ยินดีต้อนรับ

[แสดงจำนวนทั้งหมด] [แสดงรายชื่อทั้งหมด] เลือกโรงเรียน

โรงเรียนบ้านแป้น มีข้าราชการครูและบุคลากร ทั้งหมด 15 คน แยกเป็น
ชาย 4 คน หญิง 11 คน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน/กลุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
บ้านแป้น
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านแป้น
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านแป้น
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านแป้น
ครูผู้ช่วย
บ้านแป้น
ครูผู้ช่วย
บ้านแป้น
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านแป้น
ครู
บ้านแป้น
ครู
บ้านแป้น
ครู (พนักงานงานราชการ)
บ้านแป้น
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
บ้านแป้น
ครู (พนักงานงานราชการ)
บ้านแป้น
ครูธุรการ
บ้านแป้น
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
บ้านแป้น
ครู (อัตราจ้าง)
บ้านแป้น
แสดงผลลำดับที่ 1 ถึง 15