ยินดีต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์
 การเปิดใช้งานเว็บไซต์โรงเรียนในระบบ emis [2020-03-29 02:04:21 น.] อ่าน 58911 ครั้ง
 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลรูปภาพบุคคลากรในระบบ emis [2020-03-28 22:51:11 น.] อ่าน 35393 ครั้ง
 การตรวจสอบรหัส 10 หลัก ของโรงเรียนที่ใช้ในการสอบ NT [2020-03-28 19:34:53 น.] อ่าน 73791 ครั้ง
 ไฟล์ประชุมข้อมูลระดับเขตฯ ปี 2557 ณ ภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก [2020-03-29 01:26:18 น.] อ่าน 21319 ครั้ง
 โปรแกรมลดขนาดภาพ หมุนภาพ เปลี่ยนชื่อภาพ [2020-03-28 21:43:46 น.] อ่าน 22917 ครั้ง
 แจ้งช่องทางการเข้าเว็บไซต์ EMIS [2020-03-28 07:40:51 น.] อ่าน 30071 ครั้ง
 แนะนำเว็บไซต์โรงเรียนในระบบ EMIS [2020-03-26 10:25:51 น.] อ่าน 23726 ครั้ง
 แบบเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC) [2020-03-28 23:59:47 น.] อ่าน 67673 ครั้ง
 แจ้งการส่งออกข้อมูลพื้นฐานและพิกัด GIS ของโรงเรียนในสังกัด [2020-03-27 12:49:22 น.] อ่าน 14152 ครั้ง
 การกรอกข้อมูล EMIS [2020-03-28 11:27:37 น.] อ่าน 17438 ครั้ง
 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information System : EMIS) [2020-03-28 16:12:47 น.] อ่าน 32683 ครั้ง
 การอนุมัติ User ระดับโรงเรียนให้ใช้งานในระบบ emis [2020-03-28 08:26:22 น.] อ่าน 15104 ครั้ง
 ขั้นตอนการสมัครเข้าใช้งานในระบบ emis [2020-03-28 21:31:05 น.] อ่าน 13589 ครั้ง
 สิ่งที่ต้องกรอกข้อมูลในระบบ emis [2020-03-28 14:24:06 น.] อ่าน 20945 ครั้ง
 รายชื่อผู้พัฒนาโปรแกรม [2020-03-28 11:58:09 น.] อ่าน 6989 ครั้ง
 การเปิดใช้งานเว็บไซต์โรงเรียน [2020-03-27 17:38:52 น.] อ่าน 5450 ครั้ง
 แจ้งปรับปรุงระบบใหม่ ในส่วนของระบบสมาชิก [2020-03-27 12:48:21 น.] อ่าน 4188 ครั้ง
 ขอให้เจ้าหน้าที่ข้อมูลโรงเรียนลงทะเบียนในระบบก่อนเข้าใช้งาน [2020-03-29 02:58:37 น.] อ่าน 5615 ครั้ง
แสดงข่าว 1 ถึง 18 จากทั้งหมด 18 รายการ