ยินดีต้อนรับ

[แสดงจำนวนทั้งหมด] [แสดงรายชื่อทั้งหมด] เลือกโรงเรียน

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด มีข้าราชการครูและบุคลากร ทั้งหมด 23 คน แยกเป็น
ชาย 4 คน หญิง 19 คน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน/กลุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
บ้านโนนสะอาด
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านโนนสะอาด
ครู ชำนาญการ
บ้านโนนสะอาด
ครู ชำนาญการ
บ้านโนนสะอาด
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านโนนสะอาด
ครู ชำนาญการ
บ้านโนนสะอาด
ครู
บ้านโนนสะอาด
ครู
บ้านโนนสะอาด
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านโนนสะอาด
ครู
บ้านโนนสะอาด
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านโนนสะอาด
ครู
บ้านโนนสะอาด
ครู
บ้านโนนสะอาด
ครู
บ้านโนนสะอาด
ครูผู้ช่วย
บ้านโนนสะอาด
ครู (พนักงานงานราชการ)
บ้านโนนสะอาด
ครู (อัตราจ้าง)
บ้านโนนสะอาด
ครู (อัตราจ้าง)
บ้านโนนสะอาด
ครูผู้ช่วย
บ้านโนนสะอาด
ครูผู้ช่วย
บ้านโนนสะอาด
ครูผู้ช่วย
บ้านโนนสะอาด
ครู (อัตราจ้าง)
บ้านโนนสะอาด
ครู (อัตราจ้าง)
บ้านโนนสะอาด
แสดงผลลำดับที่ 1 ถึง 23