ยินดีต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์
 การเปิดใช้งานเว็บไซต์โรงเรียนในระบบ emis [2020-07-14 09:19:40 น.] อ่าน 62318 ครั้ง
 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลรูปภาพบุคคลากรในระบบ emis [2020-07-14 08:05:02 น.] อ่าน 37410 ครั้ง
 การตรวจสอบรหัส 10 หลัก ของโรงเรียนที่ใช้ในการสอบ NT [2020-07-14 09:21:15 น.] อ่าน 77127 ครั้ง
 ไฟล์ประชุมข้อมูลระดับเขตฯ ปี 2557 ณ ภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก [2020-07-14 08:27:08 น.] อ่าน 21927 ครั้ง
 โปรแกรมลดขนาดภาพ หมุนภาพ เปลี่ยนชื่อภาพ [2020-07-14 09:31:33 น.] อ่าน 23557 ครั้ง
 แจ้งช่องทางการเข้าเว็บไซต์ EMIS [2020-07-13 20:19:07 น.] อ่าน 30273 ครั้ง
 แนะนำเว็บไซต์โรงเรียนในระบบ EMIS [2020-07-13 17:11:10 น.] อ่าน 23867 ครั้ง
 แบบเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC) [2020-07-14 08:17:34 น.] อ่าน 69178 ครั้ง
 แจ้งการส่งออกข้อมูลพื้นฐานและพิกัด GIS ของโรงเรียนในสังกัด [2020-07-13 14:37:56 น.] อ่าน 14269 ครั้ง
 การกรอกข้อมูล EMIS [2020-07-13 13:37:36 น.] อ่าน 17569 ครั้ง
 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information System : EMIS) [2020-07-14 09:16:40 น.] อ่าน 33325 ครั้ง
 การอนุมัติ User ระดับโรงเรียนให้ใช้งานในระบบ emis [2020-07-13 09:57:16 น.] อ่าน 15264 ครั้ง
 ขั้นตอนการสมัครเข้าใช้งานในระบบ emis [2020-07-13 17:42:26 น.] อ่าน 13834 ครั้ง
 สิ่งที่ต้องกรอกข้อมูลในระบบ emis [2020-07-13 14:19:19 น.] อ่าน 21262 ครั้ง
 รายชื่อผู้พัฒนาโปรแกรม [2020-07-12 23:10:17 น.] อ่าน 7105 ครั้ง
 การเปิดใช้งานเว็บไซต์โรงเรียน [2020-07-12 23:10:18 น.] อ่าน 5575 ครั้ง
 แจ้งปรับปรุงระบบใหม่ ในส่วนของระบบสมาชิก [2020-07-13 11:44:42 น.] อ่าน 4279 ครั้ง
 ขอให้เจ้าหน้าที่ข้อมูลโรงเรียนลงทะเบียนในระบบก่อนเข้าใช้งาน [2020-07-14 02:15:27 น.] อ่าน 5760 ครั้ง
แสดงข่าว 1 ถึง 18 จากทั้งหมด 18 รายการ