ยินดีต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์
 การเปิดใช้งานเว็บไซต์โรงเรียนในระบบ emis [2018-07-23 09:52:58 น.] อ่าน 15363 ครั้ง
 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลรูปภาพบุคคลากรในระบบ emis [2018-07-23 09:32:26 น.] อ่าน 18846 ครั้ง
 การตรวจสอบรหัส 10 หลัก ของโรงเรียนที่ใช้ในการสอบ NT [2018-07-23 09:52:23 น.] อ่าน 56451 ครั้ง
 ไฟล์ประชุมข้อมูลระดับเขตฯ ปี 2557 ณ ภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก [2018-07-23 08:27:47 น.] อ่าน 16681 ครั้ง
 โปรแกรมลดขนาดภาพ หมุนภาพ เปลี่ยนชื่อภาพ [2018-07-23 09:43:17 น.] อ่าน 18072 ครั้ง
 แจ้งช่องทางการเข้าเว็บไซต์ EMIS [2018-07-23 10:19:18 น.] อ่าน 28501 ครั้ง
 แนะนำเว็บไซต์โรงเรียนในระบบ EMIS [2018-07-22 09:50:45 น.] อ่าน 22759 ครั้ง
 แบบเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC) [2018-07-23 09:33:48 น.] อ่าน 45015 ครั้ง
 แจ้งการส่งออกข้อมูลพื้นฐานและพิกัด GIS ของโรงเรียนในสังกัด [2018-07-22 09:49:56 น.] อ่าน 13522 ครั้ง
 การกรอกข้อมูล EMIS [2018-07-22 11:47:55 น.] อ่าน 16215 ครั้ง
 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information System : EMIS) [2018-07-23 10:15:30 น.] อ่าน 28710 ครั้ง
 การอนุมัติ User ระดับโรงเรียนให้ใช้งานในระบบ emis [2018-07-23 08:45:42 น.] อ่าน 13896 ครั้ง
 ขั้นตอนการสมัครเข้าใช้งานในระบบ emis [2018-07-23 08:46:56 น.] อ่าน 11572 ครั้ง
 สิ่งที่ต้องกรอกข้อมูลในระบบ emis [2018-07-22 09:47:53 น.] อ่าน 19047 ครั้ง
 รายชื่อผู้พัฒนาโปรแกรม [2018-07-23 10:08:57 น.] อ่าน 6260 ครั้ง
 การเปิดใช้งานเว็บไซต์โรงเรียน [2018-07-22 09:47:00 น.] อ่าน 4683 ครั้ง
 แจ้งปรับปรุงระบบใหม่ ในส่วนของระบบสมาชิก [2018-07-22 09:52:13 น.] อ่าน 3427 ครั้ง
 ขอให้เจ้าหน้าที่ข้อมูลโรงเรียนลงทะเบียนในระบบก่อนเข้าใช้งาน [2018-07-22 10:05:13 น.] อ่าน 4565 ครั้ง
แสดงข่าว 1 ถึง 18 จากทั้งหมด 18 รายการ