ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ลำดับ
รหัสกระทรวง
10 หลัก
รหัส Smis
รหัส PER CODE
โรงเรียน
ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร
ประเภทการศึกษา
เครือข่าย
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัส ปณ.
อีเมล์
เว็บไซต์
อปท.
โทรศัพท์
โทรสาร
วันที่ก่อตั้ง
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ (กม.)
ระยะทางถึงอำเภอ (กม.)
ขนาดสถานศึกษา
ไฟฟ้า
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
ปรับปรุงข้อมูล
1
1010720019
10010001
720019
วัดชนะสงคราม
Watchanasongkram
นางสาวสุปราณี อุปรา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ - บางลำภู เลขที่ 77/1
ชนะสงคราม
เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร
10200
www.watchanasongkram.ac.th/
กรุงเทพมหานคร
020436548
022820168
15
1
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
26
183
9
11 มีนาคม 2562 เวลา 14:59:09 น.
2
1010720007
10010002
720007
อนุบาลวัดปรินายก
Anuban parinayok school
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1/1
บ้านพานถม
เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร
10200
parinayok180595@gmail.com
www.parinayok.ac.th
พระนคร
022816104, 0228
022822091
30
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
55
428
24
31 ตุลาคม 2562 เวลา 10:01:00 น.
3
1010720023
10010003
720023
พระตำหนักสวนกุหลาบ
Phratumnuksuankularb
นางจินดา สรรประสิทธิ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 0 0
พระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร
10200
phratumnuk@windowsilve.com
www.phratumnuk.ac.th
พระนคร
022226561, 022
022226557
02/04/2525
6.1
3.2
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
94
827
38
24 พฤษภาคม 2560 เวลา 16:20:07 น.
4
1010720003
10010004
720003
ราชวินิต
Rachawinit
นางสุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 0 0
ดุสิต
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300
rachawinit1@gmail.com
www.rachawinit.ac.th
สำนักงานเขตดุสิต
022812156, 0228
022829828
18/06/2511
5
1.5
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
184
2,442
78
03 มิถุนายน 2562 เวลา 21:56:57 น.
5
1010720004
10010005
720004
ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
Dipangkornwittayapat (Watbot) Under Royal Patronage School
นางสุนิพา ไชยหงษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ - 658/1
ดุสิต
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300
school_tp2553@hotmail.ccom
www.tp-school.ac.th
ดุสิต
022438565,022411581
022411581
10/03/2475
8
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
37
397
17
31 ตุลาคม 2562 เวลา 14:18:04 น.
6
1010720016
10010006
720016
วัดพลับพลาชัย
Plubpla School
ว่าที่ร้อยโทชวลิต วิชาดี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ - -
ป้อมปราบ
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร
10100
plubpla.school@hotmail.com
plubpla.ac.th
ป้อมปราบศัตรูพ่าย
022242637
022242637
18 สิงหาคม 2504
7
2
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
58
648
27
28 พฤษภาคม 2563 เวลา 11:27:42 น.
7
1010720005
10010007
720005
วัดโสมนัส
sommanas
นางสาวอารมณ์ เผือกอ่ำ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ - เลขที่ 646/2
วัดโสมนัส
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร
10100
nuan_107@hotmail.com
www.watsommanasschool.ac.th
ป้อมปราบศัตรูพ่าย
022810792
022820881
16 สิงหาคม 2475
5
1
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
32
314
17
04 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11:54:22 น.
8
1010720035
10010008
720035
ประถมนนทรี
Prathomnonsee
นายชาตรี นามคุณ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 66/1 โรงเรียนประถมนนทรี
ช่องนนทรี
เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร
10120
p_nonsee@hotmail.co.th
www.Prathomnonsee.ac.th
022400697
022406097
10/01/2510
30
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
26
357
28
04 มิถุนายน 2561 เวลา 10:24:03 น.
9
1010720037
10010009
720037
วัดด่าน
watdanschool
นายชัยวุฒิ พิชญบุตร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ - - 872/5
บางโพงพาง
เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร
10120
watdan_school@hotmail.com
www.watdanschool.com
ยานนาวา
022843047
022948990
24/06/2498
15
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
21
289
9
14 มิถุนายน 2562 เวลา 12:13:11 น.
10
1010720018
10010010
720018
มหาวีรานุวัตร
Mahaweeranuwat
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ - เลขที่ 661
ตลาดน้อย
เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพมหานคร
10100
Mahaweeranuwat@hotmail.
www.mahawee.ac.th
1
022218936
022263280
05/07/2505
4
1
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
268
11
01 กรกฎาคม 2562 เวลา 08:34:25 น.
11
1010720020
10010011
720020
วัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)
watchaichanasongkram
นายเลิศล้ำ ตระกูลสุข
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่
สัมพันธวงศ์
เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพมหานคร
10100
wattuekschool@hotmail.com
www.watchai School.
เขตป้อมปราบฯ
022213879
022223861
29 มิถุนายน 2504
10
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
172
9
01 กรกฎาคม 2562 เวลา 17:32:27 น.
12
1010720013
10010012
720013
อนุบาลสามเสนฯ
Anubansamsen School
นายรักไทย ธนวุฒิกุล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ - 302/342
สามเสนใน
เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร
10400
anubansamsen@hotmail.co.th
www.abss.ac.th
สำนักงานเขตราชเทวี
022790415
022790415
1 มิถุนายน 2514
5
4
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
73
1,120
33
23 มีนาคม 2560 เวลา 13:58:40 น.
13
1010720032
10010013
720032
ทุ่งมหาเมฆ
TUNGMAHAMEK
นางสุดารัตน์ พลแพงพา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 13
ทุ่งวัดดอน
เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร
10120
tungmahamek11@gmail.com
www.tms.ac.th
สาทร
022861748
022873240
18/05/2507
10
3
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
59
658
31
22 กันยายน 2563 เวลา 10:02:04 น.
14
1010720022
10010014
720022
วัดเวตวันธรรมาวาส
WATWETAWANTHUMMAWAT
นางวรุฬรัตน์ ภัทรกุลบดินทร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ - 188
บางซื่อ
เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร
10800
wetawan_school@yahoo.co
http://www.wetawanschool.com/index.php
บางซื่อ
025850518
025850518
1 มิถุนายน 2483
15
3
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
49
486
18
14 กรกฎาคม 2560 เวลา 08:50:24 น.
15
1010720036
10010015
720036
สายน้ำทิพย์
SAINAMTIP
นางกมัยธร สัจจา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ - -
คลองตัน
เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร
10110
sainamtip293@gmail.com
www.sainamtip.ac.th
คลองเตย
022582232
022614558
18 สิงหาคม 2504
10
3
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
79
916
43
06 มิถุนายน 2561 เวลา 07:42:59 น.
16
1010720033
10010016
720033
ดาราคาม
darakam
นางนุชนาฏ เจริญสุข
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ - -
พระโขนง
เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร
10110
anntip.love@hotmail.com
www.darakam.ac.th
-
023912422
023814265
3 กรกฎาคม 2505
80
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
36
324
21
24 ตุลาคม 2562 เวลา 16:01:25 น.
17
1010720001
10010017
720001
พญาไท
PHYATHAI SCHOOL
นางจันทนา ทองศรีงาม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ - 306 ถนนศรีอยุธยา
ทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
10400
phyathaischool@phyathai.ac.th
www.phyathai.ac.th
ราชเทวี
023545251
023545277
2484
0.1
2
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
126
1,757
63
30 มิถุนายน 2562 เวลา 16:42:20 น.
18
1010720012
10010018
720012
อนุบาลพิบูลเวศม์
Anubanphibunwes School
นางพีรานุช ไชยพิเดช
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ - 259/444 ซอยปรีดีพนมยงค์ 13 ถนนสุขุมวิท 71
พระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
10110
admin@pbw.ac.th
www.pbw.ac.th
สำนักเขตวัฒนา
023814264, 023912625
023823249
17 พฤษภาคม 2498
24
5
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
117
1,318
44
09 กรกฎาคม 2561 เวลา 07:04:46 น.
19
1010720011
10020001
720011
วัดอุทัยธาราม
watuthaitharam
ดร.พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 -
บางกะปิ
เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร
10310
uts2475@gmail.com
www.wutschool.com/
-
022527011
022555971
1/02/2475
3
2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
33
258
11
24 พฤษภาคม 2561 เวลา 21:47:01 น.
20
1010720010
10020003
720010
พิบูลอุปถัมภ์
pibool upphatham
นายปรพล แก้วชาติ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ - -
สามเสนนอก
เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร
10320
piboolupatham@gmail.com
www.pibool.ac.th
ห้วยขวาง
025114049
029399871
25/05/2495
15
3
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
118
1,584
48
20 กรกฎาคม 2560 เวลา 16:35:02 น.
21
1010720008
10020004
720008
บางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
Bangbua school
นางสาวสุภาวดี อึ้งพานิช
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 เลขที่ 8
ลาดยาว
เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร
10900
bangbua_school@hotmail.com
http://www.bbpt.ac.th
จตุจักร
025795301
025791941
4 กุมภาพันธ์ 2475
20
5
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
77
1,043
43
30 มิถุนายน 2562 เวลา 16:55:54 น.
22
1010720034
10020005
720034
บ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์)
bannongbon
นางนภาพร ศรีสุคันธพฤกษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ - 141
หนองบอน
เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร
10250
nongbonmaster@gmail.com
www.bannongbon.ac.th
ประเวศ
023930308
023838805
30
7
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
45
614
23
18 มกราคม 2563 เวลา 07:52:54 น.
23
1010720038
10020006
720038
วัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ)
MAHABUD
นางบุษยา ทองมี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ - 711
สวนหลวง
เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร
10250
www.mahabud.ac.th
สวนหลวง
029940936, 0253
023331293
1 สิงหาคม 2477
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
48
483
19
23 มีนาคม 2560 เวลา 14:13:43 น.
24
1010720015
10020007
720015
ไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ
Thairath Vithaya 75 Chalermprakiet School
นายวิเชียร สุขจันทร์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 เลขที่ 455
สายไหม
เขตสายไหม
กรุงเทพมหานคร
10220
thairath75@yahoo.com
thairathwittaya75.com
สายไหม
029940936
029940936
16 พฤษภาคม 2535
20
5
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
58
792
32
14 ธันวาคม 2561 เวลา 23:41:28 น.
25
1010720014
10020008
720014
พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
Prayaprasertsuntrasai(kajank singhasenee)
นายสมบูรณ์ เสาวคนธ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ - 70/8 ซอยคุณประสะนี
วังทองหลาง
เขตวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร
10310
Prayaprasert@hotmail.com
www.prayaprasert.ac.th
สำนักงานเขตวังทองหลาง
025398197
023147401
30 กันยายน พ.ศ.2529
20
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
93
1,626
47
11 เมษายน 2563 เวลา 00:23:07 น.
26
1010720021
10030001
720021
วัดประยุรวงศาวาส
Watpayurawongsawas
นางสุรดา ไชยสงคราม
ประถมศึกษา
หมู่ 0 0
วัดกัลยาณ์
เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร
10600
swy2557@gmail.com
https://www.swy.ac.th
0
0-2465-2860
02-466-2001
2504
8
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
28
420
21
31 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:27:09 น.
27
1010720025
10030002
720025
วัดเจ้ามูล
Wat Chaomool School
นายพีราวุฏฐ์ พิมพ์รอด
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ - -
วัดท่าพระ
เขตบางกอกใหญ่
กรุงเทพมหานคร
10600
chaomool@hotmail.com
www.watchaomool.ac.th
-
024112112
024184838
4 มีนาคม พ.ศ.2504
16
2.5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
27
357
18
29 มิถุนายน 2561 เวลา 14:58:28 น.
28
1010720031
10030003
720031
วัดสังข์กระจาย(แจ่ม วิชาสอน)
Wat Sangkrajai Chamwichasorn
นายพงศ์พิษณุ สุพรรณ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 0 0
วัดท่าพระ
เขตบางกอกใหญ่
กรุงเทพมหานคร
10600
sangkrajai
Sangkrajai.ac.th
บางกอกใหญ่
0-2465-0397
024655010
8 มิถุนายน 2502
15
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
17
128
9
11 ธันวาคม 2562 เวลา 16:02:27 น.
29
1010720029
10030004
720029
วัดหงส์รัตนาราม
wathongrattanaram
นายสมชาย ถนอมวงศ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ - เลขที่ 46
วัดอรุณ
เขตบางกอกใหญ่
กรุงเทพมหานคร
10600
wathongschool@hotmail.co.th
wathongschool.ac.th
บางกอกใหญ่
0-2466-7937
02-472-0876
17/05/2497
15
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
32
253
15
06 เมษายน 2563 เวลา 12:10:39 น.
30
1010720017
10030005
720017
ประถมทวีธาภิเศก
Prathomtaweethapisek
ว่าที่ร้อยตรีพินิจ สังสัพพันธ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 0 เลขที่ 160
วัดอรุณ
เขตบางกอกใหญ่
กรุงเทพมหานคร
10600
prathomthaveeta@hotmail.com
http://www.taweetha.ac.th/
บางกอกใหญ่
0-2465-3300
0-2466-6990
21/08/2504
25
15
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
40
611
20
13 พฤษภาคม 2563 เวลา 23:55:34 น.
31
1010720026
10030006
720026
วัดช่างเหล็ก
Watchanglek School
นายวัฒนธรรม ระยับศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 163
คลองชักพระ
เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร
10170
163.changlekschool@gmail.com
www.wcl.ac.th
ตลิ่งชัน
0-2424-3326
0242423326
20
2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
27
220
9
03 กันยายน 2562 เวลา 16:19:57 น.
32
1010720006
10030007
720006
วัดอมรินทราราม
Watamarintraram School
นางภารดี ผางสง่า
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 0 566/1
ศิริราช
เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร
10700
amarin_school@hotmail.com
www .amarin.ac.th
บางกอกน้อย
0-2411-3017
024113017
2504
8
2
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
105
1,368
41
27 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:41:24 น.
33
1010720002
10030008
720002
โฆสิตสโมสร
Kositsamosorn
นางธนาทิพย์ ศิริไพบูลย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 51/2
ศิริราช
เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร
10700
kositsamosorn@bkkp.go.th
kositsamosorn.ac.th
บางกอกน้อย
0-2411-3401
024182150
2450
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
30
658
24
03 มกราคม 2563 เวลา 14:44:10 น.
34
1010720024
10030009
720024
ราชวินิตประถมบางแค
RAJAWINIT PRATHOM BANGKAE
นางเมตตา ศิริรัตน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ - เลขที่ 220
บางแคเหนือ
เขตบางแค
กรุงเทพมหานคร
10160
rachawinit_bk@yahoo.com
www.rnk.ac.th
-
0-2413-0607
024131699
2509
25
5
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
100
1,214
43
10 มิถุนายน 2562 เวลา 09:37:37 น.
35
1010720028
10030010
720028
วัดนาคปรก
watnakprok
นางสาวกรชนก เนตรโอภารักษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ - 101
ปากคลองภาษีเจริญ
เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร
10160
-
ภาษีเจริญ
0-2467-0568
024574202
เมษายน 2502
40
4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
221
9
31 สิงหาคม 2563 เวลา 20:24:47 น.
36
1010720027
10030011
720027
วัดหนัง
watnang school
นางขนบภรณ์ แก้วคงคา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 0 0
บางค้อ
เขตจอมทอง
กรุงเทพมหานคร
10150
watnangschool@hotmail.com
http://www.watnangschoo
จอมทอง
0-2468-2662
024767397
15 กุมภาพันธ์ 2475
12
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
47
532
24
31 ตุลาคม 2562 เวลา 10:51:29 น.
37
1010720030
10030012
720030
อนุบาลวัดนางนอง
ANUBARNWATNANGNONG
นางดารณี คุณอนันต์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ - เลขที่ 74
บางค้อ
เขตจอมทอง
กรุงเทพมหานคร
10150
-
www.Awnn.ac.th
จอมทอง
0-2468-2653
028763236
1/1/2498
15
6
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
71
1,017
33
10 มิถุนายน 2562 เวลา 17:38:53 น.