ยินดีต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์
 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลรูปภาพบุคคลากรในระบบ emis [2017-08-24 05:28:03 น.] อ่าน 5849 ครั้ง
 การตรวจสอบรหัส 10 หลัก ของโรงเรียนที่ใช้ในการสอบ NT [2017-08-24 05:52:25 น.] อ่าน 47316 ครั้ง
 ไฟล์ประชุมข้อมูลระดับเขตฯ ปี 2557 ณ ภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก [2017-08-23 22:54:09 น.] อ่าน 14714 ครั้ง
 โปรแกรมลดขนาดภาพ หมุนภาพ เปลี่ยนชื่อภาพ [2017-08-23 21:12:43 น.] อ่าน 15579 ครั้ง
 แจ้งช่องทางการเข้าเว็บไซต์ EMIS [2017-08-24 05:52:12 น.] อ่าน 26250 ครั้ง
 แนะนำเว็บไซต์โรงเรียนในระบบ EMIS [2017-08-24 02:12:08 น.] อ่าน 22195 ครั้ง
 แบบเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC) [2017-08-24 04:41:25 น.] อ่าน 38342 ครั้ง
 แจ้งการส่งออกข้อมูลพื้นฐานและพิกัด GIS ของโรงเรียนในสังกัด [2017-08-22 05:47:36 น.] อ่าน 13122 ครั้ง
 การกรอกข้อมูล EMIS [2017-08-23 13:45:33 น.] อ่าน 15487 ครั้ง
 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information System : EMIS) [2017-08-23 15:44:56 น.] อ่าน 26348 ครั้ง
 การอนุมัติ User ระดับโรงเรียนให้ใช้งานในระบบ emis [2017-08-23 15:21:08 น.] อ่าน 13070 ครั้ง
 ขั้นตอนการสมัครเข้าใช้งานในระบบ emis [2017-08-22 10:44:26 น.] อ่าน 10285 ครั้ง
 สิ่งที่ต้องกรอกข้อมูลในระบบ emis [2017-08-23 13:57:27 น.] อ่าน 18138 ครั้ง
 รายชื่อผู้พัฒนาโปรแกรม [2017-08-23 05:49:10 น.] อ่าน 5865 ครั้ง
 การเปิดใช้งานเว็บไซต์โรงเรียน [2017-08-22 11:32:48 น.] อ่าน 4234 ครั้ง
 แจ้งปรับปรุงระบบใหม่ ในส่วนของระบบสมาชิก [2017-08-24 01:24:37 น.] อ่าน 3034 ครั้ง
 ขอให้เจ้าหน้าที่ข้อมูลโรงเรียนลงทะเบียนในระบบก่อนเข้าใช้งาน [2017-08-22 15:53:36 น.] อ่าน 3947 ครั้ง
แสดงข่าว 1 ถึง 17 จากทั้งหมด 17 รายการ