ยินดีต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์
 การเปิดใช้งานเว็บไซต์โรงเรียนในระบบ emis [2020-10-21 17:34:11 น.] อ่าน 70092 ครั้ง
 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลรูปภาพบุคคลากรในระบบ emis [2020-10-21 19:26:49 น.] อ่าน 39619 ครั้ง
 การตรวจสอบรหัส 10 หลัก ของโรงเรียนที่ใช้ในการสอบ NT [2020-10-21 14:13:13 น.] อ่าน 78979 ครั้ง
 ไฟล์ประชุมข้อมูลระดับเขตฯ ปี 2557 ณ ภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก [2020-10-21 09:32:22 น.] อ่าน 22420 ครั้ง
 โปรแกรมลดขนาดภาพ หมุนภาพ เปลี่ยนชื่อภาพ [2020-10-21 15:42:44 น.] อ่าน 24137 ครั้ง
 แจ้งช่องทางการเข้าเว็บไซต์ EMIS [2020-10-21 14:13:11 น.] อ่าน 30508 ครั้ง
 แนะนำเว็บไซต์โรงเรียนในระบบ EMIS [2020-10-21 12:29:28 น.] อ่าน 24004 ครั้ง
 แบบเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC) [2020-10-21 19:06:58 น.] อ่าน 73208 ครั้ง
 แจ้งการส่งออกข้อมูลพื้นฐานและพิกัด GIS ของโรงเรียนในสังกัด [2020-10-20 14:57:04 น.] อ่าน 14363 ครั้ง
 การกรอกข้อมูล EMIS [2020-10-21 15:18:29 น.] อ่าน 17710 ครั้ง
 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information System : EMIS) [2020-10-21 19:34:17 น.] อ่าน 34072 ครั้ง
 การอนุมัติ User ระดับโรงเรียนให้ใช้งานในระบบ emis [2020-10-21 13:24:53 น.] อ่าน 15430 ครั้ง
 ขั้นตอนการสมัครเข้าใช้งานในระบบ emis [2020-10-21 15:35:27 น.] อ่าน 14228 ครั้ง
 สิ่งที่ต้องกรอกข้อมูลในระบบ emis [2020-10-21 17:16:03 น.] อ่าน 21713 ครั้ง
 รายชื่อผู้พัฒนาโปรแกรม [2020-10-19 00:37:42 น.] อ่าน 7213 ครั้ง
 การเปิดใช้งานเว็บไซต์โรงเรียน [2020-10-20 15:46:39 น.] อ่าน 5690 ครั้ง
 แจ้งปรับปรุงระบบใหม่ ในส่วนของระบบสมาชิก [2020-10-18 22:28:18 น.] อ่าน 4366 ครั้ง
 ขอให้เจ้าหน้าที่ข้อมูลโรงเรียนลงทะเบียนในระบบก่อนเข้าใช้งาน [2020-10-21 15:17:38 น.] อ่าน 5879 ครั้ง
แสดงข่าว 1 ถึง 18 จากทั้งหมด 18 รายการ