ยินดีต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์
 การเปิดใช้งานเว็บไซต์โรงเรียนในระบบ emis [2021-01-19 14:51:00 น.] อ่าน 72748 ครั้ง
 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลรูปภาพบุคคลากรในระบบ emis [2021-01-19 14:56:57 น.] อ่าน 41543 ครั้ง
 การตรวจสอบรหัส 10 หลัก ของโรงเรียนที่ใช้ในการสอบ NT [2021-01-19 14:41:49 น.] อ่าน 80320 ครั้ง
 ไฟล์ประชุมข้อมูลระดับเขตฯ ปี 2557 ณ ภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก [2021-01-19 14:54:23 น.] อ่าน 22830 ครั้ง
 โปรแกรมลดขนาดภาพ หมุนภาพ เปลี่ยนชื่อภาพ [2021-01-19 13:14:25 น.] อ่าน 24491 ครั้ง
 แจ้งช่องทางการเข้าเว็บไซต์ EMIS [2021-01-18 19:58:28 น.] อ่าน 30682 ครั้ง
 แนะนำเว็บไซต์โรงเรียนในระบบ EMIS [2021-01-19 10:29:15 น.] อ่าน 24089 ครั้ง
 แบบเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC) [2021-01-19 14:15:09 น.] อ่าน 78962 ครั้ง
 แจ้งการส่งออกข้อมูลพื้นฐานและพิกัด GIS ของโรงเรียนในสังกัด [2021-01-19 07:17:20 น.] อ่าน 14437 ครั้ง
 การกรอกข้อมูล EMIS [2021-01-15 08:28:12 น.] อ่าน 17843 ครั้ง
 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information System : EMIS) [2021-01-18 20:25:05 น.] อ่าน 34463 ครั้ง
 การอนุมัติ User ระดับโรงเรียนให้ใช้งานในระบบ emis [2021-01-18 04:20:07 น.] อ่าน 15564 ครั้ง
 ขั้นตอนการสมัครเข้าใช้งานในระบบ emis [2021-01-19 14:33:18 น.] อ่าน 14482 ครั้ง
 สิ่งที่ต้องกรอกข้อมูลในระบบ emis [2021-01-19 14:57:08 น.] อ่าน 22010 ครั้ง
 รายชื่อผู้พัฒนาโปรแกรม [2021-01-15 20:51:24 น.] อ่าน 7297 ครั้ง
 การเปิดใช้งานเว็บไซต์โรงเรียน [2021-01-19 07:19:40 น.] อ่าน 5767 ครั้ง
 แจ้งปรับปรุงระบบใหม่ ในส่วนของระบบสมาชิก [2021-01-19 09:25:50 น.] อ่าน 4450 ครั้ง
 ขอให้เจ้าหน้าที่ข้อมูลโรงเรียนลงทะเบียนในระบบก่อนเข้าใช้งาน [2021-01-17 11:39:43 น.] อ่าน 5981 ครั้ง
แสดงข่าว 1 ถึง 18 จากทั้งหมด 18 รายการ