ยินดีต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์
 การตรวจสอบรหัส 10 หลัก ของโรงเรียนที่ใช้ในการสอบ NT [2017-03-26 19:48:45 น.] อ่าน 40211 ครั้ง
 ไฟล์ประชุมข้อมูลระดับเขตฯ ปี 2557 ณ ภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก [2017-03-26 19:50:38 น.] อ่าน 13644 ครั้ง
 โปรแกรมลดขนาดภาพ หมุนภาพ เปลี่ยนชื่อภาพ [2017-03-26 19:54:44 น.] อ่าน 14274 ครั้ง
 แจ้งช่องทางการเข้าเว็บไซต์ EMIS [2017-03-26 19:54:26 น.] อ่าน 22925 ครั้ง
 แนะนำเว็บไซต์โรงเรียนในระบบ EMIS [2017-03-26 19:50:35 น.] อ่าน 21200 ครั้ง
 แบบเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC) [2017-03-26 14:05:13 น.] อ่าน 36443 ครั้ง
 แจ้งการส่งออกข้อมูลพื้นฐานและพิกัด GIS ของโรงเรียนในสังกัด [2017-03-26 14:35:43 น.] อ่าน 12918 ครั้ง
 การกรอกข้อมูล EMIS [2017-03-26 17:23:46 น.] อ่าน 15064 ครั้ง
 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information System : EMIS) [2017-03-26 17:24:15 น.] อ่าน 25264 ครั้ง
 การอนุมัติ User ระดับโรงเรียนให้ใช้งานในระบบ emis [2017-03-26 19:32:25 น.] อ่าน 12732 ครั้ง
 ขั้นตอนการสมัครเข้าใช้งานในระบบ emis [2017-03-26 02:18:22 น.] อ่าน 9962 ครั้ง
 สิ่งที่ต้องกรอกข้อมูลในระบบ emis [2017-03-26 13:39:44 น.] อ่าน 17719 ครั้ง
 รายชื่อผู้พัฒนาโปรแกรม [2017-03-26 13:01:41 น.] อ่าน 5671 ครั้ง
 การเปิดใช้งานเว็บไซต์โรงเรียน [2017-03-26 00:57:10 น.] อ่าน 4068 ครั้ง
 แจ้งปรับปรุงระบบใหม่ ในส่วนของระบบสมาชิก [2017-03-26 13:23:22 น.] อ่าน 2894 ครั้ง
 ขอให้เจ้าหน้าที่ข้อมูลโรงเรียนลงทะเบียนในระบบก่อนเข้าใช้งาน [2017-03-26 08:12:57 น.] อ่าน 3694 ครั้ง
แสดงข่าว 1 ถึง 16 จากทั้งหมด 16 รายการ