ยินดีต้อนรับ

[แสดงจำนวนทั้งหมด] [แสดงรายชื่อทั้งหมด] เลือกโรงเรียน

โรงเรียนบ้านนาฮำ มีข้าราชการครูและบุคลากร ทั้งหมด 19 คน แยกเป็น
ชาย 6 คน หญิง 13 คน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน/กลุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
บ้านนาฮำ
ครู
บ้านนาฮำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านนาฮำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านนาฮำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านนาฮำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านนาฮำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านนาฮำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านนาฮำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านนาฮำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านนาฮำ
ครู ชำนาญการ
บ้านนาฮำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านนาฮำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านนาฮำ
ครูผู้ช่วย
บ้านนาฮำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านนาฮำ
ครูธุรการ
บ้านนาฮำ
ครู (อัตราจ้าง)
บ้านนาฮำ
นักการภารโรง
บ้านนาฮำ
ครู (อัตราจ้าง)
บ้านนาฮำ
แสดงผลลำดับที่ 1 ถึง 19