ยินดีต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์
 การเปิดใช้งานเว็บไซต์โรงเรียนในระบบ emis [2021-04-14 19:33:05 น.] อ่าน 74273 ครั้ง
 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลรูปภาพบุคคลากรในระบบ emis [2021-04-14 17:31:04 น.] อ่าน 42774 ครั้ง
 การตรวจสอบรหัส 10 หลัก ของโรงเรียนที่ใช้ในการสอบ NT [2021-04-14 18:10:29 น.] อ่าน 81428 ครั้ง
 ไฟล์ประชุมข้อมูลระดับเขตฯ ปี 2557 ณ ภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก [2021-04-12 17:55:46 น.] อ่าน 23160 ครั้ง
 โปรแกรมลดขนาดภาพ หมุนภาพ เปลี่ยนชื่อภาพ [2021-04-14 13:55:31 น.] อ่าน 24834 ครั้ง
 แจ้งช่องทางการเข้าเว็บไซต์ EMIS [2021-04-13 13:10:40 น.] อ่าน 30769 ครั้ง
 แนะนำเว็บไซต์โรงเรียนในระบบ EMIS [2021-04-14 01:07:00 น.] อ่าน 24164 ครั้ง
 แบบเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC) [2021-04-14 12:44:13 น.] อ่าน 80070 ครั้ง
 แจ้งการส่งออกข้อมูลพื้นฐานและพิกัด GIS ของโรงเรียนในสังกัด [2021-04-10 05:53:19 น.] อ่าน 14476 ครั้ง
 การกรอกข้อมูล EMIS [2021-04-12 06:57:10 น.] อ่าน 17909 ครั้ง
 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information System : EMIS) [2021-04-14 09:22:01 น.] อ่าน 34777 ครั้ง
 การอนุมัติ User ระดับโรงเรียนให้ใช้งานในระบบ emis [2021-04-13 19:59:58 น.] อ่าน 15648 ครั้ง
 ขั้นตอนการสมัครเข้าใช้งานในระบบ emis [2021-04-12 14:01:42 น.] อ่าน 14591 ครั้ง
 สิ่งที่ต้องกรอกข้อมูลในระบบ emis [2021-04-12 20:40:05 น.] อ่าน 22131 ครั้ง
 รายชื่อผู้พัฒนาโปรแกรม [2021-04-14 08:04:46 น.] อ่าน 7363 ครั้ง
 การเปิดใช้งานเว็บไซต์โรงเรียน [2021-04-14 10:10:28 น.] อ่าน 5828 ครั้ง
 แจ้งปรับปรุงระบบใหม่ ในส่วนของระบบสมาชิก [2021-04-14 01:54:46 น.] อ่าน 4502 ครั้ง
 ขอให้เจ้าหน้าที่ข้อมูลโรงเรียนลงทะเบียนในระบบก่อนเข้าใช้งาน [2021-04-14 17:54:18 น.] อ่าน 6067 ครั้ง
แสดงข่าว 1 ถึง 18 จากทั้งหมด 18 รายการ