ผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 

         ผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  นักเรียนสามารถเข้าไปกดดาวน์โหลดผลการเรียนของตัวเอง โดยใช้เลขประจำตัวประชนในการเปิดไฟล์ PDF เพื่อดูผลการเรียน

  ไฟล์ประกอบ
1 เด็กชายวีรภัทร อินตัน
2 เด็กชายธนดล พลภักดี
3 เด็กชายอัฏฮาห์ ประเทศพิบูลย์
5 เด็กชายวัชรินทร์ หมาดสตูล
6 เด็กชายจิรายุ จันทร์ผุด
13 เด็กหญิงอุไรวรรณ สวนสัน
8 เด็กหญิงเสาวณี เด็กหลี
9 เด็กหญิงไอยดา ทิพย์หมัด
10 เด็กหญิงขนิษฐา คงเจริญ
11 เด็กหญิงสิริรัตน์ ขุนทอง
12 เด็กหญิงรุยา บิลละโสย
ึ7 เด็กหญิงฮัซวาณีย์ มาลีซัน
14 เด็กหญิงปลายฟ้า กำพวน
15 เด็กหญิงรุ่งรัศมี โต๊ะหว่าง
4 เด็กชายณรงค์เดช จันทร์ผุด
17 เด็กชายนิรันทร์ สำนัก
16 เด็กชายฮาซิม หนุนอนันต์
ส่งข่าวโดย : บ้านสุขสำราญ  เมื่อวันที่ : 29 มีนาคม 2563 18.14 น. เปิดอ่าน: 237 ครั้ง ไอพี:: 101.109.180.164 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) [30 พฤษภาคม 2563 12.03 น.] [อ่าน 10 ครั้ง]
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) [29 พฤษภาคม 2563 14.30 น.] [อ่าน 21 ครั้ง]
รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ [29 พฤษภาคม 2563 14.21 น.] [อ่าน 23 ครั้ง]
ผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 [29 มีนาคม 2563 18.28 น.] [อ่าน 218 ครั้ง]
ผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 [29 มีนาคม 2563 18.14 น.] [อ่าน 237 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]