ยินดีต้อนรับ

[แสดงจำนวนทั้งหมด] [แสดงรายชื่อทั้งหมด] เลือกโรงเรียน

โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ มีข้าราชการครูและบุคลากร ทั้งหมด 21 คน แยกเป็น
ชาย 10 คน หญิง 11 คน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน/กลุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
บ้านพระบาทนาหงส์
ครูผู้ช่วย
บ้านพระบาทนาหงส์
ครูผู้ช่วย
บ้านพระบาทนาหงส์
ครู
บ้านพระบาทนาหงส์
ครู ชำนาญการ
บ้านพระบาทนาหงส์
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านพระบาทนาหงส์
ครู ชำนาญการ
บ้านพระบาทนาหงส์
ครู ชำนาญการ
บ้านพระบาทนาหงส์
ครู
บ้านพระบาทนาหงส์
ครู ชำนาญการ
บ้านพระบาทนาหงส์
ครู ชำนาญการ
บ้านพระบาทนาหงส์
ครู
บ้านพระบาทนาหงส์
ครู
บ้านพระบาทนาหงส์
ครู
บ้านพระบาทนาหงส์
ช่างไฟฟ้า
บ้านพระบาทนาหงส์
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านพระบาทนาหงส์
ครู ชำนาญการ
บ้านพระบาทนาหงส์
ครู (อัตราจ้าง)
บ้านพระบาทนาหงส์
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
บ้านพระบาทนาหงส์
ครู ชำนาญการ
บ้านพระบาทนาหงส์
ครูผู้ช่วย
บ้านพระบาทนาหงส์
แสดงผลลำดับที่ 1 ถึง 21