ผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

     

          ผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  นักเรียนสามารถเข้าไปกดดาวน์โหลดผลการเรียนของตัวเอง โดยใช้เลขประจำตัวประชนในการเปิดไฟล์ PDF เพื่อดูผลการเรียน

  ไฟล์ประกอบ
1 เด็กชายอินมาม พินิจ
2 เด็กชายบุคคอรี ร่าหมาน
3 เด็กชายวุฒิชัย อินตัน
4 เด็กชายอัสซารี สาลี
5 เด็กชายพีรภัทร จันทร์ดี
28 เด็กหญิงนัซนีน กรีมละ
7 เด็กชายอานัท นิยมวงศ์
8 เด็กชายศุภกร โส๊ะอ้น
23 เด็กหญิงจันจิรา สวนสัน
10 เด็กชายเลิศพิพัฒน์ อินตัน
11 เด็กชายชยพล ปานจันทร์
12 เด็กชายอำนาจ จันทร์ผุด
13 เด็กชายนัทธพงศ์ พรหมนิ่ม
14 เด็กชายธนาวุฒิ มั่นคง
15 เด็กชายชัยวัฒน์ เหมหลำ
16 เด็กชายภานุวัฒน์ ร่าหมาน
17 เด็กชายณัฐนัย สงวนพร
18 เด็กชายภากร สะมาน
19 เด็กชายพีรดนย์ สำลี
20 เด็กหญิงวีอาม มาลีซัน
26 เด็กหญิงมนัสชนก พึ่งแย้ม
22 เด็กหญิงศิรภัสสร ช่วยกุล
24 เด็กหญิงนลินนิภา มะเล็ก
25 เด็กหญิงศิราพร อินตัน
9 เด็กชายฮารอฟัต ทวีวัตร์
27 เด็กหญิงฮุสนา สาลี
21 เด็กหญิงพิมพ์ชนก หีมผอม
6 เด็กชายธนายุทธ มาโนชน์
30 เด็กหญิงธันญาธร คุ่ยยกสุ่ย
31 เด็กหญิงวรัญญา ราชจินดา
29 เด็กชายธเนตร ปันบุง
ส่งข่าวโดย : บ้านสุขสำราญ  เมื่อวันที่ : 28 มีนาคม 2563 10.52 น. เปิดอ่าน: 362 ครั้ง ไอพี:: 159.192.136.244 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) [30 พฤษภาคม 2563 12.03 น.] [อ่าน 10 ครั้ง]
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) [29 พฤษภาคม 2563 14.30 น.] [อ่าน 21 ครั้ง]
รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ [29 พฤษภาคม 2563 14.21 น.] [อ่าน 23 ครั้ง]
ผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 [29 มีนาคม 2563 18.28 น.] [อ่าน 218 ครั้ง]
ผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 [29 มีนาคม 2563 18.14 น.] [อ่าน 238 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]