ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ลำดับ
รหัสกระทรวง
10 หลัก
รหัส Smis
รหัส PER CODE
โรงเรียน
ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร
ประเภทการศึกษา
เครือข่าย
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัส ปณ.
อีเมล์
เว็บไซต์
อปท.
โทรศัพท์
โทรสาร
วันที่ก่อตั้ง
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ (กม.)
ระยะทางถึงอำเภอ (กม.)
ขนาดสถานศึกษา
ไฟฟ้า
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
ปรับปรุงข้อมูล
1
1011570149
11012001
570149
สมุทรปราการ
Samutprakan
นายไพรัตน์ ก้อนทองคำ
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 0 498
ปากน้ำ
เมืองสมุทรปราการ
สมุทรปราการ
10270
itprakan@gmail.com
www.prakan.ac.th
สมุทรปราการ
023950016
023870308
18 กรกฏาคม 2426
73
2.3
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
179
3,276
80
29 มิถุนายน 2562 เวลา 10:31:47 น.
2
1011570150
11012002
570150
สตรีสมุทรปราการ
Streesmutprakan
นายวุฒิชัย วันทมาตย์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 0 489
ปากน้ำ
เมืองสมุทรปราการ
สมุทรปราการ
10270
www.streesp.ac.th
สมุทรปราการ
027029990-5
023880030
7/8/1956
60
5
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
138
2,698
68
15 ตุลาคม 2560 เวลา 05:07:39 น.
3
1011570151
11012003
570151
มัธยมวัดด่านสำโรง
Matthayomwatdansamrong School
นายเกษม วิจิโน
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 8 973
สำโรงเหนือ
เมืองสมุทรปราการ
สมุทรปราการ
10270
admin@mdsr.ac.th
www.mdsr.ac.th
สำโรงเหนือ
023843679-80
023843678
30 ก.ค.2500
100
10
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
113
1,745
48
28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 04:28:49 น.
4
1011570152
11012004
570152
เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
Debsirin Samutprakan School
นายบรรหาร เอี่ยมสอาด
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 6 -
บางเมืองใหม่
เมืองสมุทรปราการ
สมุทรปราการ
10270
karnpitcha_j@yahoo.co.th
km.debsirinsp.ac.th
????????
023846320/ 023944701
023843493/ 023846320 ต่อ 120
วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2521
65
8
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
187
2,597
66
03 กรกฎาคม 2562 เวลา 11:04:43 น.
5
1011570153
11012005
570153
หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา
HADAMMARA AKSORNLUCKWITTAYA
นายสมชาย ทองสุทธิ์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 4 234
ท้ายบ้าน
เมืองสมุทรปราการ
สมุทรปราการ
10280
hadammara@hadammara.ac.
http://www.hadammara.ac
บางปู
023890080
023890800
12 กุมภาพันธ์ 2522
77
6
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
85
1,201
38
04 มิถุนายน 2562 เวลา 19:44:26 น.
6
1011570154
11012006
570154
นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
Navamintrachinuthit Suankularb Wittayalai Samutprakarn
ว่าที่ร้อยตรีลมบล บุญมานะ
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 3 -
บางปู
เมืองสมุทรปราการ
สมุทรปราการ
10280
-
www.sks.ac.th
023301057
023301057
8 เมษายน 2534
100
30
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
135
2,655
71
23 มิถุนายน 2561 เวลา 18:14:54 น.
7
1011570171
11012007
570171
มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์
Matthayom Wat Sichanpradit under the Patronage of His Majesty the King
ดร.บุญจักรวาล รอดบำเรอ
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 2
บางปูใหม่
เมืองสมุทรปราการ
สมุทรปราการ
10280
co-note@gmail.com
www.msrichanpradit.ac.th/
เทศบาลตำบลบางปู
023232853
023232853
12 มิถุนายน 2512
65
12
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
62
930
30
05 กรกฎาคม 2562 เวลา 21:24:12 น.
8
1011570163
11012008
570163
วัดทรงธรรม
WATSONGTHAM SCHOOL
นายสมชาย แสงถนอม
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 0 -
ตลาด
พระประแดง
สมุทรปราการ
10130
thiti.pawee@hotmail.com
http://61.19.175.195 (
พระประแดง
024633345
024642687
10 กรกฎาคม 2475
100
0.20
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
119
2,114
54
06 ธันวาคม 2562 เวลา 11:47:59 น.
9
1011570165
11012009
570165
ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
Rajpracha Samasai Phaimatayom Rachadabhisek School
นายยงศักดิ์ ศฤงคารนนท์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 1 ชุมชนขุนศรีนก
บางจาก
พระประแดง
สมุทรปราการ
10130
administrator@rpr.ac.th
rpr.ac.th
เทศบาลเมืองลัดหลวง
4635764
4636376
16 มกราคม 2507
87.8
5.1
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
158
2,910
73
02 ตุลาคม 2560 เวลา 03:45:15 น.
10
1011570166
11012010
570166
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
Triamudomsuksanomklao samutprakan
นางสุพัตรา ลิ้มวัฒนชัย
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 15 บางหัวเสือ เลขที่ 18/1
บางหัวเสือ
พระประแดง
สมุทรปราการ
10130
18115@gmail.com
www.tuns.ac.th
-
023830166
023830057
2521
75
25
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
136
2,682
69
14 มกราคม 2562 เวลา 08:48:54 น.
11
1011570164
11012011
570164
วิสุทธิกษัตรี จ.สมุทรปราการ
Wisutthikasatree
ว่าที่ร้อยโทขจรศักดิ์ เจริญฤทธิ์วัฒนา
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ - - เลขที่ 71
ตลาด
พระประแดง
สมุทรปราการ
10130
information.wisut2015@gmail.com
www.wisut.ac.th
พระประแดง
02-4625428
02-4633439
8 กรกฎาคม 2482
116
1
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
112
1,796
51
04 มิถุนายน 2561 เวลา 17:54:40 น.
12
1011570167
11012012
570167
สาขลาสุทธีราอุปถัมภ์
saklasutheera-upatam
นางสาวชลารักษ์ สายอุทัศน์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 4 สาขลา
นาเกลือ
พระสมุทรเจดีย์
สมุทรปราการ
10290
sutheera.go@hotmail.com
www.ssschool.ac.th
นาเกลือ
028484380
028484380
2519
54
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
60
5
14 ธันวาคม 2561 เวลา 16:39:27 น.
13
1011570168
11012013
570168
ป้อมนาคราชสวาทยานนท์
POMNAKARACHSAWATYANON
-
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 3 เลขที่ 168
ปากคลองบางปลากด
พระสมุทรเจดีย์
สมุทรปราการ
10290
pomnakarach1 @ hotmail.
www.pomnaka.ac.th
พระสมุทรเจดีย์
4258547
024258135
2522
89.2
5.2
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
118
1,832
58
10 มิถุนายน 2562 เวลา 04:36:09 น.
14
1011570169
11012014
570169
มัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม
MATTHAYOMWATMAISAMUTKITWITTAYAKOM
นายประภาส กรุดพันธ์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ เลขที่ 106 หมู่ที่ 5
ในคลองบางปลากด
พระสมุทรเจดีย์
สมุทรปราการ
10290
watmai106@hotmail.com
watmaischool.ac.th
ในคลองบางปลากด
028156936
028156936
18 กุมภาพันธ์ 2536
120
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
23
230
9
29 มิถุนายน 2562 เวลา 18:22:13 น.
15
1011570172
11012015
570172
ปทุมคงคาสมุทรปราการ
Patumkongka Samutprakan
นายสงัด ประวุฒิ
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 5 เพชรงาม
แพรกษาใหม่
เมืองสมุทรปราการ
สมุทรปราการ
10280
null
www.pkssp.ac.th
แพรกษาใหม่
023474167
023474166
10กรกฎาคม 2552
100
9
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
103
1,988
47
06 ตุลาคม 2560 เวลา 13:52:20 น.
16
1011570073
11020060
570073
ราชวินิตสุวรรณภูมิ
rajavinitsuvarnabhumi
นางพรปวีณ์ แสนสุข
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 2 -
หนองปรือ
บางพลี
สมุทรปราการ
10540
rwns@rwns.ac.th
www.rwns.ac.th
หนองปรือ
0-2327-2312
023272317
8 สิงหาคม 2550
150
20
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
50
605
24
01 กรกฎาคม 2561 เวลา 16:15:07 น.
17
1011570155
11022001
570155
บางบ่อวิทยาคม
Bangbowittayakhom
นายสมเกียรติ ภู่เจริญ
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 3 เลขที่ 23
บางบ่อ
บางบ่อ
สมุทรปราการ
10560
bangboa@samutprakan2.co
www.bbw.ac.th
บางบ่อ
027086118
023381777
12 พฤษภาคม 2512
42
3
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
163
2,617
65
28 มิถุนายน 2561 เวลา 11:36:41 น.
18
1011570156
11022002
570156
เปร็งวิสุทธาธิบดี
prengwisutthatipbodee school
นางบุศรินทร์ แสงใหญ่
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 4
เปร็ง
บางบ่อ
สมุทรปราการ
10560
-
www.prengwisut.ac.th
เปร็ง
0-2739-3660
027393661
2518
26
18
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
262
12
30 กันยายน 2560 เวลา 00:42:19 น.
19
1011570157
11022003
570157
หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
Luangporparn Khlongdarn Anusorn School
นายสมชัย อภิรัตนาชัย
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 13 600
คลองด่าน
บางบ่อ
สมุทรปราการ
10550
Bunbeeza@hotmail.com
http://www.lka.ac.th/
คลองด่าน
02-330-1276
02-330-1275
พ.ศ. 2519
60
10
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
77
1,227
33
28 มิถุนายน 2562 เวลา 10:51:26 น.
20
1011570158
11022004
570158
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาฯ
nawamintharachinuthit triamudomsuksapattanakan
นางวรฉาย ทองคำ
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 99 -
บางบ่อ
บางบ่อ
สมุทรปราการ
10560
info@nmrtup.ac.th
www.nmrtup.ac.th
-
021818142
021818141
2535
60
12
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
140
2,469
66
14 ธันวาคม 2561 เวลา 14:27:03 น.
21
1011570159
11022005
570159
บางพลีราษฎร์บำรุง
Banpleeratbamrung
-
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 8 เลขที่ 154
บางพลีใหญ่
บางพลี
สมุทรปราการ
10540
webbpschool@gmail.com
www.bp-school.ac.th
อบต.บางพลีใหญ่
02-751-1504
027511507
12 พฤษภาคม 2452
61.5
1
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
150
3,141
77
27 มิถุนายน 2561 เวลา 11:12:15 น.
22
1011570160
11022006
570160
พูลเจริญวิทยาคม
Poolcharoenwittayakom School
นางสุภาพร รัตน์น้อย
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 1 เลขที่ 16
บางโฉลง
บางพลี
สมุทรปราการ
10540
-
http://school.obec.go.t
บางโฉลง
0-2312-7109
023127110
07 เมษายน 2514
65
6
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
139
2,814
69
29 มิถุนายน 2562 เวลา 13:27:11 น.
23
1011570161
11022007
570161
ราชวินิตบางแก้ว
Ratwinit Bangkaeo
นายจิราพงศ์ จุติธนะเสฏฐ์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 13 เมืองแก้ว
บางแก้ว
บางพลี
สมุทรปราการ
10540
rwb@rwb.ac.th
www.rwb.ac.th
บางแก้ว
0-2316-6313
02-738-5712
2515
60
17
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
218
3,312
86
16 มิถุนายน 2561 เวลา 11:02:46 น.
24
1011570162
11022008
570162
บางแก้วประชาสรรค์
BANGKAEWPRACHASAN
นายชลินทร์ ศิลปสมศักดิ์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 2 เลขที่ 48
บางแก้ว
บางพลี
สมุทรปราการ
10540
sirikronbigboss@gmail.com
http://www.bkps.ac.th
บางแก้ว
02-710-2005
023833344
1 กุมภาพันธ์ 2524
40
10
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
63
1,202
40
31 ตุลาคม 2562 เวลา 15:08:39 น.
25
1011570170
11022009
570170
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ
bodindecha (sing singhaseni) samutprakarn
นางสาวนงลักษณ์ เรือนทอง
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 16 119/22 ม.16 ถ.เทพารักษ์
บางเสาธง
บางเสาธง
สมุทรปราการ
10570
-
www.bodinsp.ac.th
บางเสาธง
0-2315-1742,02-3151456
02-705-0075, 02-315-1275
2525
65
15
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
98
1,887
54
24 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:14:16 น.
26
1024070320
24012001
070320
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
Benchamaracharungsarit
นายวีระชัย ตนานนท์ชัย
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 222
หน้าเมือง
เมืองฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
24000
brr@brr.ac.th
www.brr.ac.th
chachoengsao
038-511-249
038511249 ต่อ 201
2435
0.85
0.18
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
219
3,517
89
20 มิถุนายน 2561 เวลา 08:24:37 น.
27
1024070321
24012002
070321
ดัดดรุณี
Datdaruni
นางปนัดดา มักสัมพันธุ์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ - -
หน้าเมือง
เมืองฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
24000
school@ddn.ac.th
www.ddn.ac.th
-
038-512547
038-518649
2458
-
-
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
170
2,814
72
25 กันยายน 2560 เวลา 00:21:06 น.
28
1024070322
24012003
070322
วัดโสธรวรารามวรวิหาร
watsothonwararamworawiharn
นางรุจิรดา วรรณศิริ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ - 134 ถนนเทพคุณากร
หน้าเมือง
เมืองฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
24000
watsothonschool@gmail.com
www.wstr.ac.th
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
038-511-989
038-514-073
2467
1
1.5
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
194
3,750
98
30 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:01:12 น.
29
1024070323
24012004
070323
เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา
Benchamaratcharangsarit3chanasongsanwitthaya
นางกัณจะณา พุ่มมาลา
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 7 64/8
คลองนครเนื่องเขต
เมืองฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
24000
benthree@hotmail.com
www.brr3.net
คลองนครเนื่องเขต
038-593-149
038-593-149
17 พ.ค. 2520
16
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
29
480
13
15 มิถุนายน 2562 เวลา 17:27:59 น.
30
1024070324
24012005
070324
เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
BENCHAMARATRAUNGSARIT 2
นางสาวสุพิชฌาย์ เจริญรักษ์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 12 บางตีนเป็ด
บางตีนเป็ด
เมืองฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
24000
ben2@ben2.ac.th
www.ben2.ac.th
บางตีนเป็ด
038-981-614
038981613
2532
7
6
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
112
2,043
57
19 ตุลาคม 2560 เวลา 02:20:24 น.
31
1024070326
24012007
070326
เตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี
triamudomsuksaprengwisutthathibodee
นายสุชาติ คงเจริญ
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 12 หมู่บ้านใหม่
คลองเปรง
เมืองฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
24000
triampreng37@gmail.com
www.triampreng.ac.th
คลองเปรง
038-515-941
038515941
2537
30
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
25
388
14
20 มิถุนายน 2561 เวลา 14:22:24 น.
32
1024070327
24012008
070327
เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5
BENCHAMARACHARUNGSARIT 5
นายวนิชชัย แก่นภมร
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 2
บางขวัญ
เมืองฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
24000
benjamaschool5@gmail.com
www.bch5.com
บางขวัญ
038-093834
038-093834
12 มีนาคม 2537
8
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
70
6
29 มิถุนายน 2562 เวลา 12:50:55 น.
33
1024070328
24012009
070328
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา
TREAM-UDOMSUKSAPATTHANAKARN SUWINTHAWONG
นางดวงรัตน์ ชิตเจริญ
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 24 หมู่ 7 -
คลองหลวงแพ่ง
เมืองฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
24000
tupsadmin@tups.ac.th
www.tups.ac.th
คลองหลวงแพ่ง
038592161
038592161
2538
23
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
128
6
30 มิถุนายน 2562 เวลา 13:42:57 น.
34
1024070331
24012010
070331
บางน้ำเปรี้ยววิทยา
Bangnampriewwitaya
นายชัชชัย พุทธสุวรรณ์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 5 234
โพรงอากาศ
บางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา
24150
bangnampriew_school@hot
bnpws.ac.th
?????????????
038-581-109
038581752
24กรกฎาคม2501
20
1.0
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
37
565
18
08 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11:40:49 น.
35
1024070332
24012011
070332
ดอนฉิมพลีพิทยาคม
DONCHIMPLEEPITTAYAKOM
นายพีระพงศ์ ณัฐคุณานนท์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 1 68/12
ดอนฉิมพลี
บางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา
24170
dcp_school@hotmail.com
dp.ac.th
ดอนฉิมพลี
038-585-097
038585097
1/07/2518
50
20
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
41
613
20
20 มิถุนายน 2562 เวลา 10:07:04 น.
36
1024070333
24012012
070333
หมอนทองวิทยา
Monthongwittaya
นายมนตรี เดวิเลาะ
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 7 บ้านบึงสิง
หมอนทอง
บางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา
24150
montongwittaya@hotmail.com
monthong.ac.th
???????
038549956
038549957
1 กุมภาพันธ์ 2529
34
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
30
374
16
26 มิถุนายน 2562 เวลา 13:42:09 น.
37
1024070334
24012013
070334
ไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
phaidampittayakom ratchamangkalapisek
นายวิเชียร นิกรประเสริฐ
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 4 บ้านไผ่ดำ
ศาลาแดง
บางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา
24000
phaidampit@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070334
ศาลาแดง
038-132073
038-132073
12พฤษภาคม 2531
30
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
234
9
30 กรกฎาคม 2561 เวลา 12:07:30 น.
38
1024070336
24012014
070336
การทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ (อนุสรณ์วันเด็กแห่ง
Karnthammahakinwatphochalermlak
นายโกศล วรพุฒ
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 2 1/13
ดอนเกาะกา
บางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา
24170
karnthammahakin2537@gmail.com
http\school.obec.go.thp
ดอนเกาะกา
038-502-213
038502213
พ.ศ. 2537
30
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
17
65
6
24 พฤษภาคม 2560 เวลา 15:47:04 น.
39
1024070337
24012015
070337
บางปะกง "บวรวิทยายน"
bangbakongbrovonvittayayon
นายสุทธิพล ไตรรัตน์สิงหกุล
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 13 คลองหัวจาก
บางปะกง
บางปะกง
ฉะเชิงเทรา
24130
bbvschool120@gmail.com
bbv.ac.th
บางปะกง
038-531-400
038-531-400
2440
25
12
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
65
1,093
33
28 มิถุนายน 2562 เวลา 15:10:34 น.
40
1024070338
24012016
070338
พุทธิรังสีพิบูล
PHUTTHIRANGSRIPHIBUL
นางอมรวดี สินเจริญ
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 2 ลาดขวาง
ลาดขวาง
บ้านโพธิ์
ฉะเชิงเทรา
24140
phutti@phutti.ac.th
www.phutti.ac.th
ลาดขวาง
038577021
038577206
วันที่ 2 มิถุนายนพ.ศ. 2497
14
6
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
46
789
23
20 มิถุนายน 2562 เวลา 20:45:53 น.
41
1024070340
24012017
070340
วิทยาราษฎร์รังสรรค์
Witthayarat Rangsan
นางเจือศรี พูนพิพัฒน์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 1 ชุมชนเทศบาลบ้านโพธิ์
บ้านโพธิ์
บ้านโพธิ์
ฉะเชิงเทรา
24140
wittayarat.school@htmai
www.wrs.ac.th
บ้านโพธิ์
038-587376
038-587376
1 มิถุนายน 2519
14
0.3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
189
9
26 มิถุนายน 2562 เวลา 15:06:47 น.
42
1024070339
24012018
070339
ผาณิตวิทยา
PHANITWITTAYA
นายมานพ จินดาศักดิ์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 1 อู่ตะเภา
บางกรูด
บ้านโพธิ์
ฉะเชิงเทรา
24140
phanitwittaya@yahoo.com
www.phanitwittaya.ac.th
บางกรูด
0-3813-1841
0-3813-1841
14/06/2500
10
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
29
6
22 มิถุนายน 2561 เวลา 13:19:33 น.
43
1024070329
24022001
070329
วัดเปี่ยมนิโครธาราม
watpiamnigrodharam
นายสุวิทย์ ชัยรัตน์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 1 35
หัวไทร
บางคล้า
ฉะเชิงเทรา
24110
watpiam_school@hotmail.com
http://spm6.go.th
หัวไทร
0-3852-7268
038527269
21 มิ.ย.2519
35
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
160
6
19 มิถุนายน 2561 เวลา 10:15:09 น.
44
1024070330
24022002
070330
บางคล้าพิทยาคม
Bangkhlapittayakom
นายวิชัย ยอดปัญญา
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ - 34 ถนนบางคล้า-แปลงยาว
บางคล้า
บางคล้า
ฉะเชิงเทรา
24110
-
-
???????
038-541138
038-541138
2524
20
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
17
66
6
01 ตุลาคม 2562 เวลา 08:43:30 น.
45
1024070343
24022003
070343
หนองแหนวิทยา
Nongnae Witthaya School
ว่าที่ร้อยตรีเกชา กลิ่นเพ็ง
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 2 76/2
หนองแหน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
24120
nongnaewit@gmail.com
www.nongnaewit.com
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน
038547123
038547123
4 มิถุนายน 2519
30
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
295
13
30 ตุลาคม 2562 เวลา 17:52:12 น.
46
1024070344
24022004
070344
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
Kanchanapisekwittayalai Chachengsao
นายไชยสิทธิ์ ไพบูลย์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 3 -
เกาะขนุน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
24120
kch209@hotmail.com
www.kch.ac.th
เกาะขนุน
038553884
038553884
9 มิถุนายน 2539
45
7
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
53
606
23
17 มิถุนายน 2561 เวลา 22:17:41 น.
47
1024070342
24022005
070342
พนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
Panomsarakram Panomadulwittaya
นายศักดิ์เดช จุมณี
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 1 660
พนมสารคาม
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
24120
adulwittaya@hotmail.com
www.phanom.ac.th
เทศบาลตำบลพนมสารคาม
0-3855-1127
038551838
17 พฤษภาคม พ.ศ. 2499
35
1
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
140
2,792
68
21 มีนาคม 2562 เวลา 22:56:30 น.
48
1024070345
24022006
070345
ราชสาส์นวิทยา
ratchasanwittaya school
นายวิโรจน์ จำปาทอง
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 2 บางคา
บางคา
ราชสาส์น
ฉะเชิงเทรา
24120
-
http://www.rsw.ac.th/
บางคา
0-3859-1078
038591078
12 กุมภาพันธ์ 2522
55
1
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
15
114
12
30 ตุลาคม 2562 เวลา 09:52:31 น.
49
1024070346
24022007
070346
สนามชัยเขต
Sanamchaikhet
นางนิตยา มั่นชำนาญ
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 4 บ้านดงหินตั้ง
คู้ยายหมี
สนามชัยเขต
ฉะเชิงเทรา
24160
sanamchaikhet@outlook.com
www.snck.ac.th
คู้ยายหมี
038-086431
038-086432
2519
60
5
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
71
1,252
39
01 เมษายน 2560 เวลา 12:34:44 น.
50
1024070348
24022009
070348
ไผ่แก้ววิทยา
Phaikaewvittaya School
นายกัณฑพัฒน์ ทองเพชร
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 7 ไผ่แก้ว
แปลงยาว
แปลงยาว
ฉะเชิงเทรา
24190
phaikaew111@gmail.com
www.phaikaew.ac.th/
แปลงยาว
0-3858-5591
0385895590
4 มิถุนายน 2513
40
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
26
373
14
23 กันยายน 2562 เวลา 10:30:20 น.
51
1024070349
24022010
070349
หนองไม้แก่นวิทยา
nongmaikan
นายนิพัฒน์ จริงจิตร
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 12 หนองสร้อยติ่ง
หนองไม้แก่น
แปลงยาว
ฉะเชิงเทรา
24190
www.nmg.brr.ac.th
หนองไม้แก่น
033590719
033590719
17 มีนาคม 2526
60
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
121
6
21 มิถุนายน 2561 เวลา 09:41:39 น.
52
1024070350
24022011
070350
แปลงยาวพิทยาคม
Plaengyaopittayakom
นายพเยาว์ เกตานนท์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 7 ทุ่งสะเดา
วังเย็น
แปลงยาว
ฉะเชิงเทรา
24190
Plaengyaoschool@hotmail.com
http://www.pyp.ac.th
วังเย็น
0-3858-9123
038589123
18/02/2536
40
1
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
31
549
20
27 มิถุนายน 2562 เวลา 11:34:45 น.
53
1024070351
24022012
070351
มัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา
matthayomsiriwanwaree 3 Chachoengsao
ว่าที่ร้อยเอกภูวเดช นิธิธานนท์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 3 407
คลองตะเกรา
ท่าตะเกียบ
ฉะเชิงเทรา
24160
mastermsw3@hotmail.com
www.siriwan3.com
null
0-3855-6062
038556062
พ.ศ.2530
110
15
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
61
837
24
26 มิถุนายน 2562 เวลา 15:32:01 น.
54
1024070352
24022013
070352
ก้อนแก้วพิทยาคม
konkaewpittayakom
นางสาวไทรงาม ประมวลศิลป์ชัย
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 38 4
ก้อนแก้ว
คลองเขื่อน
ฉะเชิงเทรา
24000
kw.konkaew@gmail.com
konkaewpit.ac.th
ก้อนแก้ว
033050556
033050556
8 พฤษภาคม 2532
13
8.8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
18
101
7
27 มิถุนายน 2562 เวลา 08:45:15 น.