ยินดีต้อนรับ

[แสดงจำนวนทั้งหมด] [แสดงรายชื่อทั้งหมด] เลือกโรงเรียน

โรงเรียนบ้านท่าคำบง มีข้าราชการครูและบุคลากร ทั้งหมด 12 คน แยกเป็น
ชาย 3 คน หญิง 9 คน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน/กลุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
บ้านท่าคำบง
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านท่าคำบง
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านท่าคำบง
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านท่าคำบง
ครู ชำนาญการ
บ้านท่าคำบง
ครู (อัตราจ้าง)
บ้านท่าคำบง
ครู
บ้านท่าคำบง
ครู
บ้านท่าคำบง
ครูผู้ช่วย
บ้านท่าคำบง
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านท่าคำบง
ครู (อัตราจ้าง)
บ้านท่าคำบง
ครูธุรการ
บ้านท่าคำบง
แสดงผลลำดับที่ 1 ถึง 12