ยินดีต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์
 การเปิดใช้งานเว็บไซต์โรงเรียนในระบบ emis [2017-12-12 05:59:40 น.] อ่าน 1668 ครั้ง
 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลรูปภาพบุคคลากรในระบบ emis [2017-12-12 04:37:22 น.] อ่าน 10197 ครั้ง
 การตรวจสอบรหัส 10 หลัก ของโรงเรียนที่ใช้ในการสอบ NT [2017-12-12 07:54:08 น.] อ่าน 49646 ครั้ง
 ไฟล์ประชุมข้อมูลระดับเขตฯ ปี 2557 ณ ภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก [2017-12-12 07:54:16 น.] อ่าน 15436 ครั้ง
 โปรแกรมลดขนาดภาพ หมุนภาพ เปลี่ยนชื่อภาพ [2017-12-12 04:37:27 น.] อ่าน 16294 ครั้ง
 แจ้งช่องทางการเข้าเว็บไซต์ EMIS [2017-12-12 06:21:06 น.] อ่าน 27533 ครั้ง
 แนะนำเว็บไซต์โรงเรียนในระบบ EMIS [2017-12-10 22:39:34 น.] อ่าน 22341 ครั้ง
 แบบเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC) [2017-12-12 06:54:34 น.] อ่าน 40545 ครั้ง
 แจ้งการส่งออกข้อมูลพื้นฐานและพิกัด GIS ของโรงเรียนในสังกัด [2017-12-05 06:53:13 น.] อ่าน 13225 ครั้ง
 การกรอกข้อมูล EMIS [2017-12-09 11:05:33 น.] อ่าน 15671 ครั้ง
 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information System : EMIS) [2017-12-12 07:31:51 น.] อ่าน 26936 ครั้ง
 การอนุมัติ User ระดับโรงเรียนให้ใช้งานในระบบ emis [2017-12-10 23:01:35 น.] อ่าน 13262 ครั้ง
 ขั้นตอนการสมัครเข้าใช้งานในระบบ emis [2017-12-10 16:03:01 น.] อ่าน 10482 ครั้ง
 สิ่งที่ต้องกรอกข้อมูลในระบบ emis [2017-12-12 00:14:45 น.] อ่าน 18320 ครั้ง
 รายชื่อผู้พัฒนาโปรแกรม [2017-12-07 05:58:58 น.] อ่าน 5989 ครั้ง
 การเปิดใช้งานเว็บไซต์โรงเรียน [2017-12-11 05:27:49 น.] อ่าน 4349 ครั้ง
 แจ้งปรับปรุงระบบใหม่ ในส่วนของระบบสมาชิก [2017-12-07 02:05:54 น.] อ่าน 3130 ครั้ง
 ขอให้เจ้าหน้าที่ข้อมูลโรงเรียนลงทะเบียนในระบบก่อนเข้าใช้งาน [2017-12-11 21:14:56 น.] อ่าน 4083 ครั้ง
แสดงข่าว 1 ถึง 18 จากทั้งหมด 18 รายการ