ยินดีต้อนรับ

[แสดงจำนวนทั้งหมด] [แสดงรายชื่อทั้งหมด] เลือกโรงเรียน

โรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ มีข้าราชการครูและบุคลากร ทั้งหมด 6 คน แยกเป็น
ชาย 5 คน หญิง 1 คน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน/กลุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์
ครู (อัตราจ้าง)
บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์
ช่างไฟฟ้า
บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์
แสดงผลลำดับที่ 1 ถึง 6