ยินดีต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์
 การเปิดใช้งานเว็บไซต์โรงเรียนในระบบ emis [2019-10-21 13:57:11 น.] อ่าน 53822 ครั้ง
 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลรูปภาพบุคคลากรในระบบ emis [2019-10-21 13:45:33 น.] อ่าน 31401 ครั้ง
 การตรวจสอบรหัส 10 หลัก ของโรงเรียนที่ใช้ในการสอบ NT [2019-10-21 13:31:18 น.] อ่าน 69568 ครั้ง
 ไฟล์ประชุมข้อมูลระดับเขตฯ ปี 2557 ณ ภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก [2019-10-21 09:12:57 น.] อ่าน 20218 ครั้ง
 โปรแกรมลดขนาดภาพ หมุนภาพ เปลี่ยนชื่อภาพ [2019-10-21 13:14:49 น.] อ่าน 21741 ครั้ง
 แจ้งช่องทางการเข้าเว็บไซต์ EMIS [2019-10-21 13:32:27 น.] อ่าน 29787 ครั้ง
 แนะนำเว็บไซต์โรงเรียนในระบบ EMIS [2019-10-21 10:46:05 น.] อ่าน 23506 ครั้ง
 แบบเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC) [2019-10-21 14:06:50 น.] อ่าน 59564 ครั้ง
 แจ้งการส่งออกข้อมูลพื้นฐานและพิกัด GIS ของโรงเรียนในสังกัด [2019-10-20 03:02:32 น.] อ่าน 14002 ครั้ง
 การกรอกข้อมูล EMIS [2019-10-20 23:14:03 น.] อ่าน 17199 ครั้ง
 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information System : EMIS) [2019-10-21 11:46:08 น.] อ่าน 31829 ครั้ง
 การอนุมัติ User ระดับโรงเรียนให้ใช้งานในระบบ emis [2019-10-21 13:32:37 น.] อ่าน 14924 ครั้ง
 ขั้นตอนการสมัครเข้าใช้งานในระบบ emis [2019-10-19 06:39:09 น.] อ่าน 13317 ครั้ง
 สิ่งที่ต้องกรอกข้อมูลในระบบ emis [2019-10-21 14:05:44 น.] อ่าน 20591 ครั้ง
 รายชื่อผู้พัฒนาโปรแกรม [2019-10-20 11:59:52 น.] อ่าน 6839 ครั้ง
 การเปิดใช้งานเว็บไซต์โรงเรียน [2019-10-21 13:49:13 น.] อ่าน 5280 ครั้ง
 แจ้งปรับปรุงระบบใหม่ ในส่วนของระบบสมาชิก [2019-10-20 15:09:30 น.] อ่าน 3984 ครั้ง
 ขอให้เจ้าหน้าที่ข้อมูลโรงเรียนลงทะเบียนในระบบก่อนเข้าใช้งาน [2019-10-20 23:14:29 น.] อ่าน 5398 ครั้ง
แสดงข่าว 1 ถึง 18 จากทั้งหมด 18 รายการ