ยินดีต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์
 การเปิดใช้งานเว็บไซต์โรงเรียนในระบบ emis [2018-06-18 23:09:50 น.] อ่าน 12936 ครั้ง
 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลรูปภาพบุคคลากรในระบบ emis [2018-06-18 23:09:52 น.] อ่าน 17447 ครั้ง
 การตรวจสอบรหัส 10 หลัก ของโรงเรียนที่ใช้ในการสอบ NT [2018-06-18 21:25:12 น.] อ่าน 55728 ครั้ง
 ไฟล์ประชุมข้อมูลระดับเขตฯ ปี 2557 ณ ภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก [2018-06-18 16:50:39 น.] อ่าน 16434 ครั้ง
 โปรแกรมลดขนาดภาพ หมุนภาพ เปลี่ยนชื่อภาพ [2018-06-18 19:39:09 น.] อ่าน 17711 ครั้ง
 แจ้งช่องทางการเข้าเว็บไซต์ EMIS [2018-06-18 15:13:31 น.] อ่าน 28338 ครั้ง
 แนะนำเว็บไซต์โรงเรียนในระบบ EMIS [2018-06-18 14:44:38 น.] อ่าน 22685 ครั้ง
 แบบเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC) [2018-06-19 00:02:48 น.] อ่าน 43458 ครั้ง
 แจ้งการส่งออกข้อมูลพื้นฐานและพิกัด GIS ของโรงเรียนในสังกัด [2018-06-18 21:24:25 น.] อ่าน 13469 ครั้ง
 การกรอกข้อมูล EMIS [2018-06-18 21:23:34 น.] อ่าน 16093 ครั้ง
 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information System : EMIS) [2018-06-18 17:26:28 น.] อ่าน 28222 ครั้ง
 การอนุมัติ User ระดับโรงเรียนให้ใช้งานในระบบ emis [2018-06-18 14:44:07 น.] อ่าน 13800 ครั้ง
 ขั้นตอนการสมัครเข้าใช้งานในระบบ emis [2018-06-18 15:15:30 น.] อ่าน 11377 ครั้ง
 สิ่งที่ต้องกรอกข้อมูลในระบบ emis [2018-06-18 21:22:47 น.] อ่าน 18797 ครั้ง
 รายชื่อผู้พัฒนาโปรแกรม [2018-06-18 14:43:47 น.] อ่าน 6213 ครั้ง
 การเปิดใช้งานเว็บไซต์โรงเรียน [2018-06-18 14:43:39 น.] อ่าน 4635 ครั้ง
 แจ้งปรับปรุงระบบใหม่ ในส่วนของระบบสมาชิก [2018-06-18 14:44:54 น.] อ่าน 3385 ครั้ง
 ขอให้เจ้าหน้าที่ข้อมูลโรงเรียนลงทะเบียนในระบบก่อนเข้าใช้งาน [2018-06-18 14:51:07 น.] อ่าน 4494 ครั้ง
แสดงข่าว 1 ถึง 18 จากทั้งหมด 18 รายการ