ยินดีต้อนรับ

[แสดงจำนวนทั้งหมด] [แสดงรายชื่อทั้งหมด] เลือกโรงเรียน

โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย มีข้าราชการครูและบุคลากร ทั้งหมด 15 คน แยกเป็น
ชาย 4 คน หญิง 11 คน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน/กลุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
ชุมชนบ้านปากสวย
ครู ชำนาญการพิเศษ
ชุมชนบ้านปากสวย
ครู ชำนาญการพิเศษ
ชุมชนบ้านปากสวย
ครู ชำนาญการพิเศษ
ชุมชนบ้านปากสวย
ครู ชำนาญการพิเศษ
ชุมชนบ้านปากสวย
ครู ชำนาญการพิเศษ
ชุมชนบ้านปากสวย
ครู
ชุมชนบ้านปากสวย
ครูผู้ช่วย
ชุมชนบ้านปากสวย
ช่างไฟฟ้า
ชุมชนบ้านปากสวย
อื่นๆ
ชุมชนบ้านปากสวย
ครู (พนักงานงานราชการ)
ชุมชนบ้านปากสวย
ครู (พนักงานงานราชการ)
ชุมชนบ้านปากสวย
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ชุมชนบ้านปากสวย
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ชุมชนบ้านปากสวย
ครูผู้ช่วย
ชุมชนบ้านปากสวย
แสดงผลลำดับที่ 1 ถึง 15