O47 : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
 
ส่งข่าวโดย : บ้านโนนสวรรค์  เมื่อวันที่ : 25 กันยายน 2562 10.14 น. เปิดอ่าน: 97 ครั้ง ไอพี:: 202.29.24.196 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร [31 กรกฎาคม 2563 13.16 น.] [อ่าน 14 ครั้ง]
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี [30 กรกฎาคม 2563 15.22 น.] [อ่าน 29 ครั้ง]
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร [30 กรกฎาคม 2563 13.31 น.] [อ่าน 19 ครั้ง]
O26 : การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล [30 กรกฎาคม 2563 11.39 น.] [อ่าน 86 ครั้ง]
O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [30 กรกฎาคม 2563 11.18 น.] [อ่าน 59 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]