ยินดีต้อนรับ

[แสดงจำนวนทั้งหมด] [แสดงรายชื่อทั้งหมด] เลือกโรงเรียน

โรงเรียนนิคมเจริญชัย มีข้าราชการครูและบุคลากร ทั้งหมด 9 คน แยกเป็น
ชาย 1 คน หญิง 8 คน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน/กลุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นิคมเจริญชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
นิคมเจริญชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
นิคมเจริญชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
นิคมเจริญชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
นิคมเจริญชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
นิคมเจริญชัย
ช่างไฟฟ้า
นิคมเจริญชัย
ครู (พนักงานงานราชการ)
นิคมเจริญชัย
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ชำนาญการพิเศษ
นิคมเจริญชัย
แสดงผลลำดับที่ 1 ถึง 9