ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ลำดับ
รหัสกระทรวง
10 หลัก
รหัส Smis
รหัส PER CODE
โรงเรียน
ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร
ประเภทการศึกษา
เครือข่าย
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัส ปณ.
อีเมล์
เว็บไซต์
อปท.
โทรศัพท์
โทรสาร
วันที่ก่อตั้ง
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ (กม.)
ระยะทางถึงอำเภอ (กม.)
ขนาดสถานศึกษา
ไฟฟ้า
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
ปรับปรุงข้อมูล
1
1047540626
47012001
540626
สกลราชวิทยานุกูล
SAKONRAJWITTAYANUKUL
นายยงค์ยุทธ เขื่อนขันธ์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สกลราช
หมู่ 74/26
ธาตุเชิงชุม
เมืองสกลนคร
สกลนคร
47000
skrschool@hotmail.com
www.sakolraj.ac.th
เทศบาลนครสกลนคร
0-4271-3566
0-4271-1788
23 มกราคม 2454
1
0
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
192
3,872
91
28 มิถุนายน 2561 เวลา 14:28:41 น.
2
1047540627
47012002
540627
ดงมะไฟวิทยา
dongmafaiwittaya
-
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปัญจวิทย์
หมู่ 13 ดงมะไฟ
ขมิ้น
เมืองสกลนคร
สกลนคร
47220
dongmafai@dongmafai.ac.th
http://www.dongmafai.ac.th
ขมิ้น
042759107
042759169
25 มีนาคม 2519
21
21
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
39
599
18
19 มิถุนายน 2559 เวลา 22:16:32 น.
3
1047540628
47012003
540628
สกลนครพัฒนศึกษา
Sakonnakhonpatanasuksa
นายบดินทร์ นารถโคษา
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
เบญจพัฒน์
หมู่ 2
ธาตุเชิงชุม
เมืองสกลนคร
สกลนคร
47000
sakonpat@gmail.com
http://www.sps.ac.th
สกลนคร
042-733412
042728195
19 มิถุนายน 2521
3
3
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
93
1,576
54
29 มิถุนายน 2561 เวลา 16:40:08 น.
4
1047540629
47012004
540629
ธาตุนารายณ์วิทยา
THATNARAIWITTAYA
นายพนมพันธ์ ไชยเพชร
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปัญจวิทย์
หมู่ 0 ชุมชนดงพัฒนา
ธาตุเชิงชุม
เมืองสกลนคร
สกลนคร
47000
tnwschool@hotmail.com,t
htt://www.tnw.ac.th
ธาตุเชิงชุม
042970128
042743678
27 มกราคม 2526
6
6
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
150
2,934
73
30 มิถุนายน 2559 เวลา 08:47:09 น.
5
1047540630
47012005
540630
ท่าแร่ศึกษา
Tharaesuksa
นายศุภชัย สายเย็น
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สกลราช
หมู่ 4 เลขที่ 55 บ้านหนองบัวทอง
ท่าแร่
เมืองสกลนคร
สกลนคร
47230
trsc.ac.th@hotmail.co.th
www.trsc.ac.th
เทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่
042-741410
042741410
13/03/2527
25
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
37
513
15
11 ตุลาคม 2560 เวลา 15:34:17 น.
6
1047540632
47012007
540632
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงครองสิริราชสมบัติครบ๕๐ปีจังหวัดสกลนคร
Chalermprakiart Sakonnakhon School
นายวิศิษฏ์ มุ่งนากลาง
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
เบญจพัฒน์
หมู่ 3 บ้านดงขุมข้าว
พังขว้าง
เมืองสกลนคร
สกลนคร
47000
chanawee2510@gmail.com
www.cpsn.ac.th
พังขว้าง
042-090210
042-090210
18 เมษายน 2538
15
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
28
276
14
30 มิถุนายน 2561 เวลา 09:28:13 น.
7
1047540633
47012008
540633
กุสุมาลย์วิทยาคม
Kusumanwittayakom School
นายพิสิทธิ์ จันทรเนตร
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขตปัญจวิทย์
หมู่ 1 -
กุสุมาลย์
กุสุมาลย์
สกลนคร
47210
ksm.sch@gmail.com
www.ksm.ac.th
เทศบาลตำบลกุสุมาลย์
042769056
042769056
18/01/2518
40
0.25
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
78
1,356
43
30 มิถุนายน 2561 เวลา 08:26:27 น.
8
1047540634
47012009
540634
โพธิแสนวิทยา
Phothisanwittaya.
นายประจักร์ เข็มใคร
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปัญจวิทย์
หมู่ 14 แสนพัน
อุ่มจาน
กุสุมาลย์
สกลนคร
47230
potisanwitta@obec.go.th
http://www.potisan.ac.th
อุ่มจาน
042162422
042162422
19/03/2524
35
37
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
47
660
21
12 มิถุนายน 2561 เวลา 09:57:08 น.
9
1047540671
47012010
540671
เต่างอยพัฒนศึกษา
Taongoipattanasuksa
นายประเสริฐ ปัตโชติชัย
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
เบญจพัฒน์
หมู่ 6 บ้านน้ำพุงสามัคคี
เต่างอย
เต่างอย
สกลนคร
47260
tpsc@windowslive.com
www.tpsc.ac.th
เต่างอย
042-761228
042-761022
12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2522
18
0.5
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
57
889
26
04 มิถุนายน 2561 เวลา 14:38:51 น.
10
1047540672
47012011
540672
ร่มเกล้า
Romklao
นางนงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
เบญจพัฒน์
หมู่ 14 โคกศรีสุพรรณ
ตองโขบ
โคกศรีสุพรรณ
สกลนคร
47280
Romklao30@gmail.com
WWW.RK.AC.TH
ตองโขบ
042-766063
042-766063
2517
25
.500
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
86
1,340
38
21 เมษายน 2560 เวลา 11:14:57 น.
11
1047540673
47012012
540673
ด่านม่วงคำพิทยาคม
Danmoungkompittayakhom
นายณรงค์ชัย มลาวาสน์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
เบญจพัฒน์
หมู่ 1 ด่านม่วงคำ
ด่านม่วงคำ
โคกศรีสุพรรณ
สกลนคร
47280
danmuangkompittayacom@gmail.com
dmpschoolblog.wordpress.com
ด่านม่วงคำ
096-7069866
-
10 สิงหาคม 2537
35
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
30
313
12
24 ตุลาคม 2560 เวลา 05:08:17 น.
12
1047540675
47012013
540675
โพนพิทยาคม
Phonpittayakom
นายสิทธิพงษ์ จันทร์สว่าง
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปัญจวิทย์
หมู่ 7 อ้อมแก้ว เลขที่ 79
บ้านโพน
โพนนาแก้ว
สกลนคร
47230
ppkschool@hotmail.co.th
www.ptk.ac.th
บ้านโพน
042170446
042170446
2523
40
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
26
309
10
22 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:51:41 น.
13
1047540676
47012014
540676
คำเพิ่มพิทยา
Khamphoempittaya
นายทองคำ วรสาร
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขตสกลราช
หมู่ 6 คำเพิ่ม
โคกภู
ภูพาน
สกลนคร
47180
info@khamphoempittaya.ac.th
www.khamphoempittaya.ac.th
เทศบาลตำบลโคกภู
042708143
042708143
7 มิถุนายน 2519
33
0.5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
43
571
18
30 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:51:27 น.
14
1047540677
47012015
540677
ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
thanphuyingchanthimaphuengbarami
นายเทพรังสรรค์ ศรีนัครินทร์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขตสกลราช
หมู่ 12 สร้างค้อ
สร้างค้อ
ภูพาน
สกลนคร
47180
www.thanphuying.ac.th/
สร้างค้อ
042-704700
042-704700
29 มกราคม 2551
54
21
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
40
542
16
31 พฤษภาคม 2560 เวลา 16:30:12 น.
15
1047540644
47022001
540644
พังโคนวิทยาคม
Pangkhon Wittayakom
-
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ดำรงธรรม
หมู่ 8 344 บ้านฝั่งแดง
ไฮหย่อง
พังโคน
สกลนคร
47160
panhkhonwit@hotmail.com
www.pangkhonwit.com
ไฮหย่อง
042771218
042771132
17/05/2516
55
1
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
110
1,840
58
29 มิถุนายน 2561 เวลา 10:07:41 น.
16
1047540635
47022002
540635
กุดบากพัฒนาศึกษา
kutbakpattanasuksa
นายไพบูลย์ พจนา
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลุ่มน้ำอูน
หมู่ 1 กุดบาก
กุดบาก
กุดบาก
สกลนคร
47180
kutbak_mat@hotmail.com
www.kutbak.ac.th/
กุดบาก
042784026
042784026
17 พฤษภาคม 2515
45
1
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
79
1,194
34
08 มิถุนายน 2560 เวลา 15:57:31 น.
17
1047540637
47022003
540637
พรรณาวุฒาจารย์
Pannawuttajarn
นายสาทิน ไชยรา
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ดำรงธรรม
หมู่ 2 บ้านพรรณา
พรรณา
พรรณานิคม
สกลนคร
47130
pannawut@hotmail.com
www.pwj.ac.th
พรรณานิคม
042779117
042779236
7 เมษายน พ.ศ. 2514
40
1
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
66
1,154
33
02 กรกฎาคม 2558 เวลา 10:31:30 น.
18
1047540638
47022004
540638
บ้านบัวราษฎร์บำรุง
Banbuaratbumrung
นายชวลิต อวนป้อง
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ดำรงธรรม
หมู่ 3 บ้านบัวใหญ่
สว่าง
พรรณานิคม
สกลนคร
47130
banbuaschool@gmail.com
www.bbr.ac.th/
บัวสว่าง
042-973009
042973129
2521
35
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
25
362
12
28 มิถุนายน 2561 เวลา 21:44:52 น.
19
1047540645
47022005
540645
ลำปลาหางวิทยา
Lamphahangwitaya
นางสาวเรวดี หล้าสา
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ดำรงธรรม
หมู่ 11 240
ต้นผึ้ง
พังโคน
สกลนคร
47160
nitjalarn2514@hotmail.com
-Lamphahang.com
ต้นผึ้ง
042779360
042779415
14 มีนาคม 2534
70
18
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
133
6
29 มิถุนายน 2561 เวลา 11:14:38 น.
20
1047540639
47022007
540639
เทพสวัสดิ์วิทยา
Thepsawatwithaya
นายปราโมท พระหันธงไชย
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขตดำรงธรรม
หมู่ 13 179 บ้านโคกพัฒนา
ไร่
พรรณานิคม
สกลนคร
47130
-
www.thepsawat.ac.th
ไร่
042745503
042745503
2522
50
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
144
6
07 มิถุนายน 2561 เวลา 09:14:36 น.
21
1047540640
47022008
540640
ภูริทัตต์วิทยา
phurithatwittaya
นายสกุณ แก้วพิกุล
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ดำรงธรรม
หมู่ 8 หนองผือ
นาใน
พรรณานิคม
สกลนคร
47130
phurithat.ac.th
นาใน
042-703215
042-703225
28 กุมภาพันธ์ 2523
52
35
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
218
7
22 ตุลาคม 2560 เวลา 03:28:08 น.
22
1047540641
47022009
540641
บะฮีวิทยาคม
Baheewitthayakom
นายบรรดา แก้วบัวสา
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ดำรงธรรม
หมู่ 8 บะฮี
บะฮี
พรรณานิคม
สกลนคร
47130
www.baheewit.com
บะฮี
042981021
042981021
2 กุมภาพันธ์ 2547
55
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
238
9
29 มิถุนายน 2561 เวลา 13:42:04 น.
23
1047540642
47022010
540642
ช้างมิ่งพิทยานุกูล
Changmingpittayanukool
นายอังกูร บุญรักษา
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ดำรงธรรม
หมู่ 1 บ้านช้างมิ่ง
ช้างมิ่ง
พรรณานิคม
สกลนคร
47130
Changmingpit@hotmail.com
www.cmp.ac.th
ช้างมิ่ง
042706116
042166261
1 พฤษภาคม 2538
45
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
178
6
03 ธันวาคม 2561 เวลา 13:21:18 น.
24
1047540646
47022012
540646
มัธยมวาริชภูมิ
Matthayomwaritchaphum
นายอานนท์ อินทรพาณิชย์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลุ่มน้ำอูน
หมู่ 9 บ้านดงเชียงเครือ
ปลาโหล
วาริชภูมิ
สกลนคร
47150
mwaritschool@mwarit.ac.th
www.mwarit.ac.th
ปลาโหล
042781190
042781193
12/06/2512
61
3
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
68
1,304
36
31 ตุลาคม 2561 เวลา 14:47:00 น.
25
1047540647
47022013
540647
ธรรมบวรวิทยา
Thambowon Wittaya
นายสุบรรณ นาสพัส
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขตลุ่มน้ำอุน
หมู่ 6 บ้านคำบิด
คำบ่อ
วาริชภูมิ
สกลนคร
47150
thambovon_24@thaimail.c
Thambovon.ac.th
คำบ่อ
042774113
042774114
19 กุมภาพันธ์ 2524
90
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
35
608
18
29 มิถุนายน 2561 เวลา 14:41:53 น.
26
1047540648
47022014
540648
วาริชวิทยา
warichvittaya
นายเมืองไทย ผลาจันทร์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลุ่มน้ำอูน
หมู่ 11 บ้านภูแฉะ
วาริชภูมิ
วาริชภูมิ
สกลนคร
47150
warichwit12345@gmail.com
www.warichwit.ac.th
วาริชภูมิ
042-742505
042742505
8/5/2537
75
2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
187
7
15 กันยายน 2561 เวลา 10:12:14 น.
27
1047540649
47022015
540649
นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
nikhomnam-oon charoen wittaya
นายวิชัย ภาวะบุตร
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขตลุ่มน้ำอูน
หมู่ 5 หนองปลิง
นิคมน้ำอูน
นิคมน้ำอูน
สกลนคร
47270
nikhom01@thaimail.com
nov.ac.th
หนองปลิง
042789018
042789247
17มีนาคม 2519
57
1
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
31
434
15
19 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:10:23 น.
28
1047540664
47022016
540664
เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Triamudomsuksa School of the Northeast
ว่าที่ร.ต.ดร.สุกิจ ศรีพรหม
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สว่างศึกษา
หมู่ 12 121
สว่างแดนดิน
สว่างแดนดิน
สกลนคร
47110
tunesnk@gmail.com
www.tune.ac.th/
สว่างแดนดิน
042721181
042722123
1 มิถุนายน 2542
80
3
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
96
1,748
47
14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07:17:53 น.
29
1047540665
47022017
540665
แวงพิทยาคม
Waengpittayakhom
นายสังข์ทอง รอญศึก
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สว่างศึกษา
หมู่ 6 สร้างดู่
แวง
สว่างแดนดิน
สกลนคร
47240
wpksakon@hotmail.com
www.wpksakon.ac.th
ดอนเขือง
042-729090
042-729443
20/05/2519
65
17
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
44
573
18
04 กรกฎาคม 2561 เวลา 08:32:45 น.
30
1047540666
47022018
540666
หนองหลวงศึกษา
Nongluangsuksa
ว่าที่ร้อยตรีปารเมศ เถายะบุตร
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สว่างศึกษา
หมู่ 1 บ้านหนองหลวง
หนองหลวง
สว่างแดนดิน
สกลนคร
47110
nlschool28@gmail.com
nongluangsuksa.wordpress.com
หนองหลวง
042704615
042704614
22 พฤษภาคม 2522
99
11
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
51
764
22
10 มิถุนายน 2561 เวลา 13:50:46 น.
31
1047540667
47022019
540667
โคกสีวิทยาสรรค์
Khoksiwittayasan
นางสาวสมใจ อุดมศรี
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สว่างศึกษา
หมู่ 1 326
โคกสี
สว่างแดนดิน
สกลนคร
47110
khoksiwittayasan559@gamil.com
goo.gl/mWwmCQ
โคกสี
042776050
042776051
2522
100
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
39
547
20
16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15:10:44 น.
32
1047540668
47022020
540668
บงเหนือวิทยาคม
BONGNUAWITTHAYAKOM
นายทรงศีล พรหมโสภา
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สว่างศึกษา
หมู่ 2 162
บงเหนือ
สว่างแดนดิน
สกลนคร
47110
bongnua2530@outlook.com
bongnuawit.ac.th
บงเหนือ
042981278
042981278
2528
111
28
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
23
232
9
27 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:40:30 น.
33
1047540669
47022021
540669
สว่างแดนดิน
sawangdaendin
นายธวัช ทุมมนตรี
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
หมู่ 12 บ้านโคกสว่าง
สว่างแดนดิน
สว่างแดนดิน
สกลนคร
47110
swd.school@gmail.com
www.swdschool.ac.th
สว่างแดนดิน
042721030
042721030
ปี พ.ศ.2537
80
1
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
155
2,590
69
24 กรกฎาคม 2561 เวลา 16:58:57 น.
34
1047540670
47022022
540670
ส่องดาววิทยาคม
Songdaowittayakhom
นางวรรณธนา เถายะบุตร
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขตลุ่มน้ำอูน
หมู่ 9 โนนสะอาด
ส่องดาว
ส่องดาว
สกลนคร
47190
songdaomaster@gmail.com
http://school.obec.go.t
ส่องดาว
042786023
042786148
1 มิถุนายน 2518
100
1
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
46
743
19
17 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:24:09 น.
35
1047540650
47032001
540650
มัธยมวานรนิวาส
mattayomwanonniwat
นายเกษา โคตรชมภู
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลุ่มน้ำยาม
หมู่ 4 400 วานรนิวาส
วานรนิวาส
วานรนิวาส
สกลนคร
47120
mwn@mwn.ac.th
www.mwn.ac.th
เทศบาลตำบลวานรนิวาส
042791644
042791856
18 มีนาคม 2509
84
0.30
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
138
2,626
79
17 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:44:53 น.
36
1047540656
47032002
540656
โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
khamtakla Rachaprachasongkhor school
นายธนปกรณ์ อวนป้อง
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลุ่มน้ำสงคราม
หมู่ 2 บ้านโคกอุดม
คำตากล้า
คำตากล้า
สกลนคร
47250
krsschool2014@gmail.com
www.krs.ac.th
คำตากล้า
042796084
042796084
2520
109
5
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
64
1,214
33
19 พฤษภาคม 2559 เวลา 10:57:08 น.
37
1047540651
47032003
540651
กุดเรือคำพิทยาคาร
kudruakham Pittayakharn
นายสุริยงค์ ทะแพงพันธ์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลุ่มน้ำสงคราม
หมู่ 9 ฮ่องไร่
กุดเรือคำ
วานรนิวาส
สกลนคร
47120
kudruakham@hotmail.com
kudruakham.ac.th
กุดเรือคำ
042764042
042764098
25/03/2519
106
24
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
43
603
18
08 มิถุนายน 2561 เวลา 13:53:28 น.
38
1047540657
47032004
540657
ศึกษาประชาสามัคคี
suksaprachrsamakkee
-
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลุ่มน้ำสงคราม
หมู่ 1 แพด
แพด
คำตากล้า
สกลนคร
47250
www.suksa.ac.th
แพด
042981047
042796124
2 ธันวาคม 2528
120
16
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
32
435
15
30 มิถุนายน 2561 เวลา 11:50:18 น.
39
1047540654
47032007
540654
หนองแวงวิทยา
Nongwaengwittaya
นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลุ่มน้ำยาม
หมู่ 1 บ้านหนองแวง
หนองแวงใต้
วานรนิวาส
สกลนคร
47120
school.nww@gmail.com
www.nww.ac.th
หนองแวงใต้
042707201
042707201
2 กุมภาพันธ์ 2537
96
14
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
25
290
10
06 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:16:53 น.
40
1047540658
47032009
540658
บ้านม่วงพิทยาคม
Banmuangpitthayakhom
นายกิตติศักดิ์ สุวรรณชัยรบ
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลุ่มน้ำสงคราม
หมู่ 2 บ้านโพนไค
ม่วง
บ้านม่วง
สกลนคร
47140
muangpith@gmail.com
www.banmuang.ac.th
เทศบาลตำบลบ้านม่วง
042794116
042794117
10/05/2515
125
0
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
86
1,376
40
10 มิถุนายน 2561 เวลา 20:59:34 น.
41
1047540659
47032010
540659
โพธิ์ชัยทองพิทยาคม
Phochaitong
นายวรเวช แง่พรหม
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลุ่มน้ำสงคราม
หมู่ 3 บ้านโพธิ์ชัย
หนองกวั่ง
บ้านม่วง
สกลนคร
47140
pct_47032010@hotmail.com
www.pctp.ac.th
หนองกวั่ง
042702201
042702201
16 พฤษภาคม 2537
130
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
220
9
24 พฤษภาคม 2560 เวลา 15:55:32 น.
42
1047540661
47032012
540661
อากาศอำนวยศึกษา
AKATUMNUAYSUKSA SCHOOL
นายเอกชัย บุตรแสนคม
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลุ่มน้ำยาม
หมู่ 17 165
อากาศ
อากาศอำนวย
สกลนคร
47170
-
http://www.akatumnuaysuksa.ac.th/
อากาศ
042799121
042799061
26 พฤษภาคม 2514
57
1
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
107
2,001
55
22 มิถุนายน 2561 เวลา 11:23:10 น.
43
1047540662
47032013
540662
โพนงามศึกษา
Phonngamsuksa
นายวิบูลย์ คำมุข
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลุ่มน้ำยาม
หมู่ 8 บ้านชุมชนพัฒนา
โพนงาม
อากาศอำนวย
สกลนคร
47170
phonngamsuksaschool@gmail.com
www.phonngamsuksa.ac.th/
โพนงาม
042168095
042168068
พ.ศ.2523
75
15
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
58
966
27
10 มิถุนายน 2561 เวลา 17:53:27 น.
44
1047540663
47032014
540663
ท่าสงครามวิทยา
Thasongkramwittaya
นายธนิก เหลาแก้ว
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลุ่มน้ำยาม
หมู่ 1 บ้านท่าก้อน
ท่าก้อน
อากาศอำนวย
สกลนคร
47170
www.tskwitt.ac.th
ท่าก้อน
042168776
042168776
16 พ.ค. 2537
90
26
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
298
10
29 มิถุนายน 2558 เวลา 21:03:20 น.
45
1047540674
47032015
540674
เจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์”
Charoensinsuksa Phokham's Memorial
นายตรีชนนท์ แสนอุบล
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลุ่มน้ำสงคราม
หมู่ 2 บ้านเจริญศิลป์
เจริญศิลป์
เจริญศิลป์
สกลนคร
47290
charoensin@gmail.com
www.charoensin.ac.th
เจริญศิลป์
042709142
042709143
22/03/2520
100
1
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
48
729
24
29 มิถุนายน 2561 เวลา 14:12:50 น.