ยินดีต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์
 การตรวจสอบรหัส 10 หลัก ของโรงเรียนที่ใช้ในการสอบ NT [2017-01-19 16:43:40 น.] อ่าน 36650 ครั้ง
 ไฟล์ประชุมข้อมูลระดับเขตฯ ปี 2557 ณ ภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก [2017-01-19 17:44:35 น.] อ่าน 12990 ครั้ง
 โปรแกรมลดขนาดภาพ หมุนภาพ เปลี่ยนชื่อภาพ [2017-01-19 16:57:22 น.] อ่าน 13821 ครั้ง
 แจ้งช่องทางการเข้าเว็บไซต์ EMIS [2017-01-19 15:59:22 น.] อ่าน 22068 ครั้ง
 แนะนำเว็บไซต์โรงเรียนในระบบ EMIS [2017-01-19 17:03:31 น.] อ่าน 20381 ครั้ง
 แบบเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC) [2017-01-19 12:14:23 น.] อ่าน 36088 ครั้ง
 แจ้งการส่งออกข้อมูลพื้นฐานและพิกัด GIS ของโรงเรียนในสังกัด [2017-01-19 17:28:09 น.] อ่าน 12724 ครั้ง
 การกรอกข้อมูล EMIS [2017-01-19 17:23:32 น.] อ่าน 14971 ครั้ง
 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information System : EMIS) [2017-01-19 10:55:05 น.] อ่าน 24994 ครั้ง
 การอนุมัติ User ระดับโรงเรียนให้ใช้งานในระบบ emis [2017-01-19 13:09:12 น.] อ่าน 12632 ครั้ง
 ขั้นตอนการสมัครเข้าใช้งานในระบบ emis [2017-01-18 14:45:54 น.] อ่าน 9879 ครั้ง
 สิ่งที่ต้องกรอกข้อมูลในระบบ emis [2017-01-19 09:29:03 น.] อ่าน 17619 ครั้ง
 รายชื่อผู้พัฒนาโปรแกรม [2017-01-18 14:46:07 น.] อ่าน 5596 ครั้ง
 การเปิดใช้งานเว็บไซต์โรงเรียน [2017-01-19 12:27:20 น.] อ่าน 3988 ครั้ง
 แจ้งปรับปรุงระบบใหม่ ในส่วนของระบบสมาชิก [2017-01-19 09:05:40 น.] อ่าน 2846 ครั้ง
 ขอให้เจ้าหน้าที่ข้อมูลโรงเรียนลงทะเบียนในระบบก่อนเข้าใช้งาน [2017-01-19 08:50:03 น.] อ่าน 3606 ครั้ง
แสดงข่าว 1 ถึง 16 จากทั้งหมด 16 รายการ