ยินดีต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์
 การเปิดใช้งานเว็บไซต์โรงเรียนในระบบ emis [2018-12-19 13:34:48 น.] อ่าน 20172 ครั้ง
 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลรูปภาพบุคคลากรในระบบ emis [2018-12-19 13:39:44 น.] อ่าน 21668 ครั้ง
 การตรวจสอบรหัส 10 หลัก ของโรงเรียนที่ใช้ในการสอบ NT [2018-12-19 13:16:25 น.] อ่าน 60028 ครั้ง
 ไฟล์ประชุมข้อมูลระดับเขตฯ ปี 2557 ณ ภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก [2018-12-19 06:43:29 น.] อ่าน 17428 ครั้ง
 โปรแกรมลดขนาดภาพ หมุนภาพ เปลี่ยนชื่อภาพ [2018-12-19 09:31:42 น.] อ่าน 19099 ครั้ง
 แจ้งช่องทางการเข้าเว็บไซต์ EMIS [2018-12-19 12:36:59 น.] อ่าน 28843 ครั้ง
 แนะนำเว็บไซต์โรงเรียนในระบบ EMIS [2018-12-19 08:54:13 น.] อ่าน 22955 ครั้ง
 แบบเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC) [2018-12-19 09:38:12 น.] อ่าน 48597 ครั้ง
 แจ้งการส่งออกข้อมูลพื้นฐานและพิกัด GIS ของโรงเรียนในสังกัด [2018-12-19 09:16:17 น.] อ่าน 13688 ครั้ง
 การกรอกข้อมูล EMIS [2018-12-19 08:34:52 น.] อ่าน 16471 ครั้ง
 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information System : EMIS) [2018-12-19 13:25:03 น.] อ่าน 29538 ครั้ง
 การอนุมัติ User ระดับโรงเรียนให้ใช้งานในระบบ emis [2018-12-19 12:37:53 น.] อ่าน 14170 ครั้ง
 ขั้นตอนการสมัครเข้าใช้งานในระบบ emis [2018-12-19 13:17:21 น.] อ่าน 11987 ครั้ง
 สิ่งที่ต้องกรอกข้อมูลในระบบ emis [2018-12-19 07:35:44 น.] อ่าน 19419 ครั้ง
 รายชื่อผู้พัฒนาโปรแกรม [2018-12-19 11:22:12 น.] อ่าน 6447 ครั้ง
 การเปิดใช้งานเว็บไซต์โรงเรียน [2018-12-19 07:56:46 น.] อ่าน 4858 ครั้ง
 แจ้งปรับปรุงระบบใหม่ ในส่วนของระบบสมาชิก [2018-12-19 07:53:41 น.] อ่าน 3569 ครั้ง
 ขอให้เจ้าหน้าที่ข้อมูลโรงเรียนลงทะเบียนในระบบก่อนเข้าใช้งาน [2018-12-19 11:21:33 น.] อ่าน 4804 ครั้ง
แสดงข่าว 1 ถึง 18 จากทั้งหมด 18 รายการ