ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ

รายการ

หมายเหตุ

ข้อมูลพื้นฐาน

O1

โครงสร้างหน่วยงาน

 

O2

ข้อมูลผู้บริหาร

 

O3

อำนาจหน้าที่

 

O4

แผนพัฒนาหน่วยงาน

 

O5

ข้อมูลการติดตาม

 

O6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

O7

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

การปฏิบัติสัมพันธ์ข้อมูล

O8

Q&A

 

O 9

Social Network

 

 

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

ข้อ

รายการ

หมายเหตุ

แผนดำเนินงาน

O10

แผนดำเนินงานประจำปี

 

O11

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส

 

O12

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 

การปฏิบัติงาน

O13

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 

การให้บริการ

O14

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

 

O15

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 

O16

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ

 

O17

E-Service

 

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

ข้อ

ประเด็นการตรวจ

หมายเหตุ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

O19

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

 

O20

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

การจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหารพัสดุ

 

O22

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 

O23

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

 

O24

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ

ประเด็นการตรวจ

หมายเหตุ

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยาบุคคล

O25

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

O26

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

O27

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

O28

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 

 

เพิ่มเติมตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

 

 
ส่งข่าวโดย : อนุบาลแม่ฮ่องสอน  เมื่อวันที่ : 23 เมษายน 2562 11.22 น. เปิดอ่าน: 144 ครั้ง ไอพี:: 159.192.137.61 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล [23 เมษายน 2562 11.22 น.] [อ่าน 144 ครั้ง]
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต [23 เมษายน 2562 11.04 น.] [อ่าน 155 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]