ยินดีต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์
 การเปิดใช้งานเว็บไซต์โรงเรียนในระบบ emis [2018-09-26 12:20:15 น.] อ่าน 16662 ครั้ง
 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลรูปภาพบุคคลากรในระบบ emis [2018-09-26 12:42:49 น.] อ่าน 19575 ครั้ง
 การตรวจสอบรหัส 10 หลัก ของโรงเรียนที่ใช้ในการสอบ NT [2018-09-26 14:53:11 น.] อ่าน 57443 ครั้ง
 ไฟล์ประชุมข้อมูลระดับเขตฯ ปี 2557 ณ ภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก [2018-09-26 07:48:36 น.] อ่าน 16945 ครั้ง
 โปรแกรมลดขนาดภาพ หมุนภาพ เปลี่ยนชื่อภาพ [2018-09-26 14:22:10 น.] อ่าน 18411 ครั้ง
 แจ้งช่องทางการเข้าเว็บไซต์ EMIS [2018-09-26 10:31:06 น.] อ่าน 28615 ครั้ง
 แนะนำเว็บไซต์โรงเรียนในระบบ EMIS [2018-09-26 12:39:58 น.] อ่าน 22840 ครั้ง
 แบบเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC) [2018-09-26 14:58:43 น.] อ่าน 45907 ครั้ง
 แจ้งการส่งออกข้อมูลพื้นฐานและพิกัด GIS ของโรงเรียนในสังกัด [2018-09-23 01:54:11 น.] อ่าน 13573 ครั้ง
 การกรอกข้อมูล EMIS [2018-09-26 10:34:51 น.] อ่าน 16304 ครั้ง
 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information System : EMIS) [2018-09-26 13:52:32 น.] อ่าน 29028 ครั้ง
 การอนุมัติ User ระดับโรงเรียนให้ใช้งานในระบบ emis [2018-09-26 10:35:02 น.] อ่าน 13981 ครั้ง
 ขั้นตอนการสมัครเข้าใช้งานในระบบ emis [2018-09-26 01:03:41 น.] อ่าน 11723 ครั้ง
 สิ่งที่ต้องกรอกข้อมูลในระบบ emis [2018-09-26 13:52:35 น.] อ่าน 19185 ครั้ง
 รายชื่อผู้พัฒนาโปรแกรม [2018-09-23 11:10:26 น.] อ่าน 6318 ครั้ง
 การเปิดใช้งานเว็บไซต์โรงเรียน [2018-09-26 11:25:48 น.] อ่าน 4746 ครั้ง
 แจ้งปรับปรุงระบบใหม่ ในส่วนของระบบสมาชิก [2018-09-24 23:21:35 น.] อ่าน 3475 ครั้ง
 ขอให้เจ้าหน้าที่ข้อมูลโรงเรียนลงทะเบียนในระบบก่อนเข้าใช้งาน [2018-09-26 10:35:32 น.] อ่าน 4646 ครั้ง
แสดงข่าว 1 ถึง 18 จากทั้งหมด 18 รายการ