ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดที่  10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ชื่อ

ประเด็นการตรวจสอบ

หมายเหตุ

จตจำนงสุจริตของผู้บริหาร                         

O34

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 

O35

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

O36

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

 

O37

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O39

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

O40

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

 

O41

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

ชื่อ

ประเด็นการตรวจสอบ

หมายเหตุ

มาตรฐานภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต     

O42

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

 

O43

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

 

O44

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

 

O45

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 

O46

มาตรการป้องกันการรับสินบน

 

O47

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

 

O48

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

 

 

 
ส่งข่าวโดย : อนุบาลแม่ฮ่องสอน  เมื่อวันที่ : 23 เมษายน 2562 11.04 น. เปิดอ่าน: 154 ครั้ง ไอพี:: 159.192.137.61 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล [23 เมษายน 2562 11.22 น.] [อ่าน 144 ครั้ง]
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต [23 เมษายน 2562 11.04 น.] [อ่าน 154 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]