ยินดีต้อนรับ

[แสดงจำนวนทั้งหมด] [แสดงรายชื่อทั้งหมด] เลือกโรงเรียน

โรงเรียนบ้านดงกำพี้ มีข้าราชการครูและบุคลากร ทั้งหมด 16 คน แยกเป็น
ชาย 5 คน หญิง 11 คน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน/กลุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
บ้านดงกำพี้
ครู ชำนาญการ
บ้านดงกำพี้
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านดงกำพี้
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านดงกำพี้
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านดงกำพี้
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านดงกำพี้
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านดงกำพี้
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านดงกำพี้
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านดงกำพี้
ครู ชำนาญการ
บ้านดงกำพี้
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านดงกำพี้
ครู ชำนาญการ
บ้านดงกำพี้
ครู
บ้านดงกำพี้
ครู (อัตราจ้าง)
บ้านดงกำพี้
ครู (พนักงานงานราชการ)
บ้านดงกำพี้
ครู (อัตราจ้าง)
บ้านดงกำพี้
แสดงผลลำดับที่ 1 ถึง 16