เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูธีรดา อินทร์พรหม
แบบฝึกทักษะชนิดของคำในภาษาไทย

     คุณครูธีรดา อินทร์พรหม ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง สร้างนวัตกรรมแบบฝึกทักษะเรื่องชนิดของคำในภาษาไทย เพื่อใช้เป็นแบบฝึกทักษะประกอบแผนการจัดการเรียนรู้  สาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕  โรงเรียนบ้านสุขสำราญ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

     แบบฝึกทักษะเรื่องชนิดของคำในภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕  โรงเรียนบ้านสุขสำราญ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง  มีทั้งหมด  ๘  เล่ม  ดังนี้

เล่มที่ ๑  คำนาม 

เล่มที่ ๒  คำสรรพนาม

เล่มที่ ๓  คำกริยา

เล่มที่ ๔  คำวิเศษณ์

เล่มที่ ๕  คำบุพบท

เล่มที่ ๖  คำสันธาน

เล่มที่ ๗  คำอุทาน

เล่มที่ ๘  ชนิดของคำในภาษาไทย

         แบบฝึกทักษะเล่มนี้ประกอบด้วยแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน  ใบความรู้แบบฝึกทักษะทั้งหมด  ๘  แบบฝึกพร้อมเฉลย  เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนในด้านความรู้ความเข้าใจเรื่องชนิดของคำในภาษาไทย มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาไทย  มีความสามารถในการใช้คำในประโยคให้ถูกต้องตามชนิดและหน้าที่ของคำตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าของภาษาไทย ตลอดจนเป็นเครื่องมือของครูเพื่อการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

                                                      "ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดนวัตกรรมแบบฝึกทักษะได้จากไฟน์แนบด้านล่างคะ"
 
                                                         ( ผลงานจะมีค่าก็ต่อเมื่อเราได้ส่งผ่านสิ่งที่มีค่าให้แก่ผู้อื่นนำไปใช้ประโยชน์ )

 

 

  ไฟล์ประกอบ
นวัตกรรมแบบฝึกทักษะ
ส่งข่าวโดย : บ้านสุขสำราญ  เมื่อวันที่ : 16 มิถุนายน 2560 12.36 น. เปิดอ่าน: 1353 ครั้ง ไอพี:: 182.52.40.194 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่องการหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 [16 ตุลาคม 2561 11.15 น.] [อ่าน 286 ครั้ง]
แผนการสอน [18 สิงหาคม 2561 15.53 น.] [อ่าน 451 ครั้ง]
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกเสริมท [18 สิงหาคม 2561 15.29 น.] [อ่าน 351 ครั้ง]
แบบฝึกทักษะเรื่องเวลา [18 สิงหาคม 2561 15.13 น.] [อ่าน 333 ครั้ง]
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูอนุรี กรีมละ [10 มิถุนายน 2561 22.12 น.] [อ่าน 225 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]