ยินดีต้อนรับ

[แสดงจำนวนทั้งหมด] [แสดงรายชื่อทั้งหมด] เลือกโรงเรียน

โรงเรียนบ้านคำตอยูง มีข้าราชการครูและบุคลากร ทั้งหมด 8 คน แยกเป็น
ชาย 5 คน หญิง 3 คน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน/กลุ่ม
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
บ้านคำตอยูง
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านคำตอยูง
ครู ชำนาญการ
บ้านคำตอยูง
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านคำตอยูง
ครู
บ้านคำตอยูง
ช่างไฟฟ้า
บ้านคำตอยูง
ครู (พนักงานงานราชการ)
บ้านคำตอยูง
ครู (อัตราจ้าง)
บ้านคำตอยูง
แสดงผลลำดับที่ 1 ถึง 8