ยินดีต้อนรับ

[แสดงจำนวนทั้งหมด] [แสดงรายชื่อทั้งหมด] เลือกโรงเรียน

โรงเรียนบ้านใหม่ มีข้าราชการครูและบุคลากร ทั้งหมด 9 คน แยกเป็น
ชาย 5 คน หญิง 4 คน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน/กลุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
บ้านใหม่
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านใหม่
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านใหม่
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านใหม่
ช่างไฟฟ้า
บ้านใหม่
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
บ้านใหม่
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
บ้านใหม่
อื่นๆ
บ้านใหม่
ครู (อัตราจ้าง)
บ้านใหม่
แสดงผลลำดับที่ 1 ถึง 9