ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัส 10 หลัก
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
1
1082330176
82012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางณัฐญาพร เสวตานนท์
พิงกัน
2
1082330177
82012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายดลยวัฒน์ สันติพิทักษ์
สิมิลัน
3
1082330179
82012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวอรสา เสรีวงษ์
สหวิทยาเขตพิงกัน
4
1082330180
82012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพิเชษฐ์ ถนอมวรรณ
สหวิทยาเขตพิงกัน
5
1082330178
82012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพรศักดิ์ จินดาพล
พิงกัน
6
1082330174
82012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกำจร อุทัยวจนพันธ์
7
1082330181
82012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเลิศธิไกร ภิรมย์
สิมิลัน
8
1082330175
82012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมควร ดิษฐสุวรรณ
สหวิทยาเขตพิงกัน
9
1082330182
82012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวชนากานต์ หมื่นพันธ์ชู
10
1082330183
82012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเฉลิม จันทร์พงศ์
-
11
1082330184
82012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุนทร รักเมือง
สหวิทยาเขตพิงกัน
12
1082330185
82012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมนตรี ยกเชื้อ
พิงกัน
13
1082330186
82012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายรัชพล ทองเกื้อ
มัธยมศึกษา
14
1083400058
83012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ดร.โกศล ใสขาว
-
15
1083400059
83012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเสถียร พลเยี่ยม
เทพกระษัตรี
16
1083400060
83012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมนตรี พรผล
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์, โรงเรียนในฝัน, โรงเรียนมาตรฐานสากล
17
1083400061
83012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปัญญา หัตถิ
เทพกษัตรี
18
1083400062
83012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวัชรศักดิ์ สงค์ปาน
เทพกระษัตรี
19
1083400063
83012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสนิท รอดเซ็น
ศรีสุนทร
20
1083400064
83012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเสรี บุญทอย
-
21
1085460093
85012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพรเทพ แป้นเพชร
รัตนรังสรรค์
22
1085460094
85012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชวนะ คำกล้า
-
23
1085460096
85012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประเสริฐ รักร่วม
-
24
1085460097
85012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวีระศักดิ์ ภู่ขันเงิน
-
25
1085460098
85012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจรูญ อมฤตโกมล
สพม.14
26
1085460099
85012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
สพม.14
27
1085460100
85012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายณัฏฐวัฒน์ คลายทุกข์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]