ยินดีต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์
 การเปิดใช้งานเว็บไซต์โรงเรียนในระบบ emis [2019-07-21 23:01:57 น.] อ่าน 51028 ครั้ง
 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลรูปภาพบุคคลากรในระบบ emis [2019-07-21 22:45:21 น.] อ่าน 29368 ครั้ง
 การตรวจสอบรหัส 10 หลัก ของโรงเรียนที่ใช้ในการสอบ NT [2019-07-22 05:29:43 น.] อ่าน 67567 ครั้ง
 ไฟล์ประชุมข้อมูลระดับเขตฯ ปี 2557 ณ ภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก [2019-07-21 17:32:40 น.] อ่าน 19448 ครั้ง
 โปรแกรมลดขนาดภาพ หมุนภาพ เปลี่ยนชื่อภาพ [2019-07-22 01:46:49 น.] อ่าน 21138 ครั้ง
 แจ้งช่องทางการเข้าเว็บไซต์ EMIS [2019-07-21 09:57:57 น.] อ่าน 29616 ครั้ง
 แนะนำเว็บไซต์โรงเรียนในระบบ EMIS [2019-07-20 13:15:28 น.] อ่าน 23390 ครั้ง
 แบบเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC) [2019-07-22 08:01:56 น.] อ่าน 55410 ครั้ง
 แจ้งการส่งออกข้อมูลพื้นฐานและพิกัด GIS ของโรงเรียนในสังกัด [2019-07-21 17:55:48 น.] อ่าน 13922 ครั้ง
 การกรอกข้อมูล EMIS [2019-07-21 13:50:48 น.] อ่าน 17102 ครั้ง
 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information System : EMIS) [2019-07-22 03:56:45 น.] อ่าน 31353 ครั้ง
 การอนุมัติ User ระดับโรงเรียนให้ใช้งานในระบบ emis [2019-07-20 14:46:07 น.] อ่าน 14803 ครั้ง
 ขั้นตอนการสมัครเข้าใช้งานในระบบ emis [2019-07-22 00:33:04 น.] อ่าน 13175 ครั้ง
 สิ่งที่ต้องกรอกข้อมูลในระบบ emis [2019-07-21 15:29:48 น.] อ่าน 20386 ครั้ง
 รายชื่อผู้พัฒนาโปรแกรม [2019-07-21 20:19:52 น.] อ่าน 6741 ครั้ง
 การเปิดใช้งานเว็บไซต์โรงเรียน [2019-07-22 00:53:31 น.] อ่าน 5202 ครั้ง
 แจ้งปรับปรุงระบบใหม่ ในส่วนของระบบสมาชิก [2019-07-22 00:24:07 น.] อ่าน 3845 ครั้ง
 ขอให้เจ้าหน้าที่ข้อมูลโรงเรียนลงทะเบียนในระบบก่อนเข้าใช้งาน [2019-07-21 09:57:49 น.] อ่าน 5289 ครั้ง
แสดงข่าว 1 ถึง 18 จากทั้งหมด 18 รายการ