ยินดีต้อนรับ

[แสดงจำนวนทั้งหมด] [แสดงรายชื่อทั้งหมด] เลือกโรงเรียน

โรงเรียนบ้านวัดหลวง มีข้าราชการครูและบุคลากร ทั้งหมด 13 คน แยกเป็น
ชาย 4 คน หญิง 9 คน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน/กลุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
บ้านวัดหลวง
ครู
บ้านวัดหลวง
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านวัดหลวง
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านวัดหลวง
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านวัดหลวง
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านวัดหลวง
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านวัดหลวง
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านวัดหลวง
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านวัดหลวง
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านวัดหลวง
ครูธุรการ
บ้านวัดหลวง
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
บ้านวัดหลวง
ช่างไฟฟ้า
บ้านวัดหลวง
แสดงผลลำดับที่ 1 ถึง 13