ยินดีต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์
 การเปิดใช้งานเว็บไซต์โรงเรียนในระบบ emis [2020-01-26 03:05:42 น.] อ่าน 57308 ครั้ง
 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลรูปภาพบุคคลากรในระบบ emis [2020-01-26 02:11:29 น.] อ่าน 34068 ครั้ง
 การตรวจสอบรหัส 10 หลัก ของโรงเรียนที่ใช้ในการสอบ NT [2020-01-26 05:07:32 น.] อ่าน 72116 ครั้ง
 ไฟล์ประชุมข้อมูลระดับเขตฯ ปี 2557 ณ ภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก [2020-01-26 02:11:28 น.] อ่าน 20971 ครั้ง
 โปรแกรมลดขนาดภาพ หมุนภาพ เปลี่ยนชื่อภาพ [2020-01-26 02:11:29 น.] อ่าน 22601 ครั้ง
 แจ้งช่องทางการเข้าเว็บไซต์ EMIS [2020-01-25 16:04:55 น.] อ่าน 29975 ครั้ง
 แนะนำเว็บไซต์โรงเรียนในระบบ EMIS [2020-01-25 16:03:53 น.] อ่าน 23654 ครั้ง
 แบบเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC) [2020-01-26 04:13:10 น.] อ่าน 67113 ครั้ง
 แจ้งการส่งออกข้อมูลพื้นฐานและพิกัด GIS ของโรงเรียนในสังกัด [2020-01-25 03:10:55 น.] อ่าน 14099 ครั้ง
 การกรอกข้อมูล EMIS [2020-01-25 13:36:46 น.] อ่าน 17343 ครั้ง
 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information System : EMIS) [2020-01-26 07:55:08 น.] อ่าน 32402 ครั้ง
 การอนุมัติ User ระดับโรงเรียนให้ใช้งานในระบบ emis [2020-01-25 20:46:26 น.] อ่าน 15036 ครั้ง
 ขั้นตอนการสมัครเข้าใช้งานในระบบ emis [2020-01-25 16:02:32 น.] อ่าน 13492 ครั้ง
 สิ่งที่ต้องกรอกข้อมูลในระบบ emis [2020-01-25 21:36:08 น.] อ่าน 20845 ครั้ง
 รายชื่อผู้พัฒนาโปรแกรม [2020-01-25 03:08:03 น.] อ่าน 6934 ครั้ง
 การเปิดใช้งานเว็บไซต์โรงเรียน [2020-01-25 21:07:55 น.] อ่าน 5389 ครั้ง
 แจ้งปรับปรุงระบบใหม่ ในส่วนของระบบสมาชิก [2020-01-24 23:21:03 น.] อ่าน 4068 ครั้ง
 ขอให้เจ้าหน้าที่ข้อมูลโรงเรียนลงทะเบียนในระบบก่อนเข้าใช้งาน [2020-01-25 16:00:56 น.] อ่าน 5536 ครั้ง
แสดงข่าว 1 ถึง 18 จากทั้งหมด 18 รายการ