ยินดีต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์
 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลรูปภาพบุคคลากรในระบบ emis [2017-10-22 00:39:13 น.] อ่าน 8440 ครั้ง
 การตรวจสอบรหัส 10 หลัก ของโรงเรียนที่ใช้ในการสอบ NT [2017-10-22 00:39:32 น.] อ่าน 48231 ครั้ง
 ไฟล์ประชุมข้อมูลระดับเขตฯ ปี 2557 ณ ภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก [2017-10-22 00:39:47 น.] อ่าน 15156 ครั้ง
 โปรแกรมลดขนาดภาพ หมุนภาพ เปลี่ยนชื่อภาพ [2017-10-21 20:42:18 น.] อ่าน 15975 ครั้ง
 แจ้งช่องทางการเข้าเว็บไซต์ EMIS [2017-10-22 00:39:41 น.] อ่าน 26935 ครั้ง
 แนะนำเว็บไซต์โรงเรียนในระบบ EMIS [2017-10-21 15:24:29 น.] อ่าน 22261 ครั้ง
 แบบเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC) [2017-10-21 21:40:09 น.] อ่าน 39244 ครั้ง
 แจ้งการส่งออกข้อมูลพื้นฐานและพิกัด GIS ของโรงเรียนในสังกัด [2017-10-19 23:44:47 น.] อ่าน 13180 ครั้ง
 การกรอกข้อมูล EMIS [2017-10-21 17:49:45 น.] อ่าน 15569 ครั้ง
 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information System : EMIS) [2017-10-21 03:55:16 น.] อ่าน 26602 ครั้ง
 การอนุมัติ User ระดับโรงเรียนให้ใช้งานในระบบ emis [2017-10-20 19:26:38 น.] อ่าน 13164 ครั้ง
 ขั้นตอนการสมัครเข้าใช้งานในระบบ emis [2017-10-21 19:27:11 น.] อ่าน 10373 ครั้ง
 สิ่งที่ต้องกรอกข้อมูลในระบบ emis [2017-10-20 12:46:43 น.] อ่าน 18224 ครั้ง
 รายชื่อผู้พัฒนาโปรแกรม [2017-10-20 05:34:58 น.] อ่าน 5933 ครั้ง
 การเปิดใช้งานเว็บไซต์โรงเรียน [2017-10-20 15:02:48 น.] อ่าน 4293 ครั้ง
 แจ้งปรับปรุงระบบใหม่ ในส่วนของระบบสมาชิก [2017-10-20 22:19:05 น.] อ่าน 3081 ครั้ง
 ขอให้เจ้าหน้าที่ข้อมูลโรงเรียนลงทะเบียนในระบบก่อนเข้าใช้งาน [2017-10-20 03:24:36 น.] อ่าน 4006 ครั้ง
แสดงข่าว 1 ถึง 17 จากทั้งหมด 17 รายการ