ผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

       

          ผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  นักเรียนสามารถเข้าไปกดดาวน์โหลดผลการเรียนของตัวเอง โดยใช้เลขประจำตัวประชนในการเปิดไฟล์ PDF เพื่อดูผลการเรียน

  ไฟล์ประกอบ
1 เด็กชายภานุกรณ์ ประสาร
2 เด็กชายณัฐพงษ์ ถนอมปัก
3 เด็กชายกิตติธร หมันการ
4 เด็กชายฮาดีย์ ดูรามัน
11 เด็กหญิงญาลิตา มะเล็ก
6 เด็กชายกิตติพล นันตะสิน
7 เด็กหญิงกาญจนา สมจิตร
8 เด็กหญิงวนิดา เหมรา
9 เด็กหญิงกฤษณา ยี่เซ็น
10 เด็กหญิงพรไพลิน ขุนเพชร
5 เด็กชายชลสิทธิ์ ขุนทอง
12 เด็กหญิงฮานีฟา ดาวเรือง
13 เด็กหญิงสุจิตรา บิลเต๊ะ
14 เด็กหญิงกวินธิดา โต๊ะหลี
15 เด็กหญิงณัฐวรรณ แซ่อุ๊น
16 เด็กหญิงทะเลใส กันหะ
17 เด็กหญิงรัตนาพร กล้าศึก
ส่งข่าวโดย : บ้านสุขสำราญ  เมื่อวันที่ : 28 มีนาคม 2563 11.49 น. เปิดอ่าน: 204 ครั้ง ไอพี:: 159.192.136.244 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) [30 พฤษภาคม 2563 12.03 น.] [อ่าน 10 ครั้ง]
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) [29 พฤษภาคม 2563 14.30 น.] [อ่าน 21 ครั้ง]
รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ [29 พฤษภาคม 2563 14.21 น.] [อ่าน 23 ครั้ง]
ผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 [29 มีนาคม 2563 18.28 น.] [อ่าน 218 ครั้ง]
ผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 [29 มีนาคม 2563 18.14 น.] [อ่าน 238 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]