ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.59
ห้องเรียน
10 มิ.ย.59
1
82012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางณัฐญาพร เสวตานนท์
พิงกัน
23
255
12
2
82012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายดลยวัฒน์ สันติพิทักษ์
สิมิลัน
23
274
10
3
82012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวอรสา เสรีวงษ์
สหวิทยาเขตพิงกัน
17
152
6
4
82012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพิเชษฐ์ ถนอมวรรณ
สหวิทยาเขตพิงกัน
18
106
6
5
82012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพรศักดิ์ จินดาพล
พิงกัน
52
632
20
6
82012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกำจร อุทัยวจนพันธ์
สิมิลัน
127
2,000
56
7
82012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเลิศธิไกร ภิรมย์
สิมิลัน
141
1,873
51
8
82012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมควร ดิษฐสุวรรณ
สหวิทยาเขตพิงกัน
54
593
24
9
82012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวชนากานต์ หมื่นพันธ์ชู
สิมิลัน
13
129
6
10
82012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเฉลิม จันทร์พงศ์
สิมิลัน
66
818
27
11
82012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุนทร รักเมือง
พิงกัน
66
887
31
12
82012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมนตรี ยกเชื้อ
พิงกัน
62
981
30
13
82012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายรัชพล ทองเกื้อ
สมิลัน
33
365
12
14
83012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ดร.โกศล ใสขาว
-
219
3,099
74
15
83012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเสถียร พลเยี่ยม
เทพกระษัตรี
280
2,971
79
16
83012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมนตรี พรผล
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์, โรงเรียนในฝัน, โรงเรียนมาตรฐานสากล, เครือข่ายเทพกระษัตรี
152
2,204
61
17
83012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปัญญา หัตถิ
เทพกษัตรี
64
1,044
32
18
83012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวัชรศักดิ์ สงค์ปาน
เทพกระษัตรี
103
1,837
50
19
83012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสนิท รอดเซ็น
ศรีสุนทร
33
400
15
20
83012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเสรี บุญทอย
เทพกระษัตรี
19
222
9
21
85012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพรเทพ แป้นเพชร
รัตนรังสรรค์
128
2,199
58
22
85012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชวนะ คำกล้า
-
123
1,894
54
23
85012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประเสริฐ รักร่วม
-
19
169
6
24
85012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวีระศักดิ์ ภู่ขันเงิน
-
42
752
21
25
85012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจรูญ อมฤตโกมล
สพม.14
73
1,129
31
26
85012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวสุรีย์รัตน์ พัฒนเธียร
สพม.14
24
272
13
27
85012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายณัฏฐวัฒน์ คลายทุกข์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
18
129
9

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]