โรงเรียนบ้านบุ่งฝาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ
โรงเรียนบ้านบุ่งฝาง จะทำการขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 22 รายการ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00น

ประกาศ โรงเรียนบ้านบุ่งฝาง

เรื่อง  การขายทอดตลาดพัสดุ

-------------------------------

                   ด้วย โรงเรียนบ้านบุ่งฝาง  จะทำการขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน……22……รายการ

ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  โดยกำหนดดูพัสดุจำนวน……22…..รายการ  ณ โรงเรียนบ้านบุ่งฝาง

ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น.  และกำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

เวลา 10.30 น.   ณ โรงเรียนบ้านบุ่งฝาง

                   เงื่อนไขการขายทอดตลาด  มีดังนี้

             1. การขายทอดตลาดจะขายโดยวิธีประมูลด้วยวาจา

                        2. ผู้ประมูลราคาได้จะต้องจ่ายเงินสดทันที กรณีที่พัสดุมีราคาประมูลเกินกว่า 2,000.- บาท หากผู้ประมูลได้ไม่สามารถชำระเงินสดในคราวเดียวได้ ให้วางเงินสดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของราคาที่ประมูลได้ ส่วนที่เหลือต้องชำระให้ครบถ้วนภายใน 3 วันนับตั้งแต่วันที่ประมูลได้  หากไม่ชำระให้ครบถ้วนภายในกำหนดเวลาดังกล่าว  จะถือว่าสละสิทธิ์ โรงเรียนจะริบเงินที่วางไว้แล้วจะขายทอดตลาดใหม่ต่อไป

                        3. การติดสินชี้ขาดในเรื่องตัวบุคคลผู้ประมูลได้  และราคาในการขายทอดตลาดพัสดุแต่ละรายการนั้น ใช้วิธีเคาะไม้

                        4. ผู้ประมูลได้จะต้องรับพัสดุนั้นไปจากโรงเรียนบ้านบุ่งฝางให้เสร็จภายใน 3 วัน 

นับแต่วันชำระเงินครบถ้วน หากล่วงเลยกำหนดเวลาดังกล่าวโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย

อันอาจจะเกิดขึ้นได้

            5. ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โรงเรียนบ้านบุ่งฝาง โทรศัพท์ 086 036 2428

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

 
ส่งข่าวโดย : บ้านบุ่งฝาง  เมื่อวันที่ : 20 พฤศจิกายน 2561 12.37 น. เปิดอ่าน: 270 ครั้ง ไอพี:: 1.2.203.81 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ [20 พฤศจิกายน 2561 12.37 น.] [อ่าน 270 ครั้ง]
โรงเรียนจัดการเรียนการสอนดนตรี [01 มิถุนายน 2560 14.57 น.] [อ่าน 154 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]