ยินดีต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์
 การเปิดใช้งานเว็บไซต์โรงเรียนในระบบ emis [2019-01-23 14:58:08 น.] อ่าน 21215 ครั้ง
 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลรูปภาพบุคคลากรในระบบ emis [2019-01-23 15:24:44 น.] อ่าน 22385 ครั้ง
 การตรวจสอบรหัส 10 หลัก ของโรงเรียนที่ใช้ในการสอบ NT [2019-01-23 14:52:41 น.] อ่าน 61408 ครั้ง
 ไฟล์ประชุมข้อมูลระดับเขตฯ ปี 2557 ณ ภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก [2019-01-23 14:36:42 น.] อ่าน 17896 ครั้ง
 โปรแกรมลดขนาดภาพ หมุนภาพ เปลี่ยนชื่อภาพ [2019-01-23 15:14:17 น.] อ่าน 19395 ครั้ง
 แจ้งช่องทางการเข้าเว็บไซต์ EMIS [2019-01-23 09:05:03 น.] อ่าน 28915 ครั้ง
 แนะนำเว็บไซต์โรงเรียนในระบบ EMIS [2019-01-23 14:48:32 น.] อ่าน 23008 ครั้ง
 แบบเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC) [2019-01-23 12:18:55 น.] อ่าน 48787 ครั้ง
 แจ้งการส่งออกข้อมูลพื้นฐานและพิกัด GIS ของโรงเรียนในสังกัด [2019-01-22 10:00:51 น.] อ่าน 13725 ครั้ง
 การกรอกข้อมูล EMIS [2019-01-22 10:45:08 น.] อ่าน 16517 ครั้ง
 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information System : EMIS) [2019-01-23 15:17:32 น.] อ่าน 29673 ครั้ง
 การอนุมัติ User ระดับโรงเรียนให้ใช้งานในระบบ emis [2019-01-23 14:45:45 น.] อ่าน 14229 ครั้ง
 ขั้นตอนการสมัครเข้าใช้งานในระบบ emis [2019-01-22 14:12:47 น.] อ่าน 12062 ครั้ง
 สิ่งที่ต้องกรอกข้อมูลในระบบ emis [2019-01-23 12:39:22 น.] อ่าน 19484 ครั้ง
 รายชื่อผู้พัฒนาโปรแกรม [2019-01-23 14:47:50 น.] อ่าน 6493 ครั้ง
 การเปิดใช้งานเว็บไซต์โรงเรียน [2019-01-23 15:22:51 น.] อ่าน 4908 ครั้ง
 แจ้งปรับปรุงระบบใหม่ ในส่วนของระบบสมาชิก [2019-01-23 12:53:28 น.] อ่าน 3618 ครั้ง
 ขอให้เจ้าหน้าที่ข้อมูลโรงเรียนลงทะเบียนในระบบก่อนเข้าใช้งาน [2019-01-23 14:48:13 น.] อ่าน 4857 ครั้ง
แสดงข่าว 1 ถึง 18 จากทั้งหมด 18 รายการ