ยินดีต้อนรับ

[แสดงจำนวนทั้งหมด] [แสดงรายชื่อทั้งหมด] เลือกโรงเรียน

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ มีข้าราชการครูและบุคลากร ทั้งหมด 11 คน แยกเป็น
ชาย 6 คน หญิง 5 คน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน/กลุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
บ้านนาสิงห์
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านนาสิงห์
ครูผู้ช่วย
บ้านนาสิงห์
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านนาสิงห์
ครู ชำนาญการ
บ้านนาสิงห์
ครู ชำนาญการ
บ้านนาสิงห์
ช่างไฟฟ้า
บ้านนาสิงห์
ครูธุรการ
บ้านนาสิงห์
ครู (พนักงานงานราชการ)
บ้านนาสิงห์
ครู (อัตราจ้าง)
บ้านนาสิงห์
ครู (อัตราจ้าง)
บ้านนาสิงห์
แสดงผลลำดับที่ 1 ถึง 11