ยินดีต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์
 การเปิดใช้งานเว็บไซต์โรงเรียนในระบบ emis [2019-02-21 13:29:28 น.] อ่าน 22098 ครั้ง
 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลรูปภาพบุคคลากรในระบบ emis [2019-02-21 13:49:02 น.] อ่าน 23049 ครั้ง
 การตรวจสอบรหัส 10 หลัก ของโรงเรียนที่ใช้ในการสอบ NT [2019-02-21 13:13:24 น.] อ่าน 62498 ครั้ง
 ไฟล์ประชุมข้อมูลระดับเขตฯ ปี 2557 ณ ภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก [2019-02-21 11:12:48 น.] อ่าน 18135 ครั้ง
 โปรแกรมลดขนาดภาพ หมุนภาพ เปลี่ยนชื่อภาพ [2019-02-21 13:36:30 น.] อ่าน 19622 ครั้ง
 แจ้งช่องทางการเข้าเว็บไซต์ EMIS [2019-02-20 16:54:06 น.] อ่าน 28986 ครั้ง
 แนะนำเว็บไซต์โรงเรียนในระบบ EMIS [2019-02-21 04:26:33 น.] อ่าน 23059 ครั้ง
 แบบเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC) [2019-02-21 12:49:14 น.] อ่าน 48998 ครั้ง
 แจ้งการส่งออกข้อมูลพื้นฐานและพิกัด GIS ของโรงเรียนในสังกัด [2019-02-21 04:26:32 น.] อ่าน 13763 ครั้ง
 การกรอกข้อมูล EMIS [2019-02-21 08:47:42 น.] อ่าน 16567 ครั้ง
 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information System : EMIS) [2019-02-20 22:22:09 น.] อ่าน 29812 ครั้ง
 การอนุมัติ User ระดับโรงเรียนให้ใช้งานในระบบ emis [2019-02-21 04:26:35 น.] อ่าน 14283 ครั้ง
 ขั้นตอนการสมัครเข้าใช้งานในระบบ emis [2019-02-21 09:16:06 น.] อ่าน 12131 ครั้ง
 สิ่งที่ต้องกรอกข้อมูลในระบบ emis [2019-02-21 04:26:31 น.] อ่าน 19550 ครั้ง
 รายชื่อผู้พัฒนาโปรแกรม [2019-02-21 08:59:57 น.] อ่าน 6532 ครั้ง
 การเปิดใช้งานเว็บไซต์โรงเรียน [2019-02-21 09:16:33 น.] อ่าน 4952 ครั้ง
 แจ้งปรับปรุงระบบใหม่ ในส่วนของระบบสมาชิก [2019-02-21 04:26:29 น.] อ่าน 3657 ครั้ง
 ขอให้เจ้าหน้าที่ข้อมูลโรงเรียนลงทะเบียนในระบบก่อนเข้าใช้งาน [2019-02-21 09:16:47 น.] อ่าน 4906 ครั้ง
แสดงข่าว 1 ถึง 18 จากทั้งหมด 18 รายการ