ยินดีต้อนรับ

[แสดงจำนวนทั้งหมด] [แสดงรายชื่อทั้งหมด] เลือกโรงเรียน

โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม มีข้าราชการครูและบุคลากร ทั้งหมด 10 คน แยกเป็น
ชาย 5 คน หญิง 5 คน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน/กลุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
บ้านหนองวัวชุม
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านหนองวัวชุม
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านหนองวัวชุม
ครู
บ้านหนองวัวชุม
ครู
บ้านหนองวัวชุม
ครูผู้ช่วย
บ้านหนองวัวชุม
ครูธุรการ
บ้านหนองวัวชุม
ครู (อัตราจ้าง)
บ้านหนองวัวชุม
ครู (อัตราจ้าง)
บ้านหนองวัวชุม
ครู (อัตราจ้าง)
บ้านหนองวัวชุม
แสดงผลลำดับที่ 1 ถึง 10