

 

กีฬากาบัดดี้  ประเภททีม ชาย

รางวัลนักกีฬาตัวรับยอดเยี่ยม 

นายเลิศชัย   ใจยะปั๋น

ม.3/3

 

กีฬากาบัดดี้  ประเภททีม ชาย

รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม    

นายวิทยา   โพธิพฤกษ์

 

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

 
ส่งข่าวโดย : ป่าซาง  เมื่อวันที่ : 06 พฤศจิกายน 2561 16.47 น. เปิดอ่าน: 139 ครั้ง ไอพี:: 180.183.226.227 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
การศึกษาดูงานของข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนป่าซาง ประจำปีงบประมาณ 2562 [30 มกราคม 2562 11.08 น.][อ่าน 157 ครั้ง]
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบระบบ TCAS1 [29 มกราคม 2562 13.46 น.][อ่าน 192 ครั้ง]
ผลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค ๕ ครั้งที่ ๓๕ [06 พฤศจิกายน 2561 16.47 น.][อ่าน 139 ครั้ง]
อัตลักษณ์ชุมชน [31 พฤษภาคม 2561 17.08 น.][อ่าน 250 ครั้ง]
ลูกม่วงขาวรับรางวัลจากกรมพัฒนาชุมชน [25 พฤษภาคม 2561 11.28 น.][อ่าน 192 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]