ยินดีต้อนรับ

[แสดงจำนวนทั้งหมด] [แสดงรายชื่อทั้งหมด] เลือกโรงเรียน

โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง มีข้าราชการครูและบุคลากร ทั้งหมด 10 คน แยกเป็น
ชาย 7 คน หญิง 3 คน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน/กลุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
บ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง
ครูผู้ช่วย
บ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง
ครู
บ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง
ครู ชำนาญการ
บ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง
ช่างไฟฟ้า
บ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง
ครู ชำนาญการ
บ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
บ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง
ครู (อัตราจ้าง)
บ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง
ครู (อัตราจ้าง)
บ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง
แสดงผลลำดับที่ 1 ถึง 10