ยินดีต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์
 การตรวจสอบรหัส 10 หลัก ของโรงเรียนที่ใช้ในการสอบ NT [2017-04-29 14:14:30 น.] อ่าน 43639 ครั้ง
 ไฟล์ประชุมข้อมูลระดับเขตฯ ปี 2557 ณ ภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก [2017-04-28 20:23:48 น.] อ่าน 13903 ครั้ง
 โปรแกรมลดขนาดภาพ หมุนภาพ เปลี่ยนชื่อภาพ [2017-04-29 07:06:55 น.] อ่าน 14518 ครั้ง
 แจ้งช่องทางการเข้าเว็บไซต์ EMIS [2017-04-29 14:21:00 น.] อ่าน 23513 ครั้ง
 แนะนำเว็บไซต์โรงเรียนในระบบ EMIS [2017-04-29 14:21:56 น.] อ่าน 21637 ครั้ง
 แบบเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC) [2017-04-29 04:44:18 น.] อ่าน 36590 ครั้ง
 แจ้งการส่งออกข้อมูลพื้นฐานและพิกัด GIS ของโรงเรียนในสังกัด [2017-04-26 13:15:22 น.] อ่าน 12951 ครั้ง
 การกรอกข้อมูล EMIS [2017-04-29 13:52:29 น.] อ่าน 15117 ครั้ง
 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information System : EMIS) [2017-04-29 13:52:41 น.] อ่าน 25411 ครั้ง
 การอนุมัติ User ระดับโรงเรียนให้ใช้งานในระบบ emis [2017-04-28 09:26:22 น.] อ่าน 12816 ครั้ง
 ขั้นตอนการสมัครเข้าใช้งานในระบบ emis [2017-04-27 22:42:08 น.] อ่าน 10007 ครั้ง
 สิ่งที่ต้องกรอกข้อมูลในระบบ emis [2017-04-29 08:36:02 น.] อ่าน 17770 ครั้ง
 รายชื่อผู้พัฒนาโปรแกรม [2017-04-28 12:04:35 น.] อ่าน 5708 ครั้ง
 การเปิดใช้งานเว็บไซต์โรงเรียน [2017-04-29 06:17:50 น.] อ่าน 4100 ครั้ง
 แจ้งปรับปรุงระบบใหม่ ในส่วนของระบบสมาชิก [2017-04-29 14:16:57 น.] อ่าน 2917 ครั้ง
 ขอให้เจ้าหน้าที่ข้อมูลโรงเรียนลงทะเบียนในระบบก่อนเข้าใช้งาน [2017-04-29 11:13:45 น.] อ่าน 3733 ครั้ง
แสดงข่าว 1 ถึง 16 จากทั้งหมด 16 รายการ