ยินดีต้อนรับ

[แสดงจำนวนทั้งหมด] [แสดงรายชื่อทั้งหมด] เลือกโรงเรียน

โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา มีข้าราชการครูและบุคลากร ทั้งหมด 22 คน แยกเป็น
ชาย 9 คน หญิง 13 คน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน/กลุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
เฝ้าไร่วิทยา
ครู ชำนาญการพิเศษ
เฝ้าไร่วิทยา
ครู ชำนาญการพิเศษ
เฝ้าไร่วิทยา
ครู ชำนาญการพิเศษ
เฝ้าไร่วิทยา
ครู ชำนาญการพิเศษ
เฝ้าไร่วิทยา
ครู ชำนาญการพิเศษ
เฝ้าไร่วิทยา
ครู ชำนาญการพิเศษ
เฝ้าไร่วิทยา
ครู ชำนาญการพิเศษ
เฝ้าไร่วิทยา
ครู ชำนาญการพิเศษ
เฝ้าไร่วิทยา
ครู ชำนาญการพิเศษ
เฝ้าไร่วิทยา
ครู ชำนาญการพิเศษ
เฝ้าไร่วิทยา
ครู ชำนาญการ
เฝ้าไร่วิทยา
ครูผู้ช่วย
เฝ้าไร่วิทยา
ครู ชำนาญการ
เฝ้าไร่วิทยา
ครู ชำนาญการพิเศษ
เฝ้าไร่วิทยา
ครูผู้ช่วย
เฝ้าไร่วิทยา
ครู ชำนาญการพิเศษ
เฝ้าไร่วิทยา
ครูธุรการ
เฝ้าไร่วิทยา
ครู (อัตราจ้าง)
เฝ้าไร่วิทยา
ครู (อัตราจ้าง)
เฝ้าไร่วิทยา
ครู (อัตราจ้าง)
เฝ้าไร่วิทยา
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
เฝ้าไร่วิทยา
แสดงผลลำดับที่ 1 ถึง 22