ยินดีต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์
 การเปิดใช้งานเว็บไซต์โรงเรียนในระบบ emis [2019-04-20 20:36:09 น.] อ่าน 24267 ครั้ง
 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลรูปภาพบุคคลากรในระบบ emis [2019-04-20 19:33:48 น.] อ่าน 24581 ครั้ง
 การตรวจสอบรหัส 10 หลัก ของโรงเรียนที่ใช้ในการสอบ NT [2019-04-20 15:27:18 น.] อ่าน 64833 ครั้ง
 ไฟล์ประชุมข้อมูลระดับเขตฯ ปี 2557 ณ ภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก [2019-04-20 19:36:08 น.] อ่าน 18553 ครั้ง
 โปรแกรมลดขนาดภาพ หมุนภาพ เปลี่ยนชื่อภาพ [2019-04-20 17:07:04 น.] อ่าน 20036 ครั้ง
 แจ้งช่องทางการเข้าเว็บไซต์ EMIS [2019-04-20 11:42:18 น.] อ่าน 29112 ครั้ง
 แนะนำเว็บไซต์โรงเรียนในระบบ EMIS [2019-04-19 05:59:19 น.] อ่าน 23157 ครั้ง
 แบบเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC) [2019-04-20 09:10:43 น.] อ่าน 49442 ครั้ง
 แจ้งการส่งออกข้อมูลพื้นฐานและพิกัด GIS ของโรงเรียนในสังกัด [2019-04-19 12:49:21 น.] อ่าน 13826 ครั้ง
 การกรอกข้อมูล EMIS [2019-04-20 19:37:42 น.] อ่าน 16665 ครั้ง
 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information System : EMIS) [2019-04-20 16:57:28 น.] อ่าน 30144 ครั้ง
 การอนุมัติ User ระดับโรงเรียนให้ใช้งานในระบบ emis [2019-04-20 10:08:20 น.] อ่าน 14406 ครั้ง
 ขั้นตอนการสมัครเข้าใช้งานในระบบ emis [2019-04-20 11:47:43 น.] อ่าน 12304 ครั้ง
 สิ่งที่ต้องกรอกข้อมูลในระบบ emis [2019-04-20 16:58:01 น.] อ่าน 19754 ครั้ง
 รายชื่อผู้พัฒนาโปรแกรม [2019-04-15 23:18:18 น.] อ่าน 6605 ครั้ง
 การเปิดใช้งานเว็บไซต์โรงเรียน [2019-04-20 05:23:46 น.] อ่าน 5026 ครั้ง
 แจ้งปรับปรุงระบบใหม่ ในส่วนของระบบสมาชิก [2019-04-20 09:58:08 น.] อ่าน 3709 ครั้ง
 ขอให้เจ้าหน้าที่ข้อมูลโรงเรียนลงทะเบียนในระบบก่อนเข้าใช้งาน [2019-04-20 09:58:35 น.] อ่าน 5030 ครั้ง
แสดงข่าว 1 ถึง 18 จากทั้งหมด 18 รายการ