ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ลำดับ
รหัสกระทรวง
10 หลัก
รหัส Smis
รหัส PER CODE
โรงเรียน
ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร
ประเภทการศึกษา
เครือข่าย
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัส ปณ.
อีเมล์
เว็บไซต์
อปท.
โทรศัพท์
โทรสาร
วันที่ก่อตั้ง
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ (กม.)
ระยะทางถึงอำเภอ (กม.)
ขนาดสถานศึกษา
ไฟฟ้า
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.60
ห้องเรียน
10 มิ.ย.60
ปรับปรุงข้อมูล
1
1081010241
81012001
010241
ลันตาราชประชาอุทิศ
lantarachprachautit
นายชัยณรงค์ ช่างเรือ
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
มรกดอันดามัน
หมู่ 1 หัวแหลม
เกาะลันตาใหญ่
เกาะลันตา
กระบี่
81150
lantarach2517@hotmail.com
www.lrus.ac.th
เกาะลันตาใหญ่
075697269
075697269
พ.ศ. 2517
149
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
26
244
12
18 กรกฎาคม 2560 เวลา 00:41:39 น.
2
1081010242
81012002
010242
คลองยางประชานุสรณ์
KLONGYANGPRACHANUSON
นายเอกราช กลิ่นคล้าย
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
มรกตอันดามัน
หมู่ 7 คลองยาง
คลองยาง
เกาะลันตา
กระบี่
81120
pn_school@windowslive.com
www.pn-school.com
คลองยาง
075652517
075652517
1 พฤษภาคม 2528
93
23
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
36
478
16
17 พฤษภาคม 2560 เวลา 08:51:12 น.
3
1081010243
81012003
010243
คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์
Klongtomratrangsan School
นายประสิทธิ์ พนประชาเชษฐ์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
มรกตอันดามัน
หมู่ 2 คลองท่อม
คลองท่อมใต้
คลองท่อม
กระบี่
81120
ktsschool@hotmail.com
www.kts.ac.th
อบต.คลองท่อมใต้
075699209
075699209
7 พฤษภาคม 2507
100
2
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
120
1,723
47
13 กรกฎาคม 2560 เวลา 06:12:16 น.
4
1081010244
81012004
010244
คลองพนสฤษดิ์พิทยา
Klongponsaritpittaya
นายสัจจะ เอียดศรีชาย
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
มรกตอันดามัน
หมู่ 1 บ้านท่าคลอง
คลองพน
คลองท่อม
กระบี่
81170
Klongponsaritl@thaimail
www.saritpittaya.thai.ac
คลองพน
075641161
075641161
2 มิถุนายน 2520
80
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
43
559
19
13 มกราคม 2561 เวลา 12:52:55 น.
5
1081010237
81012005
010237
พนมเบญจา
Phanombenja
นายสุมิตร สามห้วย
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
เบญจา-ปกาใส
หมู่ 9 เขาพนม
เขาพนม
เขาพนม
กระบี่
81140
pbj_school@yahoo.co.th
www.pbj.ac.th
เขาพนม
075689028
075689028
14 พฤษภาคม 2516
135
0.5
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
98
1,601
42
30 มิถุนายน 2560 เวลา 08:20:55 น.
6
1081010246
81012006
010246
อ่าวลึกประชาสรรค์
aoluk prachasan school
นายสมศักดิ์ ณ ถลาง
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
เบญจา-ปกาใส
หมู่ 7
อ่าวลึกใต้
อ่าวลึก
กระบี่
81110
aolukschool@gmail.com
www.ap.ac.th
อ่าวลึกใต้
075619068
075619066
11 เมษายน 2510
180
4
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
119
2,090
51
17 กรกฎาคม 2560 เวลา 05:34:32 น.
7
1081010234
81012007
010234
อำมาตย์พานิชนุกูล
Ammartpanichnukul School
นายจำรัส บัวเกตุ
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาบน้ำ-ธารโบก
หมู่ 0 -
ปากน้ำ
เมืองกระบี่
กระบี่
81000
ammart@ammart.ac.th
www.ammart.ac.th
เมืองกระบี่
075611181
075612741
8 กรกฎาคม 2452
100
2
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
134
2,934
72
30 กรกฎาคม 2560 เวลา 02:53:33 น.
8
1081010235
81012008
010235
เมืองกระบี่
Muangkrabi
นายวสันต์ ปัญญา
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาบน้ำ-ธารโบก
หมู่ 0 ถนนศรีตรัง
กระบี่ใหญ่
เมืองกระบี่
กระบี่
81000
Webmaungkrabi@hotmail.com
www.Mschool.ac.th
กระบี่
075611779
075663647
17052499
126
7
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
101
1,722
51
27 กรกฎาคม 2560 เวลา 02:38:21 น.
9
1081010238
81012009
010238
สินปุนคุณวิชญ์
sinpunkunvit
นายกิตติ วิชัยดิษฐ
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
เบญจา ปกาสัย
หมู่ 3 บ้านควนกลาง
สินปุน
เขาพนม
กระบี่
80240
info@sinpun.ac.th
www.sinpun.ac.th
สินปุน
075702363
075702363
ปีการศึกษา 2531
200
40
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
37
396
16
30 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:01:04 น.
10
1081010247
81012010
010247
คลองหินพิทยาคม
Klonghinpitthayakom
นางวรรณดี เกตแก้ว
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ศิลาธาร
หมู่ 1 บ้านคลองหิน
คลองหิน
อ่าวลึก
กระบี่
81110
www.klonghinpit.ac.th
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหิน
075665696
075665697
2524
164
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
229
9
29 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:42:22 น.
11
1081010236
81012011
010236
หนองทะเลวิทยา
Nongthalaywittaya School
นายอาทิตย์ บิลสัน
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาบน้ำ-ธารโบก
หมู่ 1 บ้านหนองทะเล
หนองทะเล
เมืองกระบี่
กระบี่
81000
thk2445@gmail.com
nwt.ac.th
หนองทะเล
075682735
075682735
30/07/2533
140
16
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
29
477
14
31 กรกฎาคม 2560 เวลา 04:11:36 น.
12
1081010239
81012012
010239
เขาดินประชานุกูล
Khaodinprachanukool
นายวิโรจน์ วุ่นแก้ว
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
เบญจา-ปกาสัย
หมู่ 8 บ้านควนม่วง
เขาดิน
เขาพนม
กระบี่
81140
khaodinprachanukool@cha
kdpschool.at.th
เขาดิน
075697864
075697864
30 เมษายน พ.ศ.2539
150
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
171
6
17 กรกฎาคม 2560 เวลา 08:12:14 น.
13
1081010245
81012013
010245
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
Kanchanaphisekvittayalai Krabi School
นายประพันธ์ งานดี
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
มรกตอันดามัน
หมู่ 9 91
คลองท่อมใต้
คลองท่อม
กระบี่
81120
kbs@kbs.ac.th
www.kbs.ac.th
คลองท่อมใต้
075702741
075702742
9 มิถุนายน 2539
80
5
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
80
1,269
39
30 มิถุนายน 2560 เวลา 08:32:05 น.
14
1081010248
81012015
010248
ปลายพระยาวิทยาคม
plaiprayawittayakom
นายธนูศักดิ์ พยัฆเนตร
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาบน้ำ-ธารโบก
หมู่ 4 บ้านบางเหียน
ปลายพระยา
ปลายพระยา
กระบี่
81160
plaipraya_school@hotmail.com
www.pv.ac.th
ปลายพระยา
075687020
075687030
1 มิถุนายน 2519
200
3
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
78
1,035
37
09 มิถุนายน 2560 เวลา 13:18:08 น.
15
1081010249
81012016
010249
ลำทับประชานุเคราะห์
lamthabprachanukrao
นายชวลิต เลิศเกียรติวงศ์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
มรกตอันดามัน
หมู่ 3 หนองปง
ลำทับ
ลำทับ
กระบี่
81190
lnschool@outlook.co.th
www.lns.ac.th
ลำทับ
075810504
075810504
2 มิถุนายน 2520
130
1
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
51
700
23
02 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10:53:09 น.
16
1081010250
81012017
010250
เหนือคลองประชาบำรุง
Nuaklongprachabumrung
นายสุเทพ ตั้นเอง
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
มรกตอันดามัน
หมู่ 6 197
เหนือคลอง
เหนือคลอง
กระบี่
81130
kaluae_3@hotmail.com
www.nkpr.ac.th/
เหนือคลอง
075691470
075691470
2519
112
2
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
118
1,719
51
31 กรกฎาคม 2560 เวลา 15:02:42 น.
17
1092140330
92012001
140330
วิเชียรมาตุ
Wichienmatu
นายยงยุทธ มณีโชติ
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ทับเที่ยง
หมู่ 12 ทุ่งหวัง
โคกหล่อ
เมืองตรัง
ตรัง
92000
lookmaekaew@gmail.com
www.wch.ac.th
เทศบาลตำบลโคกหล่อ
075572058-60
075572061
1 กรกฎาคม 2459
6.7
6.5
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
177
2,727
67
16 ตุลาคม 2560 เวลา 02:39:36 น.
18
1092140331
92012002
140331
สภาราชินี จังหวัดตรัง
SAPARACHINEE TRANG SCHOOL
นายสุรศักดิ์ ยี่หลัก
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ศรีตรัง
หมู่ 0 บ้านเลขที่ ๑๔๒ ถนนวิเศษกุล
ทับเที่ยง
เมืองตรัง
ตรัง
92000
sparachinee@hotmail.com
www.spa.ac.th
ตรัง
0-7521-8792
075210792
20 พฤศจิกายน 2479
2.4
1
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
152
2,547
66
03 กรกฎาคม 2560 เวลา 03:39:32 น.
19
1092140332
92012003
140332
น้ำผุด
Nampud
นายสมชา่ย อินทรโชติ
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 8 ไร่พรุ
น้ำผุด
เมืองตรัง
ตรัง
92000
nptrang@hotmail.com
http://nampud.ac.th
น้ำผุด
0-7525-90102
075259101
4 เมษายน 2520
15
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
35
435
15
31 กรกฎาคม 2560 เวลา 05:59:49 น.
20
1092140333
92012004
140333
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
Princess Chulabhorn Science High School Trang
นางสุวณี อึ่งวรากร
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 4 196 ถนน ตรัง-สิเกา
บางรัก
เมืองตรัง
ตรัง
92000
pcctrg9200@hotmail.com
www.pcctrg.ac.th
บางรัก
0-7559-0364
075590367
27 กรกฎาคม 2536
8
6
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
124
719
30
03 เมษายน 2561 เวลา 09:43:42 น.
21
1092140334
92012005
140334
สภาราชินี 2
saparachinee 2
นายยงยุทธ ปูขาว
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
หมู่ 2 -
บางรัก
เมืองตรัง
ตรัง
92000
-
sapa2.ac.th
บางรัก
075-570481
075-570481
22 กุมภาพันธุ์ 2537
4
3
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
86
1,088
37
05 มกราคม 2561 เวลา 13:00:46 น.
22
1092140335
92012006
140335
วิเชียรมาตุ 3
Wichianmatu3
นายวรกร สุวรรณ์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ทับเที่ยง
หมู่ 4 15
นาบินหลา
เมืองตรัง
ตรัง
92000
Wichianmatu3@hotmail.com
www.wichian3.org/
นาบินหลา
075-501190
075-501190
10/04/2538
5
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
23
228
15
31 กรกฎาคม 2560 เวลา 08:06:36 น.
23
1092140338
92012008
140338
ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
YANTAKHAORATTACHANUPATHUM
นายภิญโญ พุดจีน
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปลันดา
หมู่ 1 300
ย่านตาขาว
ย่านตาขาว
ตรัง
92140
yantakao@obec.go.th
www.yantakao.ac.th
-
0-7528-1474
0-7528-1134
3 มีนาคม 2524
25
500
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
135
1,810
53
19 มิถุนายน 2560 เวลา 06:01:29 น.
24
1092140339
92012009
140339
ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
Thoungnonghaengprachasan
นางนิสา บรรจงการ
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปนัดดา
หมู่ 1 บ้านทุ่งหนองแห้ง
ในควน
ย่านตาขาว
ตรัง
92140
pstrg@hotmail.com
www.pstrang.ac.th
ในควน
0-7557-6207
075576207
25 มีนาคม 2519
30
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
36
434
18
25 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:30:38 น.
25
1092140340
92012010
140340
วิเชียรมาตุ 2
WICHIENMATU2
นายไชยพงษ์ ชุมศรี
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปลันดา
หมู่ 4 โคกทราย
โพรงจระเข้
ย่านตาขาว
ตรัง
92140
wichienmatu2@wch2.ac.th
www.wch2.ac.th
โพรงจระเข้
0-75576031
075576032
04/02/2537
40
22
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
196
12
31 กรกฎาคม 2560 เวลา 15:11:41 น.
26
1092140341
92012011
140341
ตรังรังสฤษฎ์
Trangrangsarit
นายศักดา ไพสมบูรณ์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สพม.13
หมู่ 2 ทุ่งค่าย
ทุ่งค่าย
ย่านตาขาว
ตรัง
92140
trs@trsarit.ac.th
trsarit.ac.th
ทุ่งค่าย
0-7528-0229
075-280229
8 พ.ค. 2540
13
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
33
353
15
25 พฤษภาคม 2560 เวลา 14:05:16 น.
27
1092140342
92012012
140342
ปะเหลียนผดุงศิษย์
PALIANPADUNGSIT SCHOOL
นายเรืองชัย ช่วยจันทร์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
หมู่ 1 สุโสะ
สุโสะ
ปะเหลียน
ตรัง
92140
psschool14@gmail.com
WWW.PSL.AC.TH
สุโสะ
075289668
075289692
2514
38
10
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
48
675
23
25 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:28:58 น.
28
1092140343
92012013
140343
คันธพิทยาคาร
Kantapittayakan School
นายสมปอง ห่วงจริง
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปลันดา
หมู่ 3 หนองคัน
ปะเหลียน
ปะเหลียน
ตรัง
92180
trang_kanta@yahoo.com
http://school.obec.go.t
ปะเหลียน
075289900
075289900
2527
40
22
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
38
504
21
30 มิถุนายน 2560 เวลา 04:24:08 น.
29
1092140344
92012014
140344
ทุ่งยาวผดุงศิษย์
Thungyaopadungsit
นายภิญโญ จินตนปัญญา
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สพม.13
หมู่ 1 ทุ่งยาว
ทุ่งยาว
ปะเหลียน
ตรัง
92180
thungyaopadungsit@hotmail.com
www.thungyaopadungsit.ac.th
อบต.ทุ่งยาว
075208009
075289003
11/10/2536
40
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
44
638
21
16 มิถุนายน 2560 เวลา 08:27:07 น.
30
1092140354
92012015
140354
สวัสดิ์รัตนาภิมุข
Sawat Rattanaphimuk
นายติระ ไกรเทพ
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
หมู่ - -
นาโยงเหนือ
นาโยง
ตรัง
92170
sawat@srm.ac.th
www.srm.ac.th
เทศบาลตำบล
0-7529-9033
0-7529-9034
12/03/2521
10
0.1
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
67
879
28
26 มิถุนายน 2560 เวลา 13:08:44 น.
31
1092140355
92012016
140355
นาโยงวิทยาคม
Nayongwittayakom
นายอาคม โพชสาลี
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 1 เกาะหยี
โคกสะบ้า
นาโยง
ตรัง
92170
admin@nayongwit.ac.th
www.nayongwit.ac.th
โคกสะบ้า
0-7558-3092
075583092
13 มกราคม 2536
18
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
23
282
12
26 มิถุนายน 2560 เวลา 03:52:18 น.
32
1092140357
92012017
140357
หาดสำราญวิทยาคม
HADSAMRANWITTAYACOM
นางฉวีวรรณ รักษ์แก้ว
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปลันดา
หมู่ 9 ควนล้อน
หาดสำราญ
หาดสำราญ
ตรัง
92120
hadsamranschool@hotmail.com
www.hadsamranwit.ac.th
หาดสำราญ
0-75-208-791
0-75-208-792
21 มีนาคม 2528
50
1
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
47
533
20
30 กรกฎาคม 2560 เวลา 10:28:54 น.
33
1092140336
92022001
140336
กันตังพิทยากร
Kantangpittayakorn
นางยุภา พรเศรษฐ์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ศรีตรัง
หมู่ - -
กันตัง
กันตัง
ตรัง
92110
kantangpit@gmail.com
www.kantangpit.ac.th
เทศบาลเมืองกันตัง
075251100
075251295
01/06/2519
23
1
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
117
1,586
52
06 มีนาคม 2560 เวลา 16:22:49 น.
34
1092140337
92022002
140337
กันตังรัษฎาศึกษา
kantangratsadasuksa
นายโชติ จิตขาว
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
หมู่ 9 -
บ่อน้ำร้อน
กันตัง
ตรัง
92110
kantangratsada@gmail.com
www.kantangratsada.ac.th
อบต.บ่อนำ้ร้อน
075290553
075292059
22/05/2530
27
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
53
563
20
14 ธันวาคม 2560 เวลา 11:00:45 น.
35
1092140345
92022003
140345
สิเกาประชาผดุงวิทย์
Sikaoprachaphadungwit
นายสมนึก อ้นเพ็ชร
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ศรีตรัง
หมู่ 1 262
บ่อหิน
สิเกา
ตรัง
92150
sikaopracha@yahoo.com
www.sikaopracha.ac.th
บ่อหิน
075291075
075291075
21 พฤษภาคม 2521
37
2
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
57
852
24
30 มิถุนายน 2560 เวลา 15:22:00 น.
36
1092140346
92022004
140346
ห้วยยอด
Huaiyot
นายสาคร เย่าเฉื้อง
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
รัษฎา
หมู่ 0 23 ถ.มหามิตร
ห้วยยอด
ห้วยยอด
ตรัง
92130
huaiyotschool@gmail.com
www.hy.ac.th
ห้วยยอด
75271073
075271073
17 กรกฎาคม 2512
30
0.3
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
130
2,423
66
26 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:19:25 น.
37
1092140347
92022005
140347
สามัคคีศึกษา
samakkeesuksa
นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
รัษฎา
หมู่ 4 223
นาวง
ห้วยยอด
ตรัง
92210
SMK-Trang@hotmail.com
www.SMK-Trang.ac.th
นาวง
075270514
075270515
05/09/2520
44
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
35
522
17
03 มกราคม 2561 เวลา 15:49:41 น.
38
1092140348
92022006
140348
ห้วยนางราษฎร์บำรุง
Huaynangratbumrung School
นายเฉลิมรัฐ แก้วนาเส็ง
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
รัษฎา
หมู่ 2 329
ห้วยนาง
ห้วยยอด
ตรัง
92130
hnrbschool@gmail.com
www.hnrb.ac.th
ห้วยนาง
075294106
075294224
12 กุมภาพันธ์ 2522
40
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
30
383
14
30 กรกฎาคม 2560 เวลา 15:02:46 น.
39
1092140349
92022007
140349
ลำภูราเรืองวิทย์
LUMPURARUANGWIT
นายนิติพนธ์ ลีละสกุลมีเกียรติ
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ศรีตรัง
หมู่ 3 ลำภูรา
ลำภูรา
ห้วยยอด
ตรัง
92190
ruangwit53@gmail.com
http://www.ruangwit.ac.th
ลำภูรา
075284250
075284057
10 พฤศจิกายน 2526
14
14
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
30
289
12
26 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:20:26 น.
40
1092140350
92022008
140350
ในเตาพิทยาคม
Naitaopittayakom
นายจุมพล ทวีตา
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
รัษฎา
หมู่ 1 156
ในเตา
ห้วยยอด
ตรัง
92130
naitao@naitao.ac.th
naitaopit.co.th
ในเตา
075578234
075578235
13 มกราคม 2536
50
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
19
120
6
10 มีนาคม 2561 เวลา 10:11:51 น.
41
1092140351
92022009
140351
บางดีวิทยาคม
bangdeewittayakom school
นายปราโมทย์ สุทธิรักษ์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
รัษฎา
หมู่ 10 สะพานไทร
บางดี
ห้วยยอด
ตรัง
92210
bangdeewit@hotmail.com
www.bangdeewittaya.ac.th
บางดี
075284458
075284458
2540
40
16
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
24
375
15
01 พฤษภาคม 2560 เวลา 12:36:39 น.
42
1092140352
92022010
140352
วังวิเศษ
wangwiset
นางสาวอมราพร เชาวนาพันธุ์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ศรีตรัง
หมู่ 4 เขาวิเศษ
เขาวิเศษ
วังวิเศษ
ตรัง
92220
wangwiset.ac.th
เขาวิเศษ
075270447
075261095
15/05/2515
32
20
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
61
905
28
12 มกราคม 2561 เวลา 15:08:41 น.
43
1092140353
92022011
140353
รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์
Ratsadanupraditanusorn
นางสาวขนิษฐา อำนักมณี
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
รัษฎา
หมู่ 4 คลองชี
วังมะปรางเหนือ
วังวิเศษ
ตรัง
92220
ratsadanu@hotmail.com
www.ratsadanu.ac.th
วังวิเศษ
75296030
075296040
21 กุมภาพันธ์ 2529
50
2
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
54
733
25
30 มิถุนายน 2560 เวลา 10:33:55 น.
44
1092140356
92022012
140356
รัษฎา
Ratsada
นายสมมารถ ผดุงอรรถ
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
รัษฎา
หมู่ 2 คลองปาง
คลองปาง
รัษฎา
ตรัง
92160
ratsada9@hotmail.com
www.ratsada.ac.th
คลองปาง
075286046
075286045
14/06/2518
60
6
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
73
994
31
13 ธันวาคม 2560 เวลา 06:15:41 น.