แจ้งการส่งออกข้อมูลพื้นฐานและพิกัด GIS ของโรงเรียนในสังกัด
 

เขตพื้นที่ใดที่ต้องการข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนและพิกัดแผนที่ GIS สามารถเข้าระบบระดับเขตพื้นที่แล้ว export ออกมาเป็น csv ได้จากเมนู  รายชื่อโรงเรียน/หน่วยงาน  >> Export ทะเบียนโรงเรียน  จะได้ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนและพิกัดโรงเรียนแบบ  Latitude  และ  Longitude ออกมาด้วยครับ

 

 
เขียนเมื่อ :: 2019-06-27 06:49:37 น. อ่าน 13899 ครั้ง
กลับหน้าข่าว
 
 
Comments with Facebook