ยินดีต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์
 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลรูปภาพบุคคลากรในระบบ emis [2017-06-28 15:50:33 น.] อ่าน 2581 ครั้ง
 การตรวจสอบรหัส 10 หลัก ของโรงเรียนที่ใช้ในการสอบ NT [2017-06-28 15:52:53 น.] อ่าน 45987 ครั้ง
 ไฟล์ประชุมข้อมูลระดับเขตฯ ปี 2557 ณ ภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก [2017-06-28 15:50:21 น.] อ่าน 14343 ครั้ง
 โปรแกรมลดขนาดภาพ หมุนภาพ เปลี่ยนชื่อภาพ [2017-06-28 15:52:48 น.] อ่าน 15148 ครั้ง
 แจ้งช่องทางการเข้าเว็บไซต์ EMIS [2017-06-28 15:50:26 น.] อ่าน 25216 ครั้ง
 แนะนำเว็บไซต์โรงเรียนในระบบ EMIS [2017-06-28 15:50:16 น.] อ่าน 22113 ครั้ง
 แบบเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC) [2017-06-28 15:44:13 น.] อ่าน 37815 ครั้ง
 แจ้งการส่งออกข้อมูลพื้นฐานและพิกัด GIS ของโรงเรียนในสังกัด [2017-06-28 13:54:39 น.] อ่าน 13055 ครั้ง
 การกรอกข้อมูล EMIS [2017-06-28 14:38:47 น.] อ่าน 15317 ครั้ง
 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information System : EMIS) [2017-06-28 15:21:41 น.] อ่าน 25908 ครั้ง
 การอนุมัติ User ระดับโรงเรียนให้ใช้งานในระบบ emis [2017-06-28 10:03:34 น.] อ่าน 12966 ครั้ง
 ขั้นตอนการสมัครเข้าใช้งานในระบบ emis [2017-06-28 03:23:46 น.] อ่าน 10187 ครั้ง
 สิ่งที่ต้องกรอกข้อมูลในระบบ emis [2017-06-28 15:45:56 น.] อ่าน 17942 ครั้ง
 รายชื่อผู้พัฒนาโปรแกรม [2017-06-28 06:55:36 น.] อ่าน 5774 ครั้ง
 การเปิดใช้งานเว็บไซต์โรงเรียน [2017-06-28 13:08:50 น.] อ่าน 4166 ครั้ง
 แจ้งปรับปรุงระบบใหม่ ในส่วนของระบบสมาชิก [2017-06-28 10:39:57 น.] อ่าน 2980 ครั้ง
 ขอให้เจ้าหน้าที่ข้อมูลโรงเรียนลงทะเบียนในระบบก่อนเข้าใช้งาน [2017-06-28 03:32:37 น.] อ่าน 3858 ครั้ง
แสดงข่าว 1 ถึง 17 จากทั้งหมด 17 รายการ