ยินดีต้อนรับ

[แสดงจำนวนทั้งหมด] [แสดงรายชื่อทั้งหมด] เลือกโรงเรียน

โรงเรียนบ้านหนองยาง มีข้าราชการครูและบุคลากร ทั้งหมด 10 คน แยกเป็น
ชาย 3 คน หญิง 7 คน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน/กลุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
บ้านหนองยาง
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านหนองยาง
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านหนองยาง
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านหนองยาง
ครู ชำนาญการ
บ้านหนองยาง
ครูธุรการ
บ้านหนองยาง
ครูผู้ช่วย
บ้านหนองยาง
นักการภารโรง
บ้านหนองยาง
ครู (อัตราจ้าง)
บ้านหนองยาง
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ชำนาญการ
บ้านหนองยาง
แสดงผลลำดับที่ 1 ถึง 10