ยินดีต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์
 การเปิดใช้งานเว็บไซต์โรงเรียนในระบบ emis [2018-02-18 02:53:02 น.] อ่าน 4809 ครั้ง
 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลรูปภาพบุคคลากรในระบบ emis [2018-02-17 23:30:14 น.] อ่าน 12853 ครั้ง
 การตรวจสอบรหัส 10 หลัก ของโรงเรียนที่ใช้ในการสอบ NT [2018-02-17 16:56:22 น.] อ่าน 51299 ครั้ง
 ไฟล์ประชุมข้อมูลระดับเขตฯ ปี 2557 ณ ภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก [2018-02-17 07:28:55 น.] อ่าน 15747 ครั้ง
 โปรแกรมลดขนาดภาพ หมุนภาพ เปลี่ยนชื่อภาพ [2018-02-18 03:59:28 น.] อ่าน 16715 ครั้ง
 แจ้งช่องทางการเข้าเว็บไซต์ EMIS [2018-02-18 03:15:05 น.] อ่าน 27800 ครั้ง
 แนะนำเว็บไซต์โรงเรียนในระบบ EMIS [2018-02-16 08:48:15 น.] อ่าน 22449 ครั้ง
 แบบเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC) [2018-02-18 00:49:41 น.] อ่าน 41135 ครั้ง
 แจ้งการส่งออกข้อมูลพื้นฐานและพิกัด GIS ของโรงเรียนในสังกัด [2018-02-17 11:23:51 น.] อ่าน 13300 ครั้ง
 การกรอกข้อมูล EMIS [2018-02-16 15:50:21 น.] อ่าน 15792 ครั้ง
 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information System : EMIS) [2018-02-17 14:46:09 น.] อ่าน 27292 ครั้ง
 การอนุมัติ User ระดับโรงเรียนให้ใช้งานในระบบ emis [2018-02-16 13:28:17 น.] อ่าน 13396 ครั้ง
 ขั้นตอนการสมัครเข้าใช้งานในระบบ emis [2018-02-17 13:32:53 น.] อ่าน 10593 ครั้ง
 สิ่งที่ต้องกรอกข้อมูลในระบบ emis [2018-02-16 10:46:16 น.] อ่าน 18411 ครั้ง
 รายชื่อผู้พัฒนาโปรแกรม [2018-02-17 16:59:28 น.] อ่าน 6062 ครั้ง
 การเปิดใช้งานเว็บไซต์โรงเรียน [2018-02-17 16:23:15 น.] อ่าน 4450 ครั้ง
 แจ้งปรับปรุงระบบใหม่ ในส่วนของระบบสมาชิก [2018-02-16 21:58:58 น.] อ่าน 3209 ครั้ง
 ขอให้เจ้าหน้าที่ข้อมูลโรงเรียนลงทะเบียนในระบบก่อนเข้าใช้งาน [2018-02-16 10:55:17 น.] อ่าน 4196 ครั้ง
แสดงข่าว 1 ถึง 18 จากทั้งหมด 18 รายการ