ยินดีต้อนรับ

[แสดงจำนวนทั้งหมด] [แสดงรายชื่อทั้งหมด] เลือกโรงเรียน

โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง มีข้าราชการครูและบุคลากร ทั้งหมด 13 คน แยกเป็น
ชาย 5 คน หญิง 8 คน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน/กลุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
ชุมชนบ้านชุมช้าง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
ชุมชนบ้านชุมช้าง
ครูผู้ช่วย
ชุมชนบ้านชุมช้าง
ครู ชำนาญการพิเศษ
ชุมชนบ้านชุมช้าง
ครู ชำนาญการพิเศษ
ชุมชนบ้านชุมช้าง
ครู ชำนาญการพิเศษ
ชุมชนบ้านชุมช้าง
ครู ชำนาญการพิเศษ
ชุมชนบ้านชุมช้าง
ครู ชำนาญการพิเศษ
ชุมชนบ้านชุมช้าง
ครู
ชุมชนบ้านชุมช้าง
ครู ชำนาญการพิเศษ
ชุมชนบ้านชุมช้าง
ผู้ช่วยครู
ชุมชนบ้านชุมช้าง
ครูธุรการ
ชุมชนบ้านชุมช้าง
ครู (อัตราจ้าง)
ชุมชนบ้านชุมช้าง
แสดงผลลำดับที่ 1 ถึง 13