ยินดีต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์
 การเปิดใช้งานเว็บไซต์โรงเรียนในระบบ emis [2018-04-21 19:26:46 น.] อ่าน 7613 ครั้ง
 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลรูปภาพบุคคลากรในระบบ emis [2018-04-21 19:35:45 น.] อ่าน 14648 ครั้ง
 การตรวจสอบรหัส 10 หลัก ของโรงเรียนที่ใช้ในการสอบ NT [2018-04-21 16:28:12 น.] อ่าน 53309 ครั้ง
 ไฟล์ประชุมข้อมูลระดับเขตฯ ปี 2557 ณ ภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก [2018-04-21 14:19:21 น.] อ่าน 16124 ครั้ง
 โปรแกรมลดขนาดภาพ หมุนภาพ เปลี่ยนชื่อภาพ [2018-04-21 20:14:19 น.] อ่าน 17158 ครั้ง
 แจ้งช่องทางการเข้าเว็บไซต์ EMIS [2018-04-21 17:04:46 น.] อ่าน 28022 ครั้ง
 แนะนำเว็บไซต์โรงเรียนในระบบ EMIS [2018-04-20 15:45:13 น.] อ่าน 22552 ครั้ง
 แบบเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC) [2018-04-21 15:02:03 น.] อ่าน 41459 ครั้ง
 แจ้งการส่งออกข้อมูลพื้นฐานและพิกัด GIS ของโรงเรียนในสังกัด [2018-04-20 06:22:47 น.] อ่าน 13382 ครั้ง
 การกรอกข้อมูล EMIS [2018-04-21 07:34:02 น.] อ่าน 15911 ครั้ง
 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information System : EMIS) [2018-04-21 09:43:09 น.] อ่าน 27558 ครั้ง
 การอนุมัติ User ระดับโรงเรียนให้ใช้งานในระบบ emis [2018-04-20 19:43:51 น.] อ่าน 13561 ครั้ง
 ขั้นตอนการสมัครเข้าใช้งานในระบบ emis [2018-04-20 15:20:47 น.] อ่าน 10736 ครั้ง
 สิ่งที่ต้องกรอกข้อมูลในระบบ emis [2018-04-20 15:23:42 น.] อ่าน 18516 ครั้ง
 รายชื่อผู้พัฒนาโปรแกรม [2018-04-20 17:59:33 น.] อ่าน 6136 ครั้ง
 การเปิดใช้งานเว็บไซต์โรงเรียน [2018-04-20 15:20:34 น.] อ่าน 4538 ครั้ง
 แจ้งปรับปรุงระบบใหม่ ในส่วนของระบบสมาชิก [2018-04-20 14:40:44 น.] อ่าน 3299 ครั้ง
 ขอให้เจ้าหน้าที่ข้อมูลโรงเรียนลงทะเบียนในระบบก่อนเข้าใช้งาน [2018-04-21 01:34:42 น.] อ่าน 4325 ครั้ง
แสดงข่าว 1 ถึง 18 จากทั้งหมด 18 รายการ