ผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 

          ผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  นักเรียนสามารถเข้าไปกดดาวน์โหลดผลการเรียนของตัวเอง โดยใช้เลขประจำตัวประชนในการเปิดไฟล์ PDF เพื่อดูผลการเรียน

  ไฟล์ประกอบ
1 เด็กหญิงวริศรา เกลี้ยงกลม
2 เด็กชายมุสลิม ขุนทอง
19 เด็กชายภานุวัฒน์ จำปีพันธ์
4 เด็กหญิงฐิตินาต คุนยา
5 เด็กชายจักรินทร์ ธนานนท์
6 เด็กชายธรรศธรรม ทองสุข
7 เด็กชายนัทธพล ผกามาศ
8 เด็กชายซานาวีย์ อินตัน
9 เด็กชายปกรณ์เกียรติ สาลี
10 เด็กชายเลิศศักดินันท์ สาลี
11 เด็กชายธฤษณัช หนูผุด
12 เด็กหญิงนลินี กำพวน
13 เด็กหญิงขนิษฐา พรหมนิ่ม
14 เด็กหญิงจารุภา เนื้ออ่อน
3 เด็กชายพีรพัฒน์ ถลาง
15 เด็กหญิงกัสมา ทวีวัตร์
17 เด็กหญิงกรกมล พระช่วย
18 เด็กชายคอเรด หมัดโต๊ะแหล๊ะ
16 เด็กหญิงชญานิน หลีใบ
20 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ วิเศษสุทธิ์
ส่งข่าวโดย : บ้านสุขสำราญ  เมื่อวันที่ : 29 มีนาคม 2563 18.28 น. เปิดอ่าน: 218 ครั้ง ไอพี:: 101.109.180.164 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) [30 พฤษภาคม 2563 12.03 น.] [อ่าน 10 ครั้ง]
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) [29 พฤษภาคม 2563 14.30 น.] [อ่าน 21 ครั้ง]
รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ [29 พฤษภาคม 2563 14.21 น.] [อ่าน 23 ครั้ง]
ผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 [29 มีนาคม 2563 18.28 น.] [อ่าน 218 ครั้ง]
ผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 [29 มีนาคม 2563 18.14 น.] [อ่าน 238 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]