แบบเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC)
 

รายการข้อมูลครุภัณฑ์ จากเดิมมี 67 รายการ มีเพิ่มเติมมาอีก 9 รายการที่เป็น สีแดง รวมแล้ว 76 รายการ โรงเรียนที่ได้กรอกไปแล้วก็ให้เข้าไปปรับปรุงเพิ่มเติมอีก 9 รายการแล้วยืนยันข้อมูลได้เลยครับ


แบบเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC)

http://data.bopp-obec.info/emis/mn/f_mobec56.zip

 
เขียนเมื่อ :: 2019-02-18 03:10:29 น. อ่าน 48960 ครั้ง
กลับหน้าข่าว
 
 
Comments with Facebook