ยินดีต้อนรับ

[แสดงจำนวนทั้งหมด] [แสดงรายชื่อทั้งหมด] เลือกโรงเรียน

โรงเรียนบ้านผือ มีข้าราชการครูและบุคลากร ทั้งหมด 37 คน แยกเป็น
ชาย 14 คน หญิง 23 คน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน/กลุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
บ้านผือ
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านผือ
ครูผู้ช่วย
บ้านผือ
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านผือ
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านผือ
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านผือ
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านผือ
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านผือ
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านผือ
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านผือ
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านผือ
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านผือ
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านผือ
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านผือ
ครู ชำนาญการ
บ้านผือ
ครู ชำนาญการ
บ้านผือ
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านผือ
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านผือ
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านผือ
ครู ชำนาญการ
บ้านผือ
ครู ชำนาญการ
บ้านผือ
ครู ชำนาญการ
บ้านผือ
ครู ชำนาญการ
บ้านผือ
ครู
บ้านผือ
ครู
บ้านผือ
ครู
บ้านผือ
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านผือ
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านผือ
ครู
บ้านผือ
ช่างไม้ชั้น 4
บ้านผือ
เจ้าพนักงานพัสดุ
บ้านผือ
ครู (พนักงานงานราชการ)
บ้านผือ
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
บ้านผือ
ครูธุรการ
บ้านผือ
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
บ้านผือ
ครู (อัตราจ้าง)
บ้านผือ
อื่นๆ
บ้านผือ
แสดงผลลำดับที่ 1 ถึง 37