ยินดีต้อนรับ

[แสดงจำนวนทั้งหมด] [แสดงรายชื่อทั้งหมด] เลือกโรงเรียน

โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ มีข้าราชการครูและบุคลากร ทั้งหมด 14 คน แยกเป็น
ชาย 6 คน หญิง 8 คน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน/กลุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
บ้านก่องขันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านก่องขันธ์
ครู
บ้านก่องขันธ์
ครูผู้ช่วย
บ้านก่องขันธ์
ครูผู้ช่วย
บ้านก่องขันธ์
ครูผู้ช่วย
บ้านก่องขันธ์
ครู ชำนาญการ
บ้านก่องขันธ์
ครู ชำนาญการ
บ้านก่องขันธ์
ครู ชำนาญการ
บ้านก่องขันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านก่องขันธ์
ครู (พนักงานงานราชการ)
บ้านก่องขันธ์
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
บ้านก่องขันธ์
ครูธุรการ
บ้านก่องขันธ์
ครู (อัตราจ้าง)
บ้านก่องขันธ์
แสดงผลลำดับที่ 1 ถึง 14