ยินดีต้อนรับ

[แสดงจำนวนทั้งหมด] [แสดงรายชื่อทั้งหมด] เลือกโรงเรียน

โรงเรียนชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ มีข้าราชการครูและบุคลากร ทั้งหมด 7 คน แยกเป็น
ชาย 2 คน หญิง 5 คน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน/กลุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์
ครูผู้ช่วย
ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์
ครู
ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์
อื่นๆ
ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์
ครู (อัตราจ้าง)
ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์
แสดงผลลำดับที่ 1 ถึง 7