ยินดีต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์
 การเปิดใช้งานเว็บไซต์โรงเรียนในระบบ emis [2018-11-16 15:44:28 น.] อ่าน 18645 ครั้ง
 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลรูปภาพบุคคลากรในระบบ emis [2018-11-16 14:34:37 น.] อ่าน 20706 ครั้ง
 การตรวจสอบรหัส 10 หลัก ของโรงเรียนที่ใช้ในการสอบ NT [2018-11-16 15:51:14 น.] อ่าน 58573 ครั้ง
 ไฟล์ประชุมข้อมูลระดับเขตฯ ปี 2557 ณ ภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก [2018-11-16 14:55:07 น.] อ่าน 17199 ครั้ง
 โปรแกรมลดขนาดภาพ หมุนภาพ เปลี่ยนชื่อภาพ [2018-11-16 13:46:04 น.] อ่าน 18812 ครั้ง
 แจ้งช่องทางการเข้าเว็บไซต์ EMIS [2018-11-15 17:03:34 น.] อ่าน 28739 ครั้ง
 แนะนำเว็บไซต์โรงเรียนในระบบ EMIS [2018-11-15 19:43:34 น.] อ่าน 22899 ครั้ง
 แบบเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC) [2018-11-16 15:50:48 น.] อ่าน 48205 ครั้ง
 แจ้งการส่งออกข้อมูลพื้นฐานและพิกัด GIS ของโรงเรียนในสังกัด [2018-11-16 11:33:06 น.] อ่าน 13641 ครั้ง
 การกรอกข้อมูล EMIS [2018-11-16 13:45:42 น.] อ่าน 16388 ครั้ง
 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information System : EMIS) [2018-11-16 14:39:39 น.] อ่าน 29320 ครั้ง
 การอนุมัติ User ระดับโรงเรียนให้ใช้งานในระบบ emis [2018-11-16 10:41:17 น.] อ่าน 14092 ครั้ง
 ขั้นตอนการสมัครเข้าใช้งานในระบบ emis [2018-11-16 14:20:50 น.] อ่าน 11882 ครั้ง
 สิ่งที่ต้องกรอกข้อมูลในระบบ emis [2018-11-15 14:54:13 น.] อ่าน 19339 ครั้ง
 รายชื่อผู้พัฒนาโปรแกรม [2018-11-15 14:59:05 น.] อ่าน 6397 ครั้ง
 การเปิดใช้งานเว็บไซต์โรงเรียน [2018-11-16 10:50:10 น.] อ่าน 4810 ครั้ง
 แจ้งปรับปรุงระบบใหม่ ในส่วนของระบบสมาชิก [2018-11-15 18:46:18 น.] อ่าน 3535 ครั้ง
 ขอให้เจ้าหน้าที่ข้อมูลโรงเรียนลงทะเบียนในระบบก่อนเข้าใช้งาน [2018-11-15 18:47:27 น.] อ่าน 4732 ครั้ง
แสดงข่าว 1 ถึง 18 จากทั้งหมด 18 รายการ