ยินดีต้อนรับ

[แสดงจำนวนทั้งหมด] [แสดงรายชื่อทั้งหมด] เลือกโรงเรียน

โรงเรียนบ้านนาทอง มีข้าราชการครูและบุคลากร ทั้งหมด 11 คน แยกเป็น
ชาย 4 คน หญิง 7 คน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน/กลุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
บ้านนาทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านนาทอง
ครูผู้ช่วย
บ้านนาทอง
ครูผู้ช่วย
บ้านนาทอง
ช่างไม้ชั้น 4
บ้านนาทอง
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
บ้านนาทอง
ครู (อัตราจ้าง)
บ้านนาทอง
ครูธุรการ
บ้านนาทอง
ครู (อัตราจ้าง)
บ้านนาทอง
ครู (อัตราจ้าง)
บ้านนาทอง
ครู (อัตราจ้าง)
บ้านนาทอง
แสดงผลลำดับที่ 1 ถึง 11