ยินดีต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์
 การตรวจสอบรหัส 10 หลัก ของโรงเรียนที่ใช้ในการสอบ NT [2017-02-23 19:57:24 น.] อ่าน 38200 ครั้ง
 ไฟล์ประชุมข้อมูลระดับเขตฯ ปี 2557 ณ ภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก [2017-02-23 20:51:36 น.] อ่าน 13184 ครั้ง
 โปรแกรมลดขนาดภาพ หมุนภาพ เปลี่ยนชื่อภาพ [2017-02-23 09:04:11 น.] อ่าน 14062 ครั้ง
 แจ้งช่องทางการเข้าเว็บไซต์ EMIS [2017-02-23 20:51:59 น.] อ่าน 22587 ครั้ง
 แนะนำเว็บไซต์โรงเรียนในระบบ EMIS [2017-02-23 17:25:57 น.] อ่าน 20873 ครั้ง
 แบบเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC) [2017-02-23 18:20:13 น.] อ่าน 36305 ครั้ง
 แจ้งการส่งออกข้อมูลพื้นฐานและพิกัด GIS ของโรงเรียนในสังกัด [2017-02-23 15:35:05 น.] อ่าน 12839 ครั้ง
 การกรอกข้อมูล EMIS [2017-02-23 09:55:10 น.] อ่าน 15022 ครั้ง
 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information System : EMIS) [2017-02-23 18:27:13 น.] อ่าน 25130 ครั้ง
 การอนุมัติ User ระดับโรงเรียนให้ใช้งานในระบบ emis [2017-02-23 18:27:05 น.] อ่าน 12684 ครั้ง
 ขั้นตอนการสมัครเข้าใช้งานในระบบ emis [2017-02-22 17:37:02 น.] อ่าน 9930 ครั้ง
 สิ่งที่ต้องกรอกข้อมูลในระบบ emis [2017-02-23 09:37:05 น.] อ่าน 17678 ครั้ง
 รายชื่อผู้พัฒนาโปรแกรม [2017-02-22 17:37:03 น.] อ่าน 5634 ครั้ง
 การเปิดใช้งานเว็บไซต์โรงเรียน [2017-02-22 19:04:08 น.] อ่าน 4033 ครั้ง
 แจ้งปรับปรุงระบบใหม่ ในส่วนของระบบสมาชิก [2017-02-22 17:37:03 น.] อ่าน 2871 ครั้ง
 ขอให้เจ้าหน้าที่ข้อมูลโรงเรียนลงทะเบียนในระบบก่อนเข้าใช้งาน [2017-02-23 18:26:52 น.] อ่าน 3661 ครั้ง
แสดงข่าว 1 ถึง 16 จากทั้งหมด 16 รายการ